2018/079 Sirküler (16.04.2018)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2018-079

Sayın Üyemiz;

1. World Food Moscow 2018 Fuarı

2. ABD ve Çin Halk Cumhuriyeti Pazarında Rekabet Avantajı

3. Medica 2018 Fuarı

4. 30. HotelEquipment - Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı ve 26. Food Product - Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı

5. Hong Kong - İhale Duyurusu

6. Birleşik Krallık Alkolsüz İçecek Sektöründe Şeker Vergisi Uygulaması

7. Israfood Fuarı

8. Zambiya (Lusaka) Ticaret Heyeti

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. World Food Moscow 2018 Fuarı

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Yaş Meyve Sebze sektöründe Rusya ve bölge pazarına etkin erişim sağlayan 17 - 20 Eylül 2018 tarihleri arasında Moskova / Rusya'da düzenlenecek olan "World Food Moscow Fuarı”nın Yaş Meyve Sebze sektörüne yönelik olarak Türkiye milli katılımını Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği organizasyonunda gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, milli katılım organizasyonu altında katılacak firmalar için katılım bedelinin tahmini 577 €/m2, katılım bedeline; yer kirası, özel stand konstrüksiyonu, stand genel ve günlük temizlik hizmeti, kataloğa giriş bedeli, internet bağlantısı, ikram (çay, kahve, kurabiye, sandviç) hizmetlerinin dâhil olduğu, nakliye hizmetinin verilmeyeceği belirtilmektedir.

Fuarın milli katılımının Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanması durumunda katılımcı firmaların stand alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle Ekonomi Bakanlığı tarafından metrekare başına belirlenen birim fiyatı üzerinden 85.000 Türk Lirası'na kadar destekleneceği, söz konusu fuara katılımda yaklaşık % 70 devlet desteğinin uygulanacağı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu fuara katılmak isteyen firmaların https://goo.gl/forms/s9frEekluBtxV4DL2 yer alan Online Başvuru Formu'nu doldurarak, katılım payı toplam bedelinin %50'sinin aşağıda yer alan banka hesabına yatırıldığına dair ödeme dekontunu en geç 23 Nisan 2018 günü mesai bitimine kadar Akdeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği'ne ( sultanbayrak@akib.org.tr ) iletmelerinin gerektiği ifade edilmektedir.

EK1: Katılım şartları

Banka Hesap Bilgileri:

Alıcı Adı: Akdeniz İhracatçı Birlikleri

Banka ve Şube Adı: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Mersin Şubesi ( Şube Kodu:052 )

IBAN: (Avro): TR 54 0001 5001 5804 8000 3978 51

2. ABD ve Çin Halk Cumhuriyeti Pazarında Rekabet Avantajı

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, ABD tarafından çelik ve alüminyum ithalatının ulusal güvenlik üzerindeki etkisine ilişkin, 1962 tarihli "Trade Expansion Act” in 232. Bölümü kapsamında yürütülen soruşturma sonucunda 23 Mart 2018 tarihinden itibaren tüm ülkelerden yapılan ithalatlar için geçerli olmak üzere çelikte % 25, alüminyumda % 10 ek verginin uygulanmasına karar verildiği, söz konusu tabi çelik ürünlerinin listesi https://www.gpo.gov./fdsys/pkg/FR-2018-03-15/pdf/2018-05478.pdf adresinde, alüminyum ürünlerinin listesinin ise https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2018-03-15/pdf/2018-05477.pdf adresinde yer aldığı belirtilmektedir.

Yazının devamında, ABD'nin bahse konu uygulamalarına karşılık olarak, Çin Ticaret Bakanlığı'nca (MOFCOM) ilk etapta ABD menşeli toplam 3 milyar ABD Doları değerinde ithalatı olan 7 ayrı kategoride 128 kalem ürüne karşı % 15 ilave verginin konulacağının öğrenildiği ifade edilmektedir.

Söz konusu Karar'ın, 2 Nisan 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği bildirilmekte olup, Çin tarafınca hazırlanan yaptırım uygulanacak ürünlerin ve vergi listelerinin birer örneği ekte (Ek2) yer almaktadır.

ABD tarafınca Çin ürünlerine karşı Section 301 adlı mevzuat kapsamında önlem alınmasına dair kararın ABD Başkanı tarafından imzalandığı, buna göre, ABD tarafınca Çin ürünlerine karşı Section 301 adlı mevzuat kapsamında önlem alınmasına dair çalışmalar kapsamında ABD tarafınca, Çin'den ihraç edilen ve ilave vergilere konu olacak ürün listesinin https://ustr.gov/sites/default/files/files/Press/Releases/301FRN.pdf adresinde yayımlandığı belirtilmekte olup, bahse konu listenin bir örneği ekte (Ek3) yer almaktadır.

Buna karşın, Çin Ticaret Bakanlığı'nın internet sayfasında 4 Nisan 2018 tarihinde yayımlanan 34 sayılı açıklamada (http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/ai/201804/2018042728484.shtml) ABD tarafından yukarıda arz edilen uygulamanın yapılması karşısında ABD'nin Dünya Ticaret Örgütü'nün kurallarını ihlal ettiği, Çin'in güvenlik ve ekonomik çıkarlarını tehdit ettiği ifade edilerek; Çin iç hukuku ve uluslararası hukukun temel kuralları çerçevesinde, ABD'den gerçekleştirildiği ve 2017 yılının istatistiklerine göre 50 milyar ABD Dolar tutarındaki ithalata konu olan bir örneği ekte (Ek4) yer alan 106 kalem ürüne (tarım ürünleri, otomotiv, kimyasal maddeler, uçaklar vb.) % 25 oranında ilave vergi koymaya karar verdiği ifade edilmektedir.

EK2: Çin Section 232 Misilleme Ürün Listesi

EK3: ABD Section 301 Ürün Listesi

EK4: Çin Section 301 Misilleme Ürün Listesi

3. Medica 2018 Fuarı

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, 12 - 15 Kasım 2018 tarihleri arasında Düsseldorf / Almanya'da düzenlenecek olan "Medica Fuarı”nın milli katılım organizasyonunun, T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan onay alınması ve yerli başvuru olması durumunda, 10. Kez İMMİB Genel Sekreterliği'nce gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade edilmektedir.

Yazının devamında, medikal cihazlar, ürünler, sarf malzemeleri, hastane mobilyaları, cerrahi ekipmanlar, ortopedik ürünler, ilaç ve yazılım ürünlerinin de sergileneceği ve senede bir kez düzenlenen söz konusu fuara 2017 yılında 5119 firmanın katıldığı ifade edilmektedir.

"Medica Fuarı”nın İMMİB organizasyonu altında katılacak firmalar için yer kirası, özel stant konstrüksiyonu, genel tanıtım giderleri, fuar alanında verilecek diğer hizmetler (catering, internet bağlantısı, faks, katılımcı broşürü vb.) ile teşhir ürünlerinin (İstanbul - Faur alanı -İstanbul) nakliyesini (m2 başına 0,2 m3 ) içeren katılım bedelinin 780 € / m2 , nakliye hariç katılım bedelinin 750 € / m2 olduğu belirtilmektedir.

Söz konusu fuar, T.C. Ekonomi Bakanlığının 2017 / 4 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin karar kapsamında Bakanlık tarafından belirlenecek bedel üzerinden 85.000 TL'ye kadar destekleneceği ifade edilmektedir.

Söz konusu fuara, İMMİB organizasyonunda iştirak etmek isteyen firmaların https://tinyurl.com/medica2018 linkinde yer alan başvuru formunu doldurmaları ve aşağıda yer alan banka hesabına 1000 € karşılığı avans bedelini T.C. Merkez Bankası'nın günlük efektif satış kurunu baz alarak Türk Lirası cinsinden yatırıldığına dair ödeme dekontunu, en geç 1 Haziran 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar İMMİB'in Kimyevi Maddeler Şubesi'ne (Fax: 0212 454 00 46; E-posta: canan.ersoy@immib.org.tr) gönderilmesinin gerektiği ifade edilmektedir.

Banka Hesap Bilgileri:

Alıcı Adı: İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mam. İhr. Bir.

Banka ve Şube Adı: Vakıflar Bankası İstanbul Güneşli Şubesi

IBAN (TL): TR47 0001 5001 5800 7266 1442 57

(T.C. Merkez Bankasının Günlük Efektif Satış Kuru Üzerinden)

4. 30. HotelEquipment - Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı ve 26. Food Product - Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş.'den alınan yazıda, turizm ve gıda sektöründe markalaşan fuarlarımızdan biri olan "30. HotelEquipment - Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı ve 26. Food Product - Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı”nın bu yıl; sektörün talebi üzerine 16 - 19 Ocak 2019 tarihleri arasında eş zamanlı olarak, büyüyen fuar alanında Antalya Expo Center'da gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

5. Hong Kong - İhale Duyurusu

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Hong Kong Yönetimi'nce; makine - teçhizat, yazılım ve yangın aracı alımlarına yönelik ihalelerin açıldığı belirtilmekte olup, söz konusu ihale duyurularının birer örneği ekte yer almaktadır.

Yazının devamında, söz konusu ihaleyle ilgilenen firmaların http://www.gldetb.gov.hk linkinden yararlanabileceği bildirilmektedir.

EK5: İhale Duyurusu (29 Mart 2018)

EK6: İhale Duyurusu (6 Nisan 2018)

6. Birleşik Krallık Alkolsüz İçecek Sektöründe Şeker Vergisi Uygulaması

Londra Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Birleşik Krallık'ta satılan veya bedava dağıtılan alkolsüz içeceklere yönelik şeker vergisi uygulamaları hakkında Londra Ticaret Müşavirliğimizin yazılarının bir örneği ekte yer almaktadır.

EK7: Londra Ticaret Müşavirliğimizin Yazıları

7. Israfood Fuarı

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, 27 - 29 Kasım 2018 tarihleri arasında İsrail / Tel Aviv'de düzenlenecek olan "35. Israfood - Uluslararası Gıda, İçecek ve İkramcılık Ticari Fuarı”nın Türkiye milli katılım organizasyonunun, bu yıl ikinci kez AKİB Genel Sekreterliği'nce gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade edilmektedir.

Yazının devamında, bahse konu fuarın konusunun; süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, balık ve deniz ürünleri, sebze, meyve ve kuru meyveler, bakliyatlar, makarna, pirinç, yağlar, hayvansal yağlar, şeker, çay, kahve vb. dondurulmuş gıdalar, konserve gıdalar, unlu mamuller, bisküviler, ekmekler, şekerler ve çikolatalar, sağlıklı ve organik ürünler, krakerler, dondurmalar, alkollü ve alkolsüz içecekler, yiyecek ve içecek malzemelerinin olduğu belirtilmektedir.

Söz konusu organizasyona katılacak olan firmalara AKİB tarafından; yer kirası, özel stand konstrüksiyonu, genel tanıtım giderleri, stand genel ve günlük temizlik hizmeti, firma kayıt bedeli, web'e ve kataloğa giriş bedeli, fuar alanında verilecek diğer hizmetleri (internet bağlantısı, ikram (çay - kahve - kurabiye) hizmetleri, katılımcı broşürü, stand genel ve günlük temizlik hizmetleri vb.) içeren katılım bedelinin 585 $ / m2 olduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, anılan fuara katılmak isteyen firmaların https://goo.gl/forms/ic46o4HRAcK3AuOo1 linkinde yer alan online başvuru formunun doldurularak, en geç 04 Mayıs 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar AKİB Genel Sekreterliği'ne (E-posta: aybukedokudur@akib.org.tr) iletmelerinin gerektiği belirtilmektedir.

8. Zambiya (Lusaka) Ticaret Heyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda ve TİM organizasyonunda 29 - 31 Mayıs 2018 tarihleri arasında Zambiya'ya yönelik bir ticaret heyetinin düzenleneceği, başkent Lusaka'yı kapsayacak bahse konu organizasyonda iş gezilerinin yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü ifade edilmekte olup, söz konusu heyetin taslak programı ekte yer almaktadır.

Yazının devamında, pazar payımızın arttırılması ve her iki ülkeye yönelik yeni iş ve yatırım imkanlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek bahse konu heyette; makine ve aksamları, aletler ve parçaları, demir veya çelikten eşya, elektrikli makine ve cihazlar ile bunların yedek parçaları, otomobil yedek parçaları, elektronik ürünler, yapı malzemeleri, gıda işleme makineleri, paketleme ve ambalajlama makineleri, tekstil ve hazır giyim ürünleri, mobilya ve gıda başta olmak üzere, uluslararası standartlarda üretim ve ihracat yapan veya Zambiya'ya yatırım yapmayı düşünen firmaların katılımlarında fayda görüldüğü belirtilmektedir.

Bu çerçevede, azami 25 katılımcıdan oluşacak anılan heyete katılmak isteyen firmaların https://goo.gl/WZSpq3 adresinde yer alan başvuru formunu eksiksiz doldurarak, en geç 2 Mayıs 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları ve organizasyon kapsamındaki uçak biletleri, vize, konaklama, toplantı ve transfer ile ilgili giderleri karşılanmasının teminen TİM'in Vakıfbank Şirinevler Şubesi'nin (Şube Kodu: 282), (Iban No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04), Dolar hesabına 1.460,00 Dolar (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) ödeme yapılmasının gerektiği ifade edilmektedir. Ayrıntılı bilgi için TİM'in yetkili kişilerinin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

EK8: Zambiya Ticaret Heyeti'nin Taslak Programı

Ayrıntılı Bilgi İçin:

Kemal Batuhan YAZICI

Tel: 0212 454 00 90

E - posta: kemalbatuhanyazici@tim.org.tr

Yiğit Tufan ESER

Tel: 0212 454 03 85

E - posta: yigiteser@tim.org.tr


Ekler:
2018-079.doc
ABD Section 301 Urun Listesi.pdf
Cin Section 232 Misilleme Urun Listesi.pdf
Cin Section 301 Misilleme Urun Listesi.pdf
Ihale Duyurusu 29 Mart 2018.pdf
Ihale Duyurusu 6 Nisan 2018.pdf
Londra Ticaret Musavirligimizin Yazilari.pdf
World Food Moscow Fuarinin Katilim Sartlari.pdf
Zambiya Ticaret Heyetinin Taslak Programi.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.