2017/250 Sirküler (05.12.2017)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2017-250

Sayın Üyemiz;

1. Tacikistan Ticaret Heyeti

2. REACH CLP Biyosidal Aylık Bülteni

3. Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliği

4. GSP CNL Başvurularında Kullanılmak Üzere - 2017 Yılı İlk 9 Aya Ait İstatistikler

5. Ticari Kalite Denetimi Tebliği

6.TS 5135 tst T2 Gül Reçeli Standart Tasarısı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter V


1. Tacikistan Ticaret Heyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve TİM organizasyonu ile 20 - 23 Aralık 2017 tarihleri arasında Tacikistan'a yönelik bir ticaret heyetinin düzenleneceği ifade edilmekte olup, başkent Duşanbe şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda İş Forumu'nun yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan ikili iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir.

Yazının devamında, pazar payımızın arttırılması ve Tacikistan'a yönelik yeni iş ve yatırım imkanlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek bahse konu heyette; tarım makinaları, seracılık ekipmanları, damla sulama sistemleri, sulama tesisleri, elektrikli ev aletleri, mücevherci eşyaları ve aksamları, halıcılık, tohum, gübre, tahıllar, un ve unlu mamuller, hidroelektrik santralleri, ilgili ekipman ve aksamları, pamuk işleme makinaları, tekstil, hazır giyim, inşaat, inşaat malzemeleri, kişisel bakım ürünleri, bebek bezleri, beyaz şeker, kivi, antep fıstığı, kek - bisküvi vb. ekmekçilik mamulleri, siyah çay, kümes hayvanı eti sektörlerinde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden firmaların katılımlarında fayda görüldüğü ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu heyete katılmak isteyen firmaların https://goo.gl/RisgKj bağlantısında yer alan başvuru formunu en geç 8 Aralık 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar doldurmaları ve TİM'in Vakıfbank Şirinevler Şubesi'nin (Şube Kodu: 282), (Iban No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04), Dolar hesabına 1.000.- USD (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) avans ödemesini yaparak ilgili ödeme dekontunu mehmetcesuroglu@tim.org.tr e-posta adresine iletmelerinin gerektiği belirtilmektedir. Ayrıntılı bilgi için TİM'in yetkili kişilerinin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.(8025)

Detaylı Bilgi İçin:

Şükrü SİYASAL

E-posta: sukrusiyasal@tim.org.tr

Tel: 0212 454 04 74

Mehmet CESUROĞLU

E-posta: mehmetcesuroglu@tim.org.tr

Tel: 0212 454 04 86

2. REACH CLP Biyosidal Aylık Bülteni

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, REACH Tüzüğü'nün (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals/ Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) 01 Haziran 2007'de yürürlüğe girdiği; Kayıt, Değerlendirme, İzin ve Kısıtlama gibi süreçlerindeki gelişmelerin takibinin önem arz ettiği,

Diğer taraftan; 1272 / 2008 sayılı (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında) CLP Tüzüğü'nün de 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girdiği; söz konusu Tüzüğe göre, AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren, kimyasal madde ve karışım üreten veya ithal eden firmaların, CLP Tüzüğü usul ve esaslarına göre sınıflandırma, etiketleme, ambalajlama ve bildirim yükümlülüğü bulunduğu,

1 Eylül 2013 tarihinden itibaren uygulamada olan Biyosidal Ürünler Tüzüğü'nün ise Birlik bazında harmonizasyonun sağlanması, insan ve çevre sağlığının korunması, biyosidalle işlem görmüş eşya yönetimi için ilgili şartların belirlenmesi, AB pazarına sürülecek biyosidal ürünler için detaylı prosedürlerin ve denetim mekanizmasının kurulmasını hedeflediği,

Bu çerçevede, sanayicilerimizin söz konusu tüzüklerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak bilgilerin derlendiği, İMMİB REACH, CLP ve Biyosidal Yardım Masası bültenine https://www.immib.org.tr/files/Doc/reach-clp-aralik-2017.pdf adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.(7980)

3. Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliği

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği kapsamında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) tarafından hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliği” taslağının bir örneği ekte yer almaktadır.

Bu çerçevede, mezkur tebliğ taslağına ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin ekte yer alan görüş formuna işlenerek, en geç 13 Aralık 2017 Çarşamba günü saat 13.30'a kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.(8032)

EK1: Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliği

EK2: Görüş Bildirim Formu

4. GSP CNL Başvurularında Kullanılmak Üzere - 2017 Yılı İlk 9 Aya Ait İstatistikler

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamında CNL başvurusunda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 2017 yılının ilk dokuz aylık dönemine ait ticaret istatistiklerinin USTR'ın web sitesinde yayımlandığı bildirilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu istatistiklere ilişkin ayrıntılı bilgiye https://www.federalregister.gov/documents/2017/11/14/2017-24579/generalized-system-of-preferences-import-statistics-relating-to-competitive-need-limitations-and adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

5. Ticari Kalite Denetimi Tebliği

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, tarım ürünlerinin ticari kalite denetimlerine ilişkin 2017 / 21 sayılı "Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği”nin güncellenmesine yönelik çalışmaların devam etmekte olduğu belirtilmekte olup, Bakanlığa intikal eden görüşler ve uygulamada karşılaşılan hususlar çerçevesinde hazırlanan taslakların birer örneği ekte yer almaktadır.

Yazının devamında, bahse konu taslaklarda yapılan düzenlemelere (taslaklar üzerinde renklendirilmiştir) ilişkin olarak yürürlüğe girmeden önce görüş ve önerilere ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu taslaklara ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin ekte yer alan görüş formuna işlenerek, en geç 8 Aralık 2017 Cuma günü saat 14.00'a kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.(8018)

EK3: Tebliğ Metni Taslak - 1

EK4: EK-1 A

EK5: EK1 B

EK6: EK-1 C

EK7: Görüş Bildirim Formu

6.TS 5135 tst T2 Gül Reçeli Standart Tasarısı

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan "TS 5135 tst T2 Gül Reçeli Standart Tasarısı”nın bir örneği ekte yer almaktadır.

Bu kapsamda, mezkur standart tasarısına ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin ekte yer alan görüş formuna işlenerek, en geç 15 Aralık 2017 Cuma günü saat 12.00'ye kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.(8031)

EK8: TS 5135 tst T2 Gül Reçeli Standart Tasarısı

EK9: Görüş Tablosu


Ekler:
2017-250.doc
Ek GORUS SORMA FORMU.doc
Ek-1 A.docx
Ek-1 B.docx
Ek-1 C.docx
Gul Reçeli Gorus Bildirim Formu.xlsx
Teblig Metni Taslak - 1.docx
TS 5135 tst T2 Gul Reçeli.pdf
Turk Gida Kodeksi Dondurma Teblig Taslagi Hakkinda Gorus Bildirim Formu.doc
Turk Gida Kodeksi Dondurma Tebligi.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.