2018/056 Sirküler (07.03.2018)


ÖNEMLİ

BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER NO: 2018/56

Sayın Üyemiz;

Ekonomi Bakanlığı tarafından, 2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar, 2017/4 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar ve 2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğe ait Genelgelerde değişiklik yapıldığı hususu ve bu mevzuatlar kapsamındaki destek başvurularının 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren elektronik imzalı olarak KEP aracılığıyla yapılmasının zorunlu olduğu 2018/20, 2018/35, 2018/36 sayılı sirkülerlerimiz ile duyurulmuştur.

KEP aracılığıyla iletilen her başvurunun, imza sirküleri ile birlikte sunulması ve başvuruda yer alan belgelerden her birinin başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından 5070 sayılı "Elektronik İmza Kanunu” standartlarına uygun nitelikli elektronik sertifika kullanılarak oluşturulan elektronik imza ile imzalanması ve elektronik imzalı dokümanların dosya uzantılarının .pdf veya .pdf.imz olması zorunludur. Belirlenen kriterleri taşımayan başvurular İBGS/Bakanlık tarafından değerlendirmeye alınamayacaktır. KEP adreslerinin güncel halde tutulması başvuru sahibinin yükümlülüğündedir.

Bu çerçevede, 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren yapılacak destek başvurularının yukarıda belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak yapılması gerekmekte olup, Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) ve Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı temini ve ilgili bilgiler için aşağıda yer alan web sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) hesabı temini için:
https://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/e-imza-Elektronik-Sertifika-Hizmet-Saglayicilari

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı temini için:
https://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/KEP-Kayitli-Elektronik-Posta-Hizmet-Saglayicilar

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği KEP Adresi : baib@hs01.kep.tr

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


Ekler:
KEP_Eimza_Ornek_13032018.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.