2018/068 Sirküler (22.03.2018)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

ÖZEL SİRKÜLER NO: 2018 / 68

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan ihracat desteklerine ilişkin mevzuatlarda yapılan değişikliklerle, başvuru evraklarının Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi aracılığıyla ve elektronik imza (E-İmza) standartlarına göre iletilmesi usulü getirilmiştir.

Bu çerçevede, ilgili mevzuat hükümleri gereği, 1 Nisan 2018 tarihi itibariyle KEP ve E-İmza uygulamasına kesin bir şekilde geçilecek olup, belirtilen tarihte bir erteleme söz konusu olmayacağı ve uygulamada yeknesaklık sağlanmasını teminen aşağıdaki hususlara göre işlemlerin tesis edilmesi gerektiği Ekonomi Bakanlığınca bildirilmektedir:

• KEP aracılığıyla yapılan bildirimlerde destek mevzuatlarında belirtilen evrak ibraz ve tamamlama süreleri esas alınacaktır.

• Evrak giriş tarihi, belgelerin mevzuatta belirtilen başvuru mercii tarafından evrak kayıt sistemine aktarıldığı ve belgelere resmi tarih/sayı verildiği tarihtir. KEP aracılığıyla gönderilen bildirimlerin tarihi, evrak giriş tarihi olarak dikkate alınmayacaktır.

• KEP aracılığıyla iletilen başvurularda, İmza Sirkülerinin yer almaması veya e-imza kriterlerini sağlamayan bir belge tespit edilmesi halinde, evrak giriş tarihi saklı kalmak kaydıyla başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvurunun değerlendirmeye alınmadığı bilgisi başvuru sahibine iletilerek, tüm belgelerin mevzuatta yer alan eksik evrak tamamlama süresi içerisinde tekrar ibraz edilmesi talep edilecektir.

Bu kapsamda, KEP ve E-İmza uygulamasını özetleyen sunum Ekonomi Bakanlığı web sayfasında (www.ekonomi.gov.tr>Destekler>İhracat Destekleri) ve yazımız ekinde yer almakta olup, KEP ve E-imza konusunda herhangi bir aksamaya sebebiyet vermeyecek şekilde gereken tedbirlerin alınması, ihtiyaç duyulan bilişim altyapısının ivedilikle tamamlanması hususunda gereğini önemle rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


Ek: KEP ve E-İmza uygulamasına ait sunum.


Ekler:
KEP_ve_Eimza_ile_Basvurularin_Iletilmesi_Hakkinda_Sunum_19Mart2018_1521449890086 (1).pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.