2018/246 Sirküler (26.12.2018)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2018-246

Sayın Üyemiz;

1. İran Kapıları Eylem Planı

2. Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi hk.

3. Expo Antad & Alimenteria 2019 Milli Katılım Organizasyonu

4. Batarya Girişimi

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Anıl YILMAZ

Genel Sekreter V.

1. İran Kapıları Eylem Planı

İran Cumhurbaşkanı Sayın Hasan RUHANİ'nin 20/12/2018 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın daveti üzerine ülkemizi ziyareti kapsamında gerçekleştirilen ve Sayın Ticaret Bakanımızın da katılım sağladığı toplantı sonucunda Sayın Ticaret Bakanımız tarafından iki ülke arasındaki özellikle demiryolu olmak üzere ulaşım ve ticaretin geliştirilmesi amacıyla İran kapılarına yönelik bir çalışma grubu ve eylem planı oluşturulması talimatlandırılmıştır.

Bu kapsamda, söz konusu eylem planının oluşturulmasını temin etmek amacıyla eylem planında bulunmasında fayda görülen hususlara ilişkin görüşlerinizin ekte gönderilen taslağa işlenerek arge@baib.gov.tr adresine e-posta olarak 02/01/2019 Çarşamba günü saat 12:30'a kadar iletilmesi rica olunur.

Ek 1: İran Kapıları Eylem Planı Görüş Bildirme Taslak Formu

2. Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden Birliğimize iletilen bir yazıda, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, İhracat Beyannamesi kapsamında düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin 28 Mayıs 2018 tarihinden itibaren yalnızca elektronik ortamda düzenlenebilmekte olduğu; bunun dışında kalan ve halihazırda her iki usulde de düzenlenen ihracat beyannamesi kapsamı menşe ispat ve dolaşım belgelerinden EUR.1, EUR.MED dolaşım Belgeleri ile D-8, İran ve Malezya Menşe Belgelerinin 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yalnızca elektronik ortamda düzenlenebileceğinin belirtildiği ifade edilmiştir.

Anılan yazıda devamla, özel sektör temsilcilerinden iletilen talepler sonucu MEDOS ile entegrasyonun sağlanabilmesi için gerekli olan teknik alt yapının tamamlanamaması nedeniyle söz konusu sürenin uzatılarak 1 Ocak 2019 tarihinden sonra;

· Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) kapsamındaki,

· Serbest Bölgelerde işlem gören TIR Karnesi ve NCTS beyannameleri kapsamındaki,

· Antrepo rejimine tabi eşyanın tamamen veya kısmen üçüncü ülke menşeli girdiler kullanılarak elleçlemeye tabi tutulduğu hallerde,

düzenlenen menşe ispat ve dolaşım belgelerinin (A.TR, EUR.1, EIR.MED, D.8, İran, Malezya) gerekli teknik çalışmaların tamamlanmasını takiben ikinci bir talimata kadar her iki usulde de (gerek manuel, gerekse elektronik ortamda) düzenlenebileceğinin bildirildiği belirtilmiştir.

3. Expo Antad & Alimenteria 2019 Milli Katılım Organizasyonu

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden (İİB) alınan bir yazıda, 05-07 Mart 2019 tarihleri arasında, Guadalaajara / Meksika'da düzenlenecek olan "Expo ANTAD 6 Alimentaria Uluslarası Gıda ve Süpermarket Ürünleri Fuarı”nın Türkiye milli katılım organizasyonunun İstanbul İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

İlgili yazıda devamla, Expo ANTAD & Alimetaria Fuarı'nın bu sene 36 kez düzenlenecek olduğu söz konusu fuarda bisküvi, çikolata ve şekerli mamuller, et ve et mamulleri ile şarküteri ürünleri, kümes hayvanları mamulleri, hububat-bakliyat mamulleri, unlu mamuller ve pastacılık ürünleri, su ürünleri, katı ve sıvı yağlar, kuruyemiş, incir, kayısı ve gıda ambalaj ürünleri, süt ve süt ürünleri, alkollü ve alkolsüz içecekler, çay kahve, soslar ve baharatların sergileneceği belirtilmiştir.

Yazının devamında ayrıca, 2018 yılında 55.000 m2'lik sergi alanında, 31 farklı ülkeden 1.800 katılımcının yer aldığı söz konusu fuarı, 45.000 kişinin ziyaret ettiği belirtilmiş olup, ayrıca Meksika ve Amerika Kıtalarının en önemli fuar organizasyonlarından biri olduğu ifade edilmiştir. Bu sebeple özelde Meksika olmak üzere çevre ülkelerin gıda sanayisine katkı sağlama kabiliyetine sahip olduğu belirtilmiştir. Walmarti Soriaa, Waldo's Chedraui, Ley, SuperNorte, LaComer gibi Amerika kıtasının en büyük perakende zincirlerinin direkt katılımcı olarak hazır bulunduğu Expo Antad&Alemimentaria Fuarı Meksika Ulusal Süper market ve Alışveriş Merkezi Birliği himayesinde gerçekleştirildiği ifade edilmiştir.

Bahse konu fuara katılmak üzere başvuruda bulunmak isteyen üyelerimizin, ekte iletilen Başvuru Formunu ve Fuar Katılım Sözleşmesini firma kaşesi ve yetkili imzasıyla beraber doldurarak, 4 Ocak 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar İİB Genel Sekreterliği 0 212 454 05 01-02 numaralı faksına veya hububat@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri rica olunur.

Ek 2: Başvuru Formu Ve Fuar Katılım Sözleşmesi

4. Batarya Girişimi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden Birliğimize iletilen bir yazıda, AB Komisyonunun Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürlüğü (TAXUD) bünyesinde faaliyet gösteren Gümrük Kodu Komitesi Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) tarafından, Askıya Alma Listesinde yapılacak değişiklikler ile Otonom Tarife Kontenjanlarının görüşüldüğü müzakerelerin, ülkemiz ile AB arasında tesis olunan Gümrük Birliği çerçevesinde AB üyesi ülkelerle eşit statüde iştirak ettiğimiz görüşmelerde Bakanlığımız katılımı ile gerçekleştirildiği ifade edilmiştir.

Bu kapsamda bahse konu toplantıların son turları sonrasında verilecek nihai kararlar çerçevesinde kabul edilen askıya alma taleplerinin AB ile eş zamanlı olarak ülkemiz yeni yılı İthalat Rejimi Kararına ekli V Sayılı Listeye yansıtılarak yürürlüğe girmekte olduğu belirtilmiştir. Bu toplantıların en sonuncusunda, AB Komisyonu'nun girişimiyle AB'deki batarya üretimine ilişkin faaliyetler stratejik olarak önceliklendirildiği bildirilmiştir. Bu çerçevede mevcut askıya alma uygulamaları kapsamında olup AB içerisinde potansiyel üreticisi olduğu bazı ürünlerin listelerden çıkarılması önerisinin TAXUD tarafından gündeme getirildiği belirtilmiştir.

İlgili yazıda devamla, aynı toplantıda Komisyon tarafından üye ülkelere başvuru sahibi oldukları önlemlerin öneminin sorulduğu, ileriki toplantılarda ilgili ürünlerin, diğer Komisyon Genel Müdürlükleri işbirliğinde, detaylı bir şekilde ele alınacağının belirtildiği ifade edilmiştir. Yine aynı kapsamda, Ek'te bir listesi sunulan çalışmada yer alan bazı ürünlerde üreticilerimizin çıkarı bulunduğunun görüldüğü ve bu bağlamda konuya ilişkin ön çalışmaların Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü bünyesinde ivedilikle başlatıldığı ifade edilmiştir. İlgili temel AB dokümanlarına ait bilgiler Ek'te sunulmaktadır.

Bu çerçevede, TAXUD gündeminde değerlendirilmek üzere, Ek'te bir listesi sunulan ürünlerin üreticisi/kullanıcısı firmalarımızın, varsa konuya ilişkin değerlendirmelerinin en geç 2 Ocak 2019 Çarşamba günü saat 12:30'a kadar Ticaret Bakanlığına iletilmek üzere ekte bulunan Görüş ve Sorun Bildirim Formunu doldurarak Birliğimiz e-posta adresine (arge@baib.gov.tr) gönderilmesi rica olunur.

Ek 3: Batarya Girişimi Linkleri

Ek 4: EU Battery Alliance objections

Ek 5: EU_Battery_Action_Plan

Ek 6: EU Battery Alliance_list with Existing suspensions and New requests

Ek 7: Görüş ve Sorun Bildirim FormuEkler:
Ek 1. İran Kapıları Eylem Planı.pdf
Ek 2. Başvuru ve Katılım Belgesi.pdf
Ek 3 Batarya Girişimi Linkleri.docx
Ek 4 EU Battery Alliance objections to the continuation of existing duty susp....docx
Ek 5 EU_Battery_Action_Plan.pdf
Ek 6 EU Battery Alliance_list with Existing suspensions and New requests.xlsx
Ek 7 Görüş ve Sorun Bildirme Formu.doc

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.