2018/057 Sirküler (09.03.2018)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2018-057

Sayın Üyemiz;

1. Hong Kong İhale Duyurusu

2. Kuveyt Yatırım Forumu

3. Nektar Standart Tasarıları

4. 15. Municipalika Uluslararası Şehircilik Sergi ve Konferansı

5. Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri

6. AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

7. Gürcistan Zorunlu Sigorta Uygulaması

8. AB'ye Tek Tırnaklı İhracatı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. Hong Kong İhale Duyurusu

T.C. Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Hong Kong Yönetimi tarafından açılan 2 adet ihaleye değinilmekte olup, söz konusu ihale duyurusu (İngilizce ve tercümesi) ekte yer almaktadır.

Yazının devamında, söz konusu ihaleyle ilgilenen firmaların http://www.gldetb.gov.hk linkinden yararlanabileceği bildirilmektedir.

EK1: İhale Duyurusu ve Tercümesi

2. Kuveyt Yatırım Forumu

İlgi: 20.02.2018 tarihli ve 2018 / 045 Sirkülerimiz

İlgi'de kayıtlı yazımızda, Kuveyt Doğrudan Yatırım ve Tanıtım Ajansı (Kuwait Direct Investment Promotion Authority - KDIPA) tarafından 20 - 21 Mart 2018 tarihlerinde Kuvey'te "Kuveyt Yatırım Forumu”nun düzenleneceği ve organizasyona katılım için kayıtların https://kif.kdipa.gov.kw/register/ bağlantısından yapılabileceği, kayıt yaptırmayan katılımcıların etkinliklere alınmayacağı bildirilmişti.

Bu kapsamda, Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, KDIPA'nın Kuveyt Ticaret Kanunu'nda öngörülen kefalet sistemi ve acente aracılığıyla iş yapmaya istisna sağlandığı, bu yönüyle Kuveyt'te iş yapmak isteyen yabancı yatırımcılar için önemli bir aracı kurum olarak öne çıktığı belirtilerek KDIPA aracılığıyla Kuveyt'te kurulacak yerel bir şirketin Körfez İşbirliği Konseyi bünyesindeki diğer ülkelere de gümrüksüz şekilde mal satabileceğinin vurgulandığı ifade edilmektedir.

Yazının devamında, bankada en az 10 bin Kuveyt Dinarı depozitonun olması, Kuveyt'e teknoloji transferi içermesi gibi koşullarda yabancılardan alınan % 15'lik verginin 10 yıl boyunca alınmaması, beş yaşından küçük ikinci el makinelerin getirilebilmesi, arsa tahsisi ve gümrük vergisi muafiyetinin sağlanması gibi esnek teşviklerin sunulduğu belirtilmektedir.

Ayrıca, KDIPA kapsamında kurulan işletmelerde ilk yıl tüm istihdamın % 10'u olmak üzere, performansa göre değişen ve oranı en fazla % 25 olan Kuveyt vatandaşı çalıştırma yükümlülüğünün bulunduğu da bildirilmektedir.

3. Nektar Standart Tasarıları

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan ‘'TS 12914 / tst T2 Armut Nektarı'', ‘'TS 12396 / tst T1 Kuşburnu Nektarı'', ‘'TS 13510 / tst T2 Nar Nektarı'' ve TS 12536 / tst T1 Kızılcık Nektarı'' tadil tasarıları iletilmiş olup, tasarıların birer örneği ekte yer almaktadır.

Bu kapsamda, söz konusu standart tasarılarına ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin ekte yer alan görüş tablosuna işlenerek,en geç 13 Mart 2018 Salı günü mesai bitimine kadarBirliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.

EK2: Nar ve Kızılcık Nektarı Standart Tasarıları

EK3: Armut ve Kuşburnu Nektarı Standart Tasarıları

EK4: Görüş Tablosu

4. 15. Municipalika Uluslararası Şehircilik Sergi ve Konferansı

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Hindistan Konut Edindirme ve Şehirleşme Bakanlığı tarafından desteklenen "Municipalika” isimli sergi ve konferansın 15'incisinin 19 - 21 Eylül 2018 tarihlerinde Mumbai kentinde düzenleneceği bildirilmekte olup, söz konusu etkinliğin "Hindistan'da Yap (Make It India)” inisiyatifleri doğrultusunda Hintli ve yabancı firmaların üretimlerini Hindistan'da gerçekleştirmeye teşvik edildiği belirtilmektedir.

Yazının devamında, "100 Akıllı Şehir (100 Smart Cities)” projesi kapsamında Hindistan'da seçilen pilot yerleşim bölgelerinin konut, altyapı vb. alanlarında modern şehir yaşamını karşılayabilecek seviyeye ulaşmasını temin etmek üzere önemli projelerin açıklandığı; Sayın Cumhurbaşkanımızın 30 Nisan - 1 Mayıs 2017 tarihlerinde Hindistan'ı ziyaretleri münasebetiyle gerçekleştirilen "Hindistan - Türkiye İş Forumu”nda Türk ve Hint işadamlarına hitaben konuşma yapan Hindistan Başbakanının "Türk şirketlerini Hindistan'da üretim ve yatırım yapmaya, Türk inşaat şirketlerini de Hindistan'da önümüzdeki 10 yıl içerisinde yapılması amaçlanan 50 milyon konutluk pastadan paylarını almaya davet ettiği” ifade edilmektedir. Bahse konu etkinliğe ilişkin ayrıntılı bilgiye http://municipalika.com sitesinden ulaşılmasının mümkün olduğu belirtilmektedir.

5. Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri

Karadeniz İhracatçı Birlikleri (KİB) Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Ekonomi Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan ihracata yönelik Destek programlarının tanıtımı amacıyla, 2018 yılında 81 ilde "Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri”nin düzenleneceği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda ve KİB Genel Sekreterliği organizasyonunda 19 - 20 - 21 - 22 Mart 2018 tarihlerinde Kastamonu, Zonguldak, Devrek / Zonguldak ve Karabük'te, Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri'nin düzenleneceği belirtilmekte olup, anılan seminerlere ilişkin detaylı programların ve başvuru formlarının bir örneği ekte yer almaktadır.

Bu çerçevede, söz konusu seminerlere katılmak isteyen firmaların ekte yer alan başvuru formunu doldurarak KİB Genel Sekreterliği'nin 0454 216 48 42 veya 216 88 90 numaralı fakslarına ya da kib@kib.org.tr adresine iletmelerinin gerektiği ifade edilmektedir.

EK5: Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri Başvuru Formu

EK6: Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerlerinin Taslak Programı

6. AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesinde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişikliklere ilişkin olarak, AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği'nden alınan 26 / 02 / 2018 tarihli yazının bir örneği ekte yer almaktadır.

EK7: Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinin Yazısı

7. Gürcistan Zorunlu Sigorta Uygulaması

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Gürcistan Hükümeti'nin aldığı bir karara istinaden 1 Mart 2018 tarihi itibariyle ülkeye giren araçlara zorunlu trafik sigortası uygulamasının getirildiği ifade edilmekte olup, araçların kendi ülkelerinde veya uluslararası geçerliliği olan bir sigortası bulunup bulunmadığına bakılmaksızın araç cinsine ve sigorta süresine bağlı olarak ekte bir örneği yer alan miktarlarda trafik sigortası ücretinin uygulanacağı bildirilmektedir.

EK8: Zorunlu Trafik Sigortası Uygulaması

8. AB'ye Tek Tırnaklı İhracatı

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi'nin 15 Şubat 2018 tarihli ve L 42 sayılı nüshasında;

· Çin Halk Cumhuriyeti'nin (ÇHC) belirli bölgelerinden gelen kayıt altına alınmış atların geçici giriş izni için karşılanması gereken hayvan sağlığı koşulları ile sertifikalarına ilişkin 92 / 260 / EEC sayılı Komisyon Kararı'nın II sayılı Eki'ni,

· ÇHC, ABD ve Meksika'ya ihraç edilen kayıtlı yarış atlarının yeniden ithal edilmesi için hayvan sağlığı ve veteriner sertifikası şartlarının belirlenmesine dair 93 / 195 / EEC sayılı Komisyon Kararı'nı,

· Canlı tek tırnaklı hayvanlar ile tek tırnaklı hayvanların semen, yumurta ve embriyolarının ithalatının izin verildiği üçüncü ülkeler listesinde Türkiye, ÇHC ve Meksika hakkında yapılan değişikliklere ilişkin 2004 / 211 / EC sayılı Komisyon Kararı'nın I sayılı Eki'ni

tadil eden 2018 / 218 / EU sayılı Komisyon Uygulama Kararı'nın yayımlanmış olduğu belirtilmekte olup, mezkur mevzuat değişikliği kapsamında, İstanbul İli Adalar İlçesi Büyükada'da çıkan glanders (ruam) hastalığı sebebiyle başlatılan incelemelerin karara bağlanamadığı ve Türkiye'den tek tırnaklı hayvanların ve germinal ürünlerinin AB'ye girişinin askıya alınmasının öngörüldüğü ifade edilmektedir.


Ekler:
2018-057.doc
Armut ve Kusburnu Nektarlari Standart Tasarilari.pdf
Avrupa Birligi Nezdinde Turkiye Daimi Temsilciliginin Yazisi.pdf
Dis Ticaret Bilgilendirme Semineri Basvuru Formu.doc
Dis Ticaret Bilgilendirme Senineri Programi.doc
Ihale Duyurusu ve Tercumesi.pdf
Nar ve Kizilcik Nektari Standart Tasarilari.pdf
TASLAKLARA GORUS VERME FORMU.doc
Zorunlu Trafik Sigortasi Uygulamasi.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.