2018/036 Sirküler (14.02.2018)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER NO: 2018/36

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, 2010/6 sayılı "Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğe ilişkin Uygulama Usul ve Esaslarına ait Genelgede ve Genelge eklerinde değişiklikler yapıldığı belirtilmektedir. Genelge metninde yapılan değişikliklere ilişkin karşılaştırma tablosu ekte yer almakta olup, ayrıca bahse konu Mevzuat metni ile eklerine www.ekonomi.gov.tr web sayfasından da ulaşılabilmektedir.

Yapılan düzenleme ile İBGS/Bakanlığa ibrazı zorunlu destek ve harcama başvuru belgeleri ile İBGS/Bakanlık tarafından ibrazı talep edilen her türlü bilgi ve belgenin başvuru sahibine ait KEP adresi aracılığıyla İBGS/Bakanlık KEP adresine iletilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır. İBGS/Bakanlık başvuru sahibine yapacağı bildirimleri KEP adresi aracılığıyla yapar. İBGS/Bakanlık kayıtlarındaki adreslerinin/KEP adreslerinin güncel halde tutulması başvuru sahibinin yükümlülüğündedir. KEP aracılığıyla iletilen her başvurunun, imza sirküleri ile birlikte sunulması ve başvuruda yer alan belgelerden her birinin başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından 5070 sayılı "Elektronik İmza Kanunu” standartlarına uygun nitelikli elektronik sertifika kullanılarak oluşturulan elektronik imza ile imzalanması ve elektronik imzalı dokümanların dosya uzantılarının .pdf veya .pdf.imz olması zorunludur. Belirlenen kriterleri taşımayan başvurular İBGS/Bakanlık tarafından değerlendirmeye alınmaz.

Bu çerçevede, yeni Uygulama Usul ve Esasları Genelgesine göre 31/03/2018 tarihinden sonra destek başvurusunda bulunacak üyelerimizin mağduriyet yaşamaması için yukarıda yer alan hususlara azami özen göstermesi gerekmektedir.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


Ek: Karşılaştırma Tablosu


Ekler:
2018-36.doc
Karsilastirma Tablosu.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.