2018/078 Sirküler (10.04.2018)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2018-078

Sayın Üyemiz;

1. ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nin 2018 - 2020 Uzatma Kararı

2. Gürcistan Yeni Sınır Kontrol Uygulamaları

3. AB Kağıt Ürünlerindeki Gözetim Uygulamasına Dair İncelemenin Askıya Alınması

4. Ürdün'ün Yatırımcılara Sağladığı İmkan

5. Hızlı Uyarı Bilgi Sistemi (RAPEX)

6. İran'a İhracat

7. Türkiye - Bangladeş CEO Yuvarlak Masa Toplantısı

8. 18. Dünya İhracatı Geliştirme Forumu

9. Sudan - Geçici İthalat Yasağı

10. Tunus'un İthalatta Uygulamaları

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nin 2018 - 2020 Uzatma Kararı

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nin Haziran 2015 tarihine uzatılmasına yönelik verilen yetkilendirmenin 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle sona erdiği, akabinde söz konusu sistemin uzatılmasına yönelik çalışmaların başladığı ifade edilmektedir.

Yazının devamında, 23 Mart 2018 tarihinde ABD Başkanı tarafından imzalanan 1625 sayılı Kanun ile ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nin 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında geçerli olmak kaydıyla uzatıldığı, diğer uzatma Kanunlarında olduğu gibi bu uzatma Kanunu'nda da ödenmiş vergilerin geri ödenmesinin söz konusu olduğu ifade edilmekte olup, anılan Kanun'un yürürlüğe giriş tarihi olan 22 Nisan 2018 tarihine kadar da ödenen vergilerin geri alınabilmesini teminen ithalatçı firmaların gerekli formlarda "A” işaretini koymaya devam etmelerinin gerekmekte olduğu bildirilmektedir.

2. Gürcistan Yeni Sınır Kontrol Uygulamaları

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, ülkemizden Avrupa Birliği (AB)'ye üye ülkelerine kuru meyve (incir, fındık, antepfıstığı ve bunlardan elde edilen ürünler) ihracatında her parti üründe yapılan aflatoksin kontrollerinin uygun olması durumunda yetkili İl Müdürlüklerince "Sağlık Sertifikası”nın düzenlendiği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, Gürcistan tarafınca hayvansal kökenli olmayan gıda / yem maddelerinin ülkeye girişinde 1 Aralık 2017 tarihi itibariyle uygulanan sınır kontrollerine ilişkin belgelere yer verildiği belirtilmektedir.

Söz konusu belgelerin bir örneği ekte yer almakta olup, bu belgelerde 23 Aralık 2016 tarihinde hayvansal kökenli olmayan gıda / yemlerin sınır kontrolüne ilişkin N 567 sayılı Hükümet Kararnamesi'nin kabul edildiği belirtilerek Karar'ın 1 Aralık 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği, her sevkiyatın Karar N 567 ‘nin Ek N6'sında belirtilen modele uygun olarak bir sağlık sertifikasının eşlik etmesinin gerektiği, numune alma ve analiz sonuçları ile sağlık sertifikasının eşlik etmediğinde veya numune alma ve analiz sonuçlarının veya sağlık sertifikasının bu Karar hükümlerine uymaması durumunda sevkiyatın Gürcistan'a kabul edilmeyeceği bildirilmektedir.

Karar'a göre, 01 Aralık 2017 tarihinden itibaren Türkiye menşeli olan veya Türkiye'den sevkiyatı yapılan kuru meyve (incir, fındık, antepfıstığı) ürünleri ile bunları içeren işlenmiş gıda ürünleri ve bileşimlerinin özel ithalat koşullarına tabi tutulduğu ifade edilmektedir.

CN Kodu (GTİP) verilen kuru meyve ürünlerinin ülkemizden Gürcistan'a ihracatında yetkili il müdürlüklerince 08 Mart 2018 tarihinden itibaren, AB'ye kuru meyve ihracatında uygulanan prosedürün dikkate alınarak her ihracat partisinde aflatoksin analizi için numune alındığı, akredite laboratuvarlarda yapılan analiz sonucu uygun olan partiler için Sertifika ile Numune Alma ve Analiz Sonuç Raporu ile birlikte düzenlenmekte olduğu belirtilmektedir.

EK1: Gürcistan Belgeleri

3. AB Kağıt Ürünlerindeki Gözetim Uygulamasına Dair İncelemenin Askıya Alınması

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, ülkemizin bazı baskı ve yazı kağıtlarının ithalatında gözetim uygulamasına karşı Avrupa Birliği (AB) Ticaret Engelleri Yönetmeliği'ne dayanarak Avrupa Komisyonu'nun bir inceleme başlattığı ve incelemeye ilişkin olarak hazırlanan raporun bir örneği ekte yer almaktadır.

Yazının devamında, ülkemizin bazı baskı ve yazı kağıtlarına yönelik tedbiri kaldırılmış olduğu dikkate alınarak, Komisyonun incelemenin daha fazla sürdürülmemesini önerdiği ancak ülkemizin gözetim sistemindeki sorunların çözümüne ilişkin adım atıldığı için, ülkemiz uygulamasının takip edilmeye devam edileceği de ayrıca bildirilmektedir.

Söz konusu inceleme prosedürünün askıya alınmasına ilişkin Komisyon Uygulama Kararı'nın 5 Mart 2018 tarihli ve L 62 sayılı AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmış olduğu belirtilmekte olup, Ticaret Genel Müdürlüğü'nün basın açıklamasına http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1806 adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

EK2: Note Verbale - İncelemenin Askıya Alınması

4. Ürdün'ün Yatırımcılara Sağladığı İmkan

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Ürdün Devleti tarafından 6 Şubat 2018 tarihinde büyük yatırımcılara belli şartlar dahilinde vatandaşlık veya ikamet verilmesi yönünde kararın alındığı belirtilmekte olup, söz konusu karara ilişkin bilgi notu ekte yer almaktadır.

EK3: Bilgi Notu

5. Hızlı Uyarı Bilgi Sistemi (RAPEX)

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Avrupa Komisyonu tarafından işletilen ve gıda dışı ürünler için kullanılan Hızlı Uyarı Sistemi'nin (RAPEX) 31 katılımcı ülke (tüm Avrupa Ekonomik Alanı ülkeleri) ve Avrupa Komisyonu tarafından sağlığa ve güvenliğe risk arz eden ürünlerle ilgili bilgi paylaşımını sağlamak için kullanıldığı, Bakanlığın Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından takip edilen RAPEX kapsamında ülkemizin sisteme katılımı için gerekli mevzuat çalışmaları ile uygulama altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü ifade edilmektedir.

Yazının devamında, wAvrupa Birliği'nin 12 Mart 2018 tarihinde yayımladığı 2017 Yılı Hızlı Uyarı Sistemi (Rapid Alert System-RAPEX) Raporu'nda belirtilen, 2017 yılında ülkemiz menşeli güvensiz ürünler hakkında RAPEX'te yer alan bildirimler ve bu bildirimlerle ilgili değerlendirmeler aşağıda yer almaktadır.

· RAPEX sisteminde 2017 yılında 51'i çocuk kıyafeti, 8'i motorlu araç, 6'sı elektrikli ekipman, 2'si saç boyası, 2'si mobilya, l'i yapıştırıcı, l'i Traş Köpüğü, l'i bebek karyolası, l'i emzik ve l'i kadın kıyafeti olmak üzere 74 adet Türkiye menşeli ürünün bildirildiği, 2016 yılına oranla ülkemiz menşeli ürünlere yönelik olarak gerçekleştirilen bildirimlerde % 70 oranında bir artışın olduğu,

· Bu bildirimlerin 30'u Bulgaristan, 13'ü Macaristan, 5'i Almanya, 3'ü Fransa tarafından gerçekleştirildiği, ayrıca, Slovakya, Malta, Litvanya, Portekiz, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından gerçekleştirilen bildirimlerin de bulunduğu,

· 2017 yılında ülkemiz menşeli ürünlerle ilgili yapılan 74 bildirimin 51 tanesi çocuk giysilerine ilişkin olduğu, bu giysilerin bel ve boyun bağlarının standartlara uygun olmamasından kaynaklanan boğulma ve yaralanma risklerini içerdiğinin anlaşıldığı, geçtiğimiz yıllarda da ülkemiz menşeli çocuk giysilerine yönelik olarak Bulgaristan ve Macaristan tarafından çok sayıda bildirimin yapıldığı,

· Diğer taraftan, RAPEX'e yapılan 2201 güvensiz ürün bildiriminde sırasıyla en fazla Çin Halk Cumhuriyeti (%52,4), Almanya (%8,4), Fransa (5,3), Türkiye (%3,3) ve ABD (%3,2) menşeli ürünlere dair bildirimin yapıldığının tespit edildiği belirtilmekte olup, mezkur raporda ürün dağılımı bakımından bildirimlerin oyuncaklar (%29), motorlu araçlar (%20), giysi, tekstil ve moda ürünleri (%12) ile elektrikli alet ve ekipmanlarda (%6) yoğunlaştığının gözlemlendiği ifade edilmektedir.

6. İran'a İhracat

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, bir firma tarafından Katar'a ihraç edilmek üzere sevkiyatı yapılan muhtelif tarım ürünlerini taşıyan araçların İran'ın Buşehr Limanı'nda bekletilmesi sebebiyle mağduriyet yaşadığı hususunun Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nce Bakanlığa intikal ettirilmesini müteakip, keyfiyet gerekli incelemenin yapılmasını teminen Tahran Ticaret Müşavirliğimize intikal ettirildiği, bahse konu Müşavirliğimizden alınan değerlendirmelerde sorunun limandaki altyapı yetersizliği, hava koşulları ve mezkur limanda faaliyet gösteren Ro - Ro gemilerinin diğer anlaşmalı firmalara ait araçları beklemesinden kaynaklandığı belirtilerek, firmalarımızın da bir daha benzer sorunla karşılaşmamalarını teminen Ro - Ro gemilerinin sahipleri ile limana gelmeden anlaşmalarının faydalı olacağı ifade edilmektedir.

Yazının devamında, İran'a veya İran üzerinden taşımacılık yapan firmalarımızın başta İranlı aracılar olmak üzere iş yapacakları aracı kişi ya da firmalar konusunda temkinli davranmaları, yükün ve kullanılacak geminin sigortalı olmasına özen göstermeleri, anlaşmalarının yazılı şekilde yapmaları, ödemelerini kayıtlı ve doğrudan işi yapana yönelik olması konusunda titiz davranmalarında yarar görüldüğünün belirtilmektedir.

7. Türkiye - Bangladeş CEO Yuvarlak Masa Toplantısı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ten alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Türkiye - Bangladeş 5. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı kapsamında, DEİK / Türkiye - Bangladeş İş Konseyi'nin ev sahipliğinde, Bangladeş Ticaret Bakanı Sn. Tofail AHMED ve beraberindeki heyetin katılımlarıyla 13 Nisan 2018 Cuma günü Wyndham Grand Hotel / Levent'te "Türkiye - Bangladeş CEO Yuvarlak Masa Toplantısı ve İkili İş Görüşmeleri”nin düzenleneceği ifade edilmekte olup, bahse konu toplantının taslak programı ve delegasyon listesinin birer örneği ekte yer almaktadır.

Yazının devamında, tekstil, hazır giyim, altyapı ve müteahhitlik, enerji, yenilenebilir enerji, altyapı geliştirme, tarım ve gıda, gayrimenkul ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren firmalardan oluşan heyetin bahse konu etkinlik kapsamında Türk firmalarla ikili görüşmelerin gerçekleştirileceği ve görüşmelere, Bangladeş ve Türkiye'de yeni yatırım ve iş birliği fırsatları yaratma potansiyeli bakımından, ilgili sektörlerde faaliyetlerini sürdüren firmaların katılımlarında fayda görüleceği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu etkinliğe katılmak isteyen firmalarımızın 11 Nisan 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar DEİK (Tülin Avcı Tel: 0212 339 50 37; E-mail: (tavci@deik.org.tr ) ile iletişime geçmelerinin gerekmekte olduğu belirtilmektedir.

EK4: Taslak Programı

EK5: Delegasyon Listesi

8. 18. Dünya İhracatı Geliştirme Forumu

Zambiya Ankara Büyükelçiliği'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 18. Dünya İhracatı Geliştirme Forumu'nun Zambiya'nın başkenti Lusaka'da, Mulungushi Uluslararası Kongre Merkezi'nde 4 - 6 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenleneceği ifade edilmekte olup, bahse konu foruma ilişkin Zambiya Büyükelçiliği'nin yazısının bir örneği ekte yer almaktadır.

Yazının devamında, "Ticaretle Büyümek” temalı Foruma 600'ün üzerinde yerli ve yabancı iş insanının katılımının öngörüldüğü belirtilmekte olup, söz konusu foruma ilgilenen firmaların ITC'in (International Trade Center) https://wedf-registration.org/ web sitesi üzerinden katılımlarını iletebilecekleri ifade edilmektedir.

EK6: Zambiya Büyükelçiliği'nin Yazısı

9. Sudan - Geçici İthalat Yasağı

İlgi: 14.02.2018 tarihli 2018 / 039 Sirkülerimiz

İlgi kayıtlı yazımızda, Sudan'da yürütülen Ekonomik Reform Programı kapsamında Sudan Ticaret Bakanlığı tarafından bazı ürün gruplarına yönelik geçici ithalat yasağı uygulanmaya başladığıbildirilmişti.

Bu kapsamda, Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, bahse konu ithalat yasağının uygulanma esasları hakkında Sudan Ticaret Bakanlığı yetkililerinden edinildiği belirtilen ilave bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1. Söz konusu geçici yasağın uygulanmaya başlanması öncesinde ülkemizden ihraç edilecek mallara ilişkin proforma faturaların Sudan Merkez Bankası tarafından onaylandığı durumlarda bu malların ithalatına izin verileceği, ancak, ülkemizden ihraç edilmek istenen ve yasağın uygulanmaya başladığı tarih öncesinde Sudan Merkez Bankası tarafından onay alınmayan Sudan'a ithalat taleplerinin ise yasak kapsamına dahil edildiği,

2. Öte yandan, Türk yatırımcıların Sudan'daki üretimlerine konu hammadde ve ara mamullerin ülkemizden ithalatı, malların münhasıran bu firmaların Sudan'daki üretiminde kullanılması kaydıyla serbest bırakıldığı,

3. Geçici ithalat yasağının etkilerini piyasada göstermeye başladığı ve tezgâhlardaki ithal ürünlerin sayısının giderek azaldığının görüldüğü,

4. Geçici ithalat yasağına konu ürünlerin GTİP kodlarının ilgili Sudan makamlarından talep edildiği belirtilmekte olup, temin edildiğinde ayrıca iletileceği bildirilmektedir.

Anılan Büyükelçiliğimizden Dışişleri Bakanlığımıza gönderilen 02/04/2018 tarihli bir yazıda ise söz konusu geçici ithalat yasağından Sudan'a ihracat gerçekleştiren Türk firmalarının olumsuz etkilenmeye başladığının gözlemlenmesi üzerine Sudan Gümrük Otoritesi Genel Müdürü Bashir Eltahir BASHİR'e Hartum Büyükelçiliğimizce bir ziyaret gerçekleştirildiği, görüşmede; Genel Müdürün iki ülke arasında imzalanan Ticari ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın (TEOA) her iki ülkenin yasama organlarında ivedilikle onaylanmasını önemsediklerini, zira ülkemizin Sudan pazarındaki varlığını arttırması ve geçici ithalat yasağının uygulandığı ortamda Türk ihracatçılarının daha fazla olumsuz etkilenmesinin önlenmesi için bu sürecin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını elzem gördüklerini, Türkiye'den ithalatta, Çin'e uygulanandan daha yüksek referans fiyatlarının doğurduğu dezavantajlı durumun giderilebilmesini teminen referans fiyatlar bakımından GAFTA (Greater Arab Free Trade Area) üyelerine uygulanan tercihli rejimin en kısa sürede ülkemiz için de uygulanmasını sağlayacak tedbirlerin alınacağının ifade ettiği belirtilmektedir.

Ayrıca, söz konusu görüşmede Sudanlı ithalatçıların yurtdışındaki bankalarda tuttukları dövizle dahi ithalat yapmalarının Sudan Merkez Bankası tarafından yasaklandığı, bununla birlikte, daha önce ihracat gelirlerini her hangi bir kısıtlama olmaksızın değerlendirme imkanına sahip olan Sudanlı ihracatçılara da ihracat bedellerini satış sözleşmeleri gereğince derhal Sudan'a getirerek, halihazırda 18 Sudan Poundu (SDG) seviyesinde olan resmi Amerikan Doları (USD) paritesi ile sisteme sokmaları mecburiyeti getirildiğinin öğrenildiği kaydedilerek, Sudan makamlarından talep edilen geçici ithalat yasağına konu ürünlerin GTİP
kodlarının, gerek Büyükelçiliğimizin gerek Ticaret Müşavirliğimizin girişimlerine rağmen henüz temin edilemediği bildirilmektedir.

10. Tunus'un İthalatta Uygulamaları

İlgi: 08.11.2017 tarihli 2017 / 226 Sirkülerimiz

İlgi'de kayıtlı yazımızda, Tunus'ta tüketim malı niteliğinde olan veya yerli üretimi bulunan ürünlerin ithalatı konusunda alınan üç karara konu ürünlere ilişkin olarak Tunus Ticaret Müşavirliğimizce hazırlanan güncel liste bildirilmişti.

Bu çerçevede, T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Tunus Merkez Bankası'nın akreditif işlemleri için ithalatçının ürün bedeline karşılık gelen Tunus dinarı kaynaklarını teminat göstermesi şartıyla ithal edilebilecek ürün listesinde birkaç değişikliğe gidildiğini ve bu ürünlerin Tunus'a girişlerinde bazı ithalat işlemlerinin uygulamadan muaf tutulduğunun internet sitesinde duyurulduğu ifade edilmektedir.

Yazının devamında, Tunus Ticaret Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın, bu durumu internet sitelerinde duyurdukları ve bu aşamada ithalatta Gümrük Çıkış Beyannamesi'nin yeminli tercümesinin kabul edileceğinin bildirildiği belirtilmekte olup, söz konusu değişiklikleri içeren tablo ekte yer almaktadır.

EK7: Mart 2018 Listeleri Akreditif için Tunus Dinarı + GÇB Talep Edilecekleri + Ürün Güvenliği Listeleri Kümülatif Tablosu


Ekler:
2018-078.doc
Bilgi Notu.pdf
Delegasyon Listesi.pdf
Gurcistan Belgeleri.pdf
Mart 2018 Listeleri Akreditif için Tunus Dinari GCB Talep Edilecekler Urun Guvenligi Listeleri Kumulatif Tablo.pdf
Note Verbale - Incelemenin Askiya Alinmasi.pdf
Taslak Programi.pdf
Zambiya Buyukelçiliginin Yazisi.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.