2018/013 Sirküler (18.01.2018)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2018/13

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, 2014/8 sayılı "Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında şirketlerin küresel tedarik zincirine daha etkin bir tedarikçi olarak katılımlarını sağlamak için ara malı üretim ve ihracat yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik gerçekleştirilen harcamalar desteklenmektedir.

Bu kapsamda, Ekonomi Bakanlığından alınan yazıda, Bakanlıklarına yapılan Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Yetkinlik Proje başvurularında aşağıda yer alan hususlara dikkat edilmesi gerektiği belirtilmektedir.

1.KTZ Yetkinlik Projelerinde tedarikçi olan firmalarımızın üretici olmaları ve küresel firmaya ara malı tedarik etmeleri gerekmektedir. Ham madde veya nihai ürün tedariği proje konusu değildir.

2.Küresel firmanın yurt dışında bulunması gerekmektedir. Yurt dışında olan küresel firmanın Türkiye'deki şubelerine yapılacak tedarik destek kapsamında değildir.

3.Küresel firmanın da üretici olması gerekmektedir. Orijinal ürün üreticisi (Original Equipment Manufacturer-OEM) olan küresel firma üreteceği nihai ürününde kullanmak üzere firmalarımızdan ara malı ürünü tedarik etmektedir. Distribütörlere yönelik tedarik destek kapsamında değildir.

4.Küresel firma ile başvuru sahibi tedarikçi firmamız arasında yapılan niyet mektubu veya sözleşmenin başvuru dosyasında sunulması gerekmektedir. Niyet mektuplarının küresel firma tarafından başvuru sahibi firmaya itafen yazılması ve tedarik etmek istediği üründen bahsederek birlikte çalışmayı istediklerini beyan edici mahiyette olması gerekmektedir. Küresel firma ile yapılan e-posta yazışmaları yeterli değildir.

5.Proje onaylandıktan sonra yapılan harcamalar destek kapsamındadır.

6.Proje kapsamında firmanın alacağı makine ekipman ve donanım, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında olmaması gerekmektedir. Birliğinize gelen makine destek ödeme başvurularının faturalarında yatırım teşvik kapsamında olmadığına dikkat edilmesi gerekmektedir.

7. Proje kapsamında talep edilen makine, ekipman ve donanımın mevcut üretim kapasitesini arttırmak amacıyla değil, küresel firma ile yapacağı proje ihtiyacı olması gerekmektedir.

8.Üretime ilişkin makineler sadece prototip ve numune üretmek şartıyla değerlendirmeye alınmaktadır.

9.Tekstil sektörü 2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ kapsamında değerlendirilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır
Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ
Genel Sekreter

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.