Dikkat Edilecek Hususlar


Yararlanıcıların Sisteme Tanımlanması

MADDE 5 -

(1) DYS'yi kullanacak yararlanıcılardan

a) Merkezi Sicil Kayıt Sistemi'nde (MERSİS) 'de kayıtlı olması zorunlu olanlar, sisteme tanımlanma başvurularını "Sistem Kullanım Taahhütnamesi "(EK A)” ve "Yararlanıcı Bilgi Formu "(EK B1)”

b) MERSİS'de kayıtlı olması zorunlu olmayanlar, sisteme tanımlanma başvurularını "Sistem Kullanım Taahhütnamesi "(EK A)” ve "Yararlanıcı Bilgi Formu "(EK B2)”

c) MERSİS'de kayıtlı olması zorunlu olmayan gerçek kişiler, sisteme tanımlanma başvurularını "Sistem Kullanım Taahhütnamesi "(EK A)” ve "Yararlanıcı Bilgi Formu "(EK B3)”

ve eklerinde yer alan belgelerin asılları ile birlikte şahsen veya KEP aracılığıyla "Başvuru Merkezleri (EK E)”de belirtilen İBGS'lere yapar.

(2) MERSİS'de kayıtlı olması zorunlu olan yararlanıcılar tarafından ibraz edilen bilgi ve belgelerin doğruluğu MERSİS verisi alınarak kontrol edilir. İbraz edilen bilgilerde farklılık olması durumunda başvurular işleme alınmaz. Yararlanıcıların MERSİS kayıtlarını güncellemesi gerekir.

(3) MERSİS'de yer alması zorunlu olmayan yararlanıcılar tarafından ibraz edilen bilgi ve belgelerin doğruluğu sunulan belgeler üzerinden kontrol edilir.

(4) Tanımlanması uygun görülen yararlanıcıların bilgi ve belgeleri DYS'ye aktarılarak, işlemin sonucu başvuruda ibraz edilen e-posta veya KEP adreslerine bildirilir. Bildirimin yararlanıcıdan kaynaklı sorunlar nedeniyle yararlanıcıya ulaşmamasından Bakanlık veya İBGS sorumlu tutulamaz.

Kullanıcıların Yetkilendirilmesi

MADDE 6 -

(1) Yararlanıcılar, DYS üzerinden kendileri adına işlemleri gerçekleştirecek gerçek kişilerin yetkilendirilmesine yönelik başvurularını "Kullanıcı Yetkilendirme Formu (EK C)” ve ekinde yer alan belgelerle birlikte şahsen veya KEP aracılığıyla "Başvuru Merkezleri (EK E)”de belirtilen İBGS'lere yapar.

(2) Yararlanıcının, MERSİS'de kayıtlı olması zorunlu olmayan gerçek kişi olması durumunda yararlanıcı adına DYS üzerinden işlemleri gerçekleştirecek kişi için (yararlanıcının kendisi dahi olsa) kullanıcı yetkilendirme başvurusu yapılması gerekir.

(3) Yetkilendirilmesi talep edilen kişi;

a) Yararlanıcı bünyesinde çalışıyor ise çalıştığını gösterir son aya ait SGK belgesi sunulması gerekir. (Firma/Kuruluş SGK Bildirgesi, kişiye ait SGK Hizmet Dökümü…vb)

b) Yararlanıcı bünyesinde çalışmıyor ise işbu belgenin (EK C) noterde onaylatılarak sunulması gerekir.

c) MERSİS'de yer alan gerçek kişi temsilcilerden biri olması halinde ilave belge aranmaz, bu bilgi DYS üzerinden otomatik olarak alınır.

(4) Yetkilendirilmesi uygun görülen kullanıcıların bilgi ve belgeleri DYS'ye aktarılarak işlemin sonucu hakkında yararlanıcının başvuruda ibraz edilen e-posta veya KEP adresine bildirim yapılır. KEP veya e-postanın yararlanıcıdan kaynaklı sorunlar nedeniyle yararlanıcıya ulaşmamasından Bakanlık veya İBGS sorumlu tutulamaz.

*KEP ile yapılacak başvurularda, formların ve ekinde sunulacak her belgenin ayrı ayrı taranması gerekmektedir. (Örn. Kapasite raporunun tüm sayfaları tek bir pdf dosyası içerisinde, imza sirkülerinin tüm sayfaları tek bir pdf içerisinde vb. olacak şekilde)

*KEP ile iletilen belgelerin elektronik imza ile imzalanmış olması zorunluluğu bulunmamaktadır.

*Formlar elektronik ortamda doldurulmalıdır.

*Yararlanıcı tanımlama ve Kullanıcı yetkilendirme başvuruları aynı zamanda yapılmalıdır.


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.