2017/105 Sirküler (30.05.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2017-105

Sayın Üyemiz;

1. Moldova Uluslararası Yatırım Forumu

2. AB Mevzuat Değişiklikleri

3. Tanzanya(Darüsselam) Ticaret Heyeti Duyurusu 25-28 Temmuz 2017

4. KİK/ Korunma Önlemi Soruşturması

5. Genel Bilgiler

6. Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları/ABD

7. TSE Standart Tasarısı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. Moldova Uluslararası Yatırım Forumu

T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 7 Haziran 2017 tarihinde Moldova'nın Balit şehrinde, Moldova Belediye Meclisi, Avrupa İşlemler Ağı ve diğer uluslararası paydaşların destekleriyle "Yatırım ve İşbirliği Fırsatları” başlıklı bir Uluslararası Yatırım Forumu'nun düzenleneceği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, bahse konu foruma, tarım, gıda, tekstil, bilişim ve iletişim teknolojileri, otomobil, inşaat, yenilenebilir enerji sektörlerinde faaliyet gösteren 100'den fazla yerli ve yabancı firmanın katılım sağlamasının öngörüldüğü belirtilmektedir.

Söz konusu forum kapsamında, yabancı yatırımcılara sağlanan teşviklerin, yabancı yatırımcılara yönelik yatırım mevzuatının ve ülkedeki yatırım fırsatlarının tanıtılacağı ifade edilmektedir. Ayrıca, anılan forumun bitişinde ikili iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin planlanmakta olduğu belirtilmektedir.(3154)

2. AB Mevzuat Değişiklikleri

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Kazakistan'ın Dünya Ticaret Örgütü üyeliği akabinde Avrupa Birliği(AB)'nin bazı üçüncü ülkelerden yapılan ithalata dair ortak kuralların(özellikle gözetim uygulaması ve korunma önlemleri) belirlenmesi hakkında 2015/755/AB sayılı Avrupa Parlamentosu(AP) ve Konsey Tüzüğü'nü adı geçen ülkenin tüzüğünün ekinden çıkarılması şeklinde tadil eden 2017/749/AB sayılı Komisyon Tüzüğünün, AB Resmi Gazetesi'nin 29.04.2017 tarihli ve L113 sayılı nüshasında yayımlandığı ifade edilmektedir.

Yazının devamında, diğer taraftan, 1905.90.60 ve 1905.90.90 CN kodlu ürünlerin 01.01.2018 tarihinden itibaren Tarife ve İstatistik Momanklatüründen çıkarılarak sırasıyla 1905.90.70 ve 1905.90.80 CN kodlu ürünlerin bunların yerini almasına dair 2017/705/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün AB Resmi Gazetesi'nin 20.04.2017 tarihli ve L104 sayılı nüshasında yayımlandığı belirtilmektedir.(3153)

3. Tanzanya(Darüsselam) Ticaret Heyeti Duyurusu 25-28 Temmuz 2017

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, TİM organizasyonu ile 25-28 Temmuz 2017 tarihleri arasında Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti'ne yönelik bir ticari heyetinin düzenlenecek olduğu belirtilmekte olup, başkent Darüsselam şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda iş gezilerinin yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Yazının devamında, pazar payımızın arttırılması ve her iki ülkeye yönelik yeni iş ve yatırım imkanlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek bahse konu heyette; Deri, Mobilya, İlaç, Demir-Çelik, Makine ve Aksamları, İnşaat Malzemeleri, Gıda Ürünleri, Tekstil ve Hazır Giyim, Otomotiv ve Yan Sanayi, Tıbbi Araç ve Gereçler, Elektronik Ürünler, Elektrikli Cihazlar ve Aksamları, Bilişim ve Savunma Sanayi Ürünleri, Müteahhitlik ve Müşavirlik sektörlerinde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden veya Deri, Madencilik, Tarım Altyapı ve Enerji alanlarında Tanzanya'ya yatırım yapmayı düşünen firmaların katılımlarında fayda görüldüğü belirtilmektedir.

Bu kapsamda, azami 15 katılımcıdan oluşacak olduğu belirtilen söz konusu heyete katılmak isteyen firmaların https://goo.gl/83jcip adresinde yer alan başvuru formunu eksiksiz doldurarak, en geç 21 Haziran 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları; organizasyon kapsamındaki uçak bileti, vize, konaklama, toplantı ve transfer ile ilgili giderlerinin karşılanmasını teminen firmaların, TİM Vakıfbank Şirinevler Şubesi(Şube Kodu:282), Iban No:TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04), Dolar hesabına 1.200-USD(katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) ödeme yapmalarının gerektiği ifade edilmektedir. Anılan heyete ilişkin detaylı bilgi için TİM'in yetkili kişilerinin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.(3186)

Ayrıntılı Bilgi:

K. Batuhan YAZICI

Tel: 0212 454 00 90

E-posta: kemalbatuhanyazici@tim.org.tr

M. Akif KORKMAZ

Tel: 0212 454 03 85

E-posta: abdullahkeskin@tim.org.tr

4. KİK/ Korunma Önlemi Soruşturması

İlgi: 26.10.2016 tarihli ve 2016/216 Sirküler

İlgi'de kayıtlı yazımızda, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi(KİK) (Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri) tarafından "Ferro Siliko Manganez” (7202.30 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı 3 Ekim 2016 tarihinde başlatılmış olan korunma önlemi (safeguard measure) soruşturması kapsamında KİK tarafından geçici önlem uygulamasına hükmedildiği ve ülkemizin de bu önlemden muaf tutulduğu belirtilmişti.

Bu defa, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, KİK Genel Sekreterliği Resmi Gazetesi'nde yayımlanan bildirimde de söz konusu korunma önlemi soruşturmasının herhangi bir önleme hükmedilmeden sonuçlandırıldığı bildirilmekte olup, bahse konu ürüne ilişkin alınan yazı ekte yer almaktadır.(3176)

EK1: Ferro Siliko Manganez

5. Genel Bilgiler

Rabat Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Fas Resmi Gazetesi'nin 18/05/2017 tarihli nüshasında yer alan Fas Ekonomi ve Finans Bakanlığı, Tarım, Balıkçılık, Kırsal Gelişim, Su ve Orman Bakanlığı ile Sanayi, Yatırım, Ticaret ve Sayısal Ekonomi Bakanlıklarının 16/05/2017 tarihli ve 2.17.222 sayılı Ortak Karar'ı ile Fas gümrük kodlarında "1001.99.00.19” ve "1001.99.00.90” olarak yer alan buğday ürününün ithalat vergilerinin 31.12.2017 tarihine kadar %135 olarak uygulanacağı bildirilmekte olup, bahse konu ülkenin Resmi Gazetesi'nin 18/05/2017 tarihli nüshasının bir örneği ekte yer almaktadır.

Yazının devamında, bu kapsamda anılan Karar'a söz konusu Resmi Gazete'nin 3294 ve 3295'inci sayfalarından ulaşılabileceği ifade edilmektedir.(3196)

EK2: 18.05.2017 tarihli Fas Resmi Gazetesi

6. Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları/ABD

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri(ABD) tarafından, ülkemiz menşeli 7306.30 ve 7306.90 Gümrük Tarife Pozisyonlu "Karbon Kaynaklı Çelik Boru ve Tüpler” isimli ürün grubu ithalatına anti-damping vergisi ve sübvansiyona karşı telafi edici verginin uygulandığı ifade edilmektedir.

Yazının devamında, bahse konu ürüne ilişkin alınan önlemlerin çerçevesinde, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Anti-damping Anlaşması ile Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Önlemler Anlaşması'nın ilgili hükümlerine göre; Uluslararası Ticaret Komisyonu(ITC) tarafından önlemin devamının gerekliliğini incelemek amacıyla 2016 yılı dönemi için bir "nihai gözden geçirme soruşturması”nın(sunset review) başlatılmış olduğu belirtilmekte olup, söz konusu bildirimin 24 Mayıs 2017 tarihli ITC Resmi sitesinde yayımlandığı ifade edilmektedir.

Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) ilgili taraflarca verilen cevapların "yeterli” olup olmadıklarının incelenmesini müteakip bir "tam gözden geçirme soruşturması”nın (full review) veya bir "hızlandırılmış gözden geçirme soruşturması”nın (expedited review) yürütülmesine karar verildiği ifade edilmektedir.

Bu itibarla, zararın mevcudiyetini değerlendirecek olduğu belirtilen ITC'nin yürüteceği soruşturmaya taraf olmak isteyenlerin soruşturma açılış bildiriminin ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasından itibaren 21 gün içerisinde ITC ile temasa geçerek soruşturmaya taraf olma niyetlerini yazılı olarak sunmaları ve Resmi Gazete'de yayımlanan soruları 3 Temmuz 2017 tarihine kadar cevaplayarak ITC'ye iletmelerinin gerekmekte olduğu ifade edilmektedir.

Komisyon'un verilen cevapların yeterliliğinin değerlendirmesi ve "tam gözden geçirme soruşturması”nın (full review) veya bir "hızlandırılmış gözden geçirme soruşturması”nın (expedited review) yürütülüp yürütülmemesine yönelik kararıyla ilgili görüşlerin ise 14 Ağustos 2017 tarihine kadar iletilebileceği belirtilmektedir.

İlgili ülke mevzuatına göre yukarıda belirtilen tarihlerin göz önünde bulundurularak soruşturma kapsamındaki tarafların "ilgili taraf” olma yönünde Uluslararası Ticaret Komisyonu'na (ITC) bildirimde (enry of appearance letter) bulunmaları ve söz konusu bildirimde bulunan tarafların bu sayede "Public Service List”te ya da "APO Service List”te yer alacak olduğu ifade edilmektedir.(3200)

7. TSE Standart Tasarısı

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan "TS 5389/tst T1 Çözünebilir Kahve” standart tasarısının yayımlandığı belirtilmekte olup, söz konusu standart tasarısının bir örneği ekte yer almaktadır.

Bu çerçevede, mezkur standart tasarısına ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin ekte yer alan forma işlenerek, en geç 02.06.2017 Cuma günü mesai bitimine kadar Birliğimize(arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.(3182)

EK3: TS 5389 tst T1 Çözünebilir Kahve Standardı Tasarısı

EK4: Görüş Tablosu


Ekler:
18.05.2017 tarihli Fas Resmi Gazetesi.pdf
2017-105.doc
Ferro Siliko Manganez.pdf
Gorus Tablosu.xlsx
TS 5389 tst T1 Cozunebilir Kahve Standardi Tasarisi.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.