2018/080 Sirküler (17.04.2018)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2018-080

Sayın Üyemiz;

1. Irak

2. Kosta Rika Korunma Önlemi Soruşturması

3. Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti'nin Yeni Çağa Kırk Adım Programı

4. Lyon / Fransa Ticaret Heyeti

5. Peru & Ekvator Ticaret Heyeti

6. ABD GSP 2018 - 2020 Süreler

7. Antalya'dan Moskova'ya Direk Seferler

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. Irak

Bağdat Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Irak Hükümeti tarafından muhtelif ürünlerde uygulanacak yeni gümrük vergisi oranlarına ilişkin Bağdat Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazı ve eklerinin birer örneği ekte yer almaktadır.

EK1: Ticaret Müşavirliğimizin Yazısı

EK2: Karar

EK3: Karar'ın Gayriresmi Tercümesi

2. Kosta Rika Korunma Önlemi Soruşturması

İlgi: 06.04.2018 tarih ve 2018 / 076 Sirkülerimiz

İlgi'de kayıtlı yazımızda, Kosta Rika'nın Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Anlaşması'nın 12.1.(a) maddesi çerçevesinde "İnşaat Demiri” (7214.20.00.00.10, 7214.20.00.00.90, 7214.99.20.00.10, 7228.30.00.00.10, 7228.50.00.00.10 ve 7228.60.00.00.10 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı bir korunma önlemi (safeguard measure) soruşturmasının başlatıldığı bildirilmişti.

Bu kapsamda, Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, söz konusu soruşturmayı yürüten otorite olan Kosta Rika Ekonomi, Endüstri ve Ticaret Bakanlığı tarafından iletilen ve ihracatçıların yanıtlamakta yükümlü olduğu soru formunun yazı örneği ekte yer almaktadır.

Bahse konu soru formunun ekli İspanyolca metinde yer alan şartlar ve süre tahdidine uygun olarak (bildirimi takip eden 45 gün içinde) doldurulmasının gerektiği bildirilmektedir.

EK4: CERDDC0132018

EK5: Cuestionario varilla Exportador salvaguardia

3. Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti'nin Yeni Çağa Kırk Adım Programı

T.C. Bişkek Büyükelçiliği'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti'nin halihazırdaki en büyük milli yatırım programı "Yeni Çağa Kırk Adım Programı” kapsamındaki projelere ilişkin resmi kanallardan temin edilen bilgi notu, anılan Büyükelçiliğimiz tarafından tercüme edilmiş ve bir örneği ekte yer almaktadır.

Yazının devamında, bahse konu programın, kamu hizmetleri ve Kırgız iş dünyasında dijitalleşmeyi öngören 12 farklı "Taza Koom” projesi dahil olmak üzere, enerji, sanayi, ulaşım, üretim, lojistik ve sağlık gibi çeşitli alanlarda toplam değerinin 12,015 Milyar Dolar olduğu, 90 projenin 2018 - 2023 dönemi içinde hayata geçirilmesinin planlandığı ifade edilmektedir.

EK6: T.C. Bişkek Büyükelçiliği'nden Alınan Yazı

4. Lyon / Fransa Ticaret Heyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu, TİM organizasyonu ve THY işbirliği ile 18 - 20 Haziran 2018 tarihleri arasında Fransa'nın Lyon şehrine yönelik bir Ticaret Heyeti'nin düzenleneceği, Lyon bölgesini kapsayacak söz konusu organizasyonda Türkiye - Fransa iş forumunun yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan ikili firma görüşmelerinin (B2B) gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü ifade edilmekte olup, bahse konu heyetin taslak programı ekte yer almaktadır.

Yazının devamında, pazar payımızın arttırılması ve her iki ülkeye yönelik yeni iş ve yatırım imkanlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek bahse konu heyette; otomotiv ve yedek parçaları, tekstil, makine ve aksamları (takım tezgahları, ağır iş makinelerinin aksam ve parçaları), mobilya ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara göre imal ve ihraç eden firmalarımızın katılımlarında fayda görüldüğü ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, azami 15 firma temsilcisinde oluşacağı belirtilen anılan heyete katılmak isteyen firmaların en geç 04 Mayıs 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar https://bit.ly/2JJdTi3 adresinde yer alan başvuru formunu eksiksiz doldurmaları ve organizasyon kapsamındaki ekonomi sınıfı uçak bileti, konaklama, toplantı ve transfer işlemlerinden doğan giderlerin karşılanmasını teminen 980 - Euro tutarındaki katılım ücretini TİM'in Vakıfbank Şirinevler Şubesi'nin (Şube Kodu: 282), Iban No: TR93 0001 5001 5804 8000 9634 35 numaralı Euro hesabına yatırmaları ve ödemeye dair dekontu bestecoskuner@tim.org.tr (Tel:0212 454 00 96)adresine e - posta ile gönderilmesinin gerektiği ifade edilmektedir.

Dekont ulaştıktan sonra katılımın kesinleştiği, etkinlik kapsamında uçak biletleri kesildikten ve otel rezervasyonları teyit edildikten sonra katılımın iptali durumunda ücretin iadesinin yapılmayacağı belirtilmektedir.

EK7: Fransa Ticaret Heyeti'nin Taslak Programı

5. Peru & Ekvator Ticaret Heyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu, TİM organizasyonu ve THY işbirliği ile 24 - 29 Haziran 2018 tarihleri arasında Peru Cumhuriyeti ve Ekvator Cumhuriyeti'ne yönelik bir Ticaret Heyeti'nin düzenleneceği başkentler Lima ve Kito'yu kapsayacak söz konusu organizasyonda Türkiye - Peru ve Türkiye - Ekvator iş forumlarının yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan ikili firma görüşmelerinin (B2B) gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilmekte olup, bahse konu heyetin taslak programı ekte yer almaktadır.

Yazının devamında, pazar payımızın arttırılması ve her iki ülkeye yönelik iş ve yatırım imkanlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek söz konusu heyette; inşaat malzemeleri, tekstil ve hazır giyim ürünleri, elektrikli ve elektriksiz makine cihaz ve parçaları, kimyasallar, otomotiv yan sanayi ve yedek parça, kauçuk ve kauçuktan eşya (lastik), pompa ve kompresörler, cam ve cam eşya, havalandırma, gıda, kuyumculuk ekipmanları, tekstil makinaları ve müteahhitlik, çikolata ve şekerleme makineleri, kozmetik, hijyen ürünleri, kağıt ürünleri, demir - çelik ürünleri, plastik ürünler, iplik / sentetik iplik, fındık, kuru meyve, traktör, kablo, transformatör, akü, medikal cihazlar, baharat, zeytinyağı, şekerli / çikolatalı mamulleri, bisküvi, seramik ve buzdolapları / soğutucular / dondurucular, makine (iş makineleri, madencilik makineleri, tarım makineleri, gıda üretimi ve ambalajlamada / etiketlemede kullanılabilen makineler) sektörleri başta olmak üzere tüm sektörlerde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara göre imal ve ihraç eden firmalarımızın katılımlarında fayda görüldüğü ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, azami 20 firma temsilcinden oluşacağı belirtilen bahse konu heyete katılmak isteyen firmaların en geç 10 Mayıs 2018 Salı günü mesai bitimine kadar https://goo.gl/4iNhCn adresinde yer alan başvuru formunu eksiksiz doldurmaları ve organizasyon kapsamındaki ekonomi sınıfı uçak biletleri, konaklama, toplantı ve transfer işlemlerinden doğan giderlerinin karşılanmasını teminen 2.750 - USD tutarındaki katılım ücretinin TİM'in Vakıfbank Şirinevler Şubesi'nin (Şube Kodu: 282), (Iban No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04), USD hesabına yatırmaları ve ödeme dekontunu mehmetcesuroglu@tim.org.tr (Tel:0212 454 04 86)adresine e - posta ile gönderilmesinin gerektiği belirtilmektedir.

EK8: Peru - Ekvator Ticaret Heyeti'nin Taslak Programı

6. ABD GSP 2018 - 2020 Süreler

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda; ABD Başkanı Trump'ın 23 Mart 2018'de imzaladığı "the Consolidated Appropriations Act. 2018" ile Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GSP) uygulamasına ilişkin bazı düzenlemelerin yapıldığı, bu kapsamda GSP'nin süresinin geriye dönük 1 Ocak 2018'den itibaren 31 Aralık 2020'ye kadar uzatıldığı: ayrıca gözden geçirme süreleri, süreçleri, usul ve esasları hakkında bazı yeni düzenlemelerin getirildiği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, konu hakkında ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından 4 Nisan 2018 tarihinde ABD Resmi Gazetesi "Federal Register"da yayımlanan 2017 - 2018 dönemi yıllık ülke ve ürün gözden geçirmesi, başvuru süreleri, GSP yenileme talepleri ve başvurularda dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi içeren duyuru Ek-9'da yer almaktadır.

Duyurunun incelenmesinden de görüleceği üzere, uygulamadan faydalanan GYÜ'lerin GSP statüleri, "CNL waiver" talepleri, GSP'den faydalanabilecek madde / ürün kapsamları ve talepleri, "de minimis waiver" itirazları, daha önce kapsamdan çıkarılan ürünlerin yeniden GSP kapsamına alınması taleplerini içeren tüm başvuruların 16 Nisan 2018'e (EST-gece yarısı) kadar USTR'a iletilmesinin gerekmekte olduğu belirtilmektedir.

Diğer taraftan, Ek-10'da yer alan, ayrıca özeti aşağıda sunulan listede; "de minimis waiver"a ait listede ülkemiz 3 üründe, "redesignation" olabilecek ürünlere dair listede ise 19 üründe yer aldığı ifade edilmektedir:

Liste II - De minimis waiver:0710.80.50 - Domates; 2833.29.40 - Krom Sülfat; 2840.11.00 - Rafine Boraks;
List III - Redesignation:0802.51.00 - Antep Fıstığı; 0804.20.60 - Taze, Kuru İncir; 0813.10.00 Kuru Kayısı; 0910.99.40 - Mercanköşk; 1806.20.22 - Çikolatalar; 1901.20.05 - Fırıncılık karışımları; 2008.99.28 - İşlenmiş İncir; 2515.12.20 - Travertenler; 2810.00.00 - Borik Asit; 2840.19.00 - Rafine Boraks; 6801.00.00 - Tabii taşlar; 6802.21.10 - Mermer, Traverten; 6802.91.20 - Mermer, Traverten; 6802.91.25 - Mermer, Traverten; 7113.19.50 - Kıymetli Metaller; 7408.19.00 - Bakır Teller; 7413.00.10 - Bakırdan Demetlenmiş Teller, Kablolar; 7413.00.50 -Bakırdan Demetlenmiş Teller, Kablolar; 7413.00.90 - Bakırdan Demetlenmiş Teller/Kablolar için,)

EK9: GSP - 2018 - 06783

EK10: Kaynak

7. Antalya'dan Moskova'ya Direk Seferler

Turkish Cargo Antalya Bölge Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Antalya'dan, Moskova'ya Ekim ayının sonuna kadar her gün minimum 60 ton kapasiteli geniş gövdenin direk seferler icra edeceği belirtilmekte olup, taze yaş meyve ve sebze taşımaları için promosyon ücret politikasının uygulanacağı ifade edilmektedir. Detaylı bilgi için Turkish Cargo Antalya Bölge Müdürlüğü'nün iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Detaylı Bilgi İçin:

Tel: 0242 320 63 74

E - posta: antalyakargorezervasyon@thy.com


Ekler:
2018-080.doc
Cerddc013218.docx
Cuestionario varilla Exportador salvaguardia.pdf
Fransa Ticaret Heyetinin Taslak Programi.pdf
GSP.2018-06783.pdf
Karar.jpg
Kararin Gayriresmi Tercumesi.docx
Kaynak.pdf
Peru - Ekvator Ticaret Heyetinin Taslak Programi.pdf
Tercume.pdf
Ticaret Musavirligimizin Yazisi.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.