2018/059 Sirküler (12.03.2018)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2018 / 059

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı tarafından verilmekte olan ihracat desteklerine ilişkin mevzuatlarda yapılan değişikliklerle, ilgili başvuru evrakları ve talep edilecek her türlü bilgi ve belgenin, başvuru sahibine ait KEP adresi aracılığıyla Birliğimiz KEP adresine (baib@hs01.kep.tr) gönderilmesi gerektiği ve KEP adreslerinin güncel halde tutulmasının başvuru sahibinin yükümlülüğünde olduğu hususu, 07.03.2018 tarihli 2018/56 nolu sirkülerimiz ile duyurulmuştur.

Konu ile ilgili olarak Bakanlığımızdan alınan 9 Mart 2018 tarihli yazıda, ilgili mevzuat hükümleri gereği,1 Nisan 2018 itibariyle "KEP aracılığıyla iletilen her başvurunun, imza sirküleri ile birlikte sunulması ve başvuruda yer alan belgelerden her birinin başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından 5070 sayılı "Elektronik İmza Kanunu” standartlarına uygunnitelikli elektronik sertifika kullanılarakoluşturulan elektronik imza ile imzalanması ve elektronik imzalı dokümanların dosya uzantılarının .pdf veya .pdf.imz olması”uygulamasına kesin bir şekilde geçileceği ve belirtilen tarihte herhangi bir ertelemenin söz konusu olmayacağı bilgisi verilmiştir.

Bu çerçevede, e-imza ve KEP konusunda herhangi bir aksamaya sebebiyet vermemesi adına firmanızca ihtiyaç duyulan bilişim altyapısı çalışmalarının ivedilikle tamamlanması hususunda gereğini önemle rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.