2018/008 Sirküler (11.01.2018)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2018-008

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, TİM tarafından, katma değerli ihracatımızın arttırılması amacıyla Ar - Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma çalışmalarına odaklanıldığı, bu doğrultuda TİM ve Sabancı Üniversitesi işbirliği ile geliştirilen İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı çerçevesinde; ülkemizin ihracat gücünü yaratıcılıkla, yenilikçilikle ve yüksek katma değerle arttırmak amacıyla, özgün ve bilimsel bir metodolojiyi hayata geçirmeyi hedeflediği belirtilmektedir.

Yazının devamında, hali hazırda devam eden program ile ülkemizde "İnovasyon Yönetimi” konusunda yetkinliği ve üniversite - sanayi işbirliği konusundaki motivasyonu yüksek üniversitelerimiz ve akademisyenlerimiz ile "Kurumsal İnovasyon Sistemlerini” oluşturmayı hedefleyen ihracatçı firmalarımızın eşleştirildiği ve kapsamlı, odaklı, uygulamaya dönük ve bilimsel bir çalışma ile son derece değerli kazanımların elde edildiği ifade edilmektedir.

Bu amaçla, söz konusu programın 2. döneminden itibaren sene içerisinde programa katılım için farklı dönemlerde gelen talepleri ve başvuruları cevaplamakta gecikilmemesi amacıyla, program başvurularının sene içerisinde 4 ayrı dönemde (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayı) alınmasına karar verildiği belirtilmektedir.

Ayrıca, 2018 yılının Nisan ayında başlaması planlanan dördüncü döneminden itibaren, programa katılım göstermek isteyen ve "İnovasyon Yönetimi” konusunda deneyime / uzmanlığa sahip, üniversiteler dışından uzmanların da programa mentor olarak katılımlarının mümkün olacağı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu programın katılım koşulları ve programın yürütülmesi ile ilgili tüm detaylar ekte yer almakta olup, "İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı”nın dördüncü döneminin 2018 yılının Nisan ayında başlayacağı belirtilmektedir.(191)

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


EK: İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı (5 Sayfa)


Ekler:
Inovasyon Odakli Mentorluk Programi.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.