2018/012 Sirküler (17.01.2018)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER NO: 2018 / 12

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alına yazıda, ihracatımızın sürdürülebilir artışının sağlanması ve ihracatçılarımızın küresel rekabet güçlerinin artırılması amacıyla, başta lojistik olmak üzere ihracat süreçlerindeki maliyetlerin azaltılması konusunda Ekonomi Bakanlığı tarafından bir çalışma başlatıldığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu çalışmada yararlanılmak üzere, Ek-1'deki "İhracat Süreçleri Maliyet Tablosu”nun, Ek-2'deki listede belirtilen her bir ürün/ürün grubu ve ihracat tutarına göre ihracatçı firmalarımızca doldurulması talep edilmektedir.

Tabloların doldurulmasında dikkat edilecek hususların Ek-3'te iletilmekte olduğu, söz konusu hususlara uygun şekilde, her bir ürün/ürün grubu, her bir taşıma modu, her bir çıkış kapısı ve her bir değer aralığı için ayrı ayrı tablolar hazırlanmak suretiyle, ihracatta kullanılan taşıma modu (karayolu/denizyolu/havayolu) ve ulaşım yeri (gümrük kapısı/liman/hava limanı) için tanımlanacak maliyetlerin ilgili tabloya girişinin sağlanması gerektiği, ayrıca, firma bilgilerinin saklı tutulacağı ve üçüncü kişiler ile kesinlikle paylaşılmayacağı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu tabloların ekli yönergede bildirilen şekilde doldurularak en geç 19 Ocak 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar Birliğimize (E-posta: arge@baib.gov.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter

EK1: İhracat Maliyetleri Tablosu

EK2: Ürün Grupları Listesi

EK3: İhracat Süreçleri maliyet Tablosu Giriş Yönergesi


Ekler:
EK 1-Ihracat Maliyetleri Tablosu.xlsx
EK 2-Urun Gruplari Listesi.pdf
EK 3-Ihracat Surecleri Maliyet Tablosu Giris Yonergesi.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.