2018/019 Sirküler (24.01.2018)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2018-019

Sayın Üyemiz;

1. Malezya Serbest Ticaret Anlaşması

2. Tacikistan'a Kanatlı Eti İhracatı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. Malezya Serbest Ticaret Anlaşması

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, müzakerelerine 31 Mayıs 2010 tarihinde başlanan Türkiye - Malezya Serbest Ticaret Anlaşması (STA)'nın dokuz müzakere turu ve bir ara oturumun ardından 15 Ocak 2014 tarihinde tamamlandığı ve iç onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından 1 Ağustos 2015 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Yazının devamında, anılan STA'nın 14.3 numaralı "Geliştirici Hüküm” başlıklı maddesinde, tarafların, Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden bir yıl sonra, aralarındaki hizmetler ticaretini tedricen serbestleştirmek amacıyla hizmetler ticareti müzakerelerine başlamak hususunda anlaştıkları bildirilmektedir.

Ayrıca, Sayın Bakanımız ile Malezyalı muhatabı arasında 27 Eylül 2017 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmede, halihazırda sadece mal ticaretini düzenleyen STA'nın, hizmet ticareti ve yatırımları içerecek şekilde genişletilmesinin uygun görüldüğü ve STA kapsamında 5 - 6 Ekim 2017 tarihlerinde düzenlenen Ortak Komite toplantısında ise STA'nın genişletilmesi konusunda bilgi değişiminde bulunulduğu, bu amaçla yapılacak müzakerelerin yol haritası üzerinde mutabık kalındığı ifade edilmektedir.

Bilindiği üzere, serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde yürütülen hizmet ticareti müzakerelerinde, tarafların yatay konularda ve sektörler özelinde sınır ötesi hizmet sunumu, iş kurma ve gerçek kişi hizmet sunucularının hareketliliği konularındaki mevzuat ve kısıtları kayıt altına almakta; böylece ülkelerin hizmet sunucularına karşılıklı olarak daha şeffaf ve öngörülebilir bir hizmetler pazarında faaliyet gösterme imkanı tanımakta; müzakerelerin seyrine göre zaman zaman da ilave pazara giriş imkanlarının elde edilebildiği belirtilmektedir. STA kapsamında hizmet ticareti müzakerelerinde ele alınan hususlara ilişkin bilgi notu ekte yer almaktadır.

Bu çerçevede, Malezya ile yürütülecek hizmet ticareti müzakerelerinde gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin ekte yer alan görüş formuna işlenerek, en geç 25 Ocak 2018 Perşembe günü saat 13.30'a kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.

EK1: STA'lar Kapsamında Hizmet Ticareti Müzakereleri Bilgi Notu

EK2: Görüş Formu

2. Tacikistan'a Kanatlı Eti İhracatı

Duşanbe Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Tacikistan Cumhuriyeti tarafından 29 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen hükümet toplantısında, ülkeye düşük kaliteli kümes hayvanı eti ve ürünlerinin intikal ettiği gerekçesiyle bu ürünlerin ithalatının geçici olarak durdurulması kararının alındığı, bundan böyle kümes hayvanı eti ve ürünlerinin ülkeye ithalatının sadece Tacikistan'da akredite olan şirketler tarafından yapılabileceği ve ürünlerin sıkı kontrol prosedüründen geçtikten sonra ülkeye girişinin mümkün olacağı bildirilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu karar tarihinden önce sözleşmesi yapılmış, bedeli ödenmiş, Tacikistan güzargahına hareket eden veya Tacikistan sınır kapılarında beklemekte olan bahse konusu ürünleri taşıyan tırlardaki malları kapsamayacağı, bununla birlikte, tırların sınırdan geçişlerinde gecikme yaşandığının görüldüğü belirtilmekte olup, Türk firmalarının ürünlerini taşıyan 22 tırın sınırlarda bekletildiği ifade edilmektedir.

Tırların bir kısmının söz konusu Hükümet kararından önce yola çıktığı (sonradan yola çıkmış olsalar bile Tacik sınırına varana kadar yeni uygulama hakkında bilgilendirilmedikleri) ve haksız bir şekilde mağdur edildiklerinin Büyükelçiliğimizce vurgulanması üzerine Tacikistan Dışişleri Bakanlığı'nın Hükümetten ithalat yasağını 1 Şubat 2018 tarihine kadar ertelenmesini talep ettiği, önümüzdeki günlerde Hükümetin nihai kararını vermesinin beklendiği belirtilmektedir.

Diğer taraftan, Büyükelçiliğimizce Tacik muhataplarına, mağduriyet yaşayan firmaların ticaret hukuku ve Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesinde sorumlulardan zararlarını talep edebilecekleri hususunun da hatırlatıldığı ifade edilmektedir.


Ekler:
2018-019.doc

EK GORUS SORMA FORMU.doc

STAlar Kapsaminda Hizmet Ticareti Muzakereleri Bilgi Notu.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.