2018/047 Sirküler (23.02.2018)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2018 / 47

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği Komisyonu (Komisyon) tarafından ülkemiz menşeli "Gökkuşağı Alabalıkları” (0301.91.90, 0302.11.80, 0303.14.90, 0304.42.90, 0304.82.90 ve 0305.43.00 GTİPlerinde yer alan) ithalatına karşı uygulanan telafi edici vergi önlemine ilişkin 20 Temmuz 2017 tarihinden bu yana bir gözden geçirme soruşturmasının yürütülmekte olduğu bildirilmektedir.

Bu kapsamda, 21 Şubat 2018 tarihinde Komisyon tarafından bulgu raporunun yayımlandığı ve söz konusu raporda; Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar'da 2016 yılında yapılan değişiklikle 2015-2016 yılları arasında toplam verilen doğrudan üretim desteğinde önemli bir düşüşün gerçekleştiği; ancak bu değişikliğin yalnızca baraj gölü veya denizde yapılan üretime ilişkin olduğu, toplam üretimin yaklaşık % 30'una tekabül eden karada yapılan üretimi kapsamadığının belirtildiği, ayrıca grup firmaların bünyesinde bulunan birden çok firmanın, aynı tüzel kişilik olarak sayılmayacağı ve destekten birden fazla şirket için ayrı ayrı faydalanılabileceğinin vurgulandığı belirtilmektedir.

İlaveten bahse konu raporda, alabalık üreticilerine yönelik desteklerin 2017 yılında miktar olarak arttığı ve farklı destek kalemlerinin eklendiği, 2018 yılında da yeni destek kalemlerinin eklenmesinin planlandığının belirtildiği ifade edilmektedir.

Söz konusu bulgulardan yola çıkarak, verilen doğrudan üretim desteğinin değişken olduğu, 2013-2016 yılları arasında yaşanan azalmanın kalıcı bir doğaya sahip olmadığı, 2017 ve 2018 yıllarında toplam destekleme miktarının aynı kalabileceği veya artabileceği hususlarının Komisyonca değerlendirilmekte olduğu belirtilmektedir.

Bu çerçevede, Komisyon tarafından yürütülen gözden geçirme soruşturmasının sonlandırılması ve halihazırda uygulanan önlemin yürürlükte kalması hususlarına hükmedildiği belirtilmekte olup, söz konusu rapora ilişkin tüm ilgili tarafların 18 Mart 2018 tarihine kadar görüş verebileceğinin ifade edildiği bildirilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.