2018/087 Sirküler (02.05.2018)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2018-087

Sayın Üyemiz;

1. FRUIT ATTRACTION - Meyve Sebze Ticaret Fuarı

2. Japonya'ya Yaş Meyve İhracatı

3. GSP - Geriye Dönük Ödeme Prosedürleri

4. Hindistan / Nihai Gözden Geçirme Soruşturması

5. NORSHIPPING 2018 Fuarı

6. BM / AEK Çalışma Grubu Toplantısı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. FRUIT ATTRACTION - Meyve Sebze Ticaret Fuarı

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, 23 - 25 Ekim 2018 tarihleri arasında Madrid / İspanya'da düzenlenecek olan FRUIT ATTRACTION - Meyve Sebze Ticaret Fuarı”nın AKİB tarafından Türkiye'den yeterli başvuru olması durumunda Türkiye milli katılımının yapılmasının planlandığı ifade edilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu fuarda; yaş meyve sebze, kuru meyveler - sebzeler, organik ürünler, dondurulmuş meyve - sebze, kabuklu meyveler, baharatlar, şifalı otlar, taze kesilmiş - hazır taze ürünler, çiçekler, canlı bitkilerin sergilenebileceği belirtilmektedir.

Milli katılım organizasyonu altında katılacak olan firmalar için katım bedelinin tahmini 490 € / m2, katılım bedeline; yer kirası, özel stand konstrüksiyonu, stand genel ve günlük temizlik hizmeti, kataloğa giriş bedeli, internet bağlantısı, ikram (çay - kahve - kurabiye, sandviç) hizmetlerinin dahil olduğu ifade edilmektedir.

T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından İspanya'nın hedef ülkeler listesinde yer aldığı, hedef ülkelerde fuar desteğinin % 70 olarak uygulandığı, bahse konu fuarın milli katılımının Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanması durumunda katılımcı firmaların stand alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle Ekonomi Bakanlığı tarafından metrekare başına belirlenen birim fiyatı üzerinden 85.000 Türk Lirası'na kadar destekleneceği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu fuara katılmak isteyen firmaların https://goo.gl/forms/ie360jmMQVdDzQ0U2 adresinde yer alan online başvuru formunu doldurarak katılım payı toplam bedelinin % 50'sinin belirtilen banka hesabına yatırıldığına dair ödeme dekontunu en geç 4 Mayıs 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar AKİB Genel Sekreterliği'ne (E - posta: sultanbayrak@akib.org.tr) iletmelerinin gerektiği ifade edilmektedir.

2. Japonya'ya Yaş Meyve İhracatı

İlgi: 06 / 07 / 2017 tarihli ve Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün 74451 sayılı yazıları

İlgi'de kayıtlı yazılarında, Uzakdoğu'ya yaş meyve ihracatının gerçekleştirilmesini teminen 2003 yılında kurulan "Uzakdoğu'ya Yaş Meyve İhracatını Geliştirme Komitesi” bünyesinde yürütülen çalışmalar neticesinde; Japonya'ya 2010 yılında greyfurt, 2014 yılında ise limon ürünlerinin ihracatının önünün açıldığı,

Ancak limon ve greyfurt ürünlerinin ihracatı kapsamında ön şart olarak uygulanan soğuk işlem uygulamasının ürünlerde kalite kaybına yol açması nedeniyle, söz konusu ürünlerin anılan ülkeye ihracatının istenilen seviyede gerçekleşmediği, bu çerçevede öncelikle greyfurt ürününde mezkur şartların iyileştirilmesini teminen Japon makamları nezdinde girişimlerde bulunulduğu bildirilmektedir.

Bu kapsamda, Tokyo Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Japonya'nın 2017 yılı Mayıs ayından itibaren "International Plant Protection Convention”a konu ISPM 28'e taraf olduğu ve bu doğrultuda, narenciye ürünlerinin uluslararası alanda kabul görmüş standartlarda Japonya'ya ihracatının mümkün olabileceği ifade edilmektedir.

Ülkemiz menşeli greyfurt ve limon ürünlerinin Japonya'ya ihracatına yönelik ilgili Japon mevzuatının revize edildiği ve yeni mevzuatın 13 Nisan 2018 tarihinde Japonya'nın Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı belirtilmekte olup, ISPM 28 bazında belirlenen soğuk uygulama değerlerine ilişkin bilgileri ihtiva eden anılan yazı ve ekleri ekte yer almaktadır.

EK1: Japon Tarım Bakanlığı Yazısı (Japonca)

EK2: Japon Tarım Bakanlığı Yazısı (Türkçe Çeviri)

EK3: Revize Edilen İhracat Protokolü (Japonca)

EK4: Revize Edilen İhracat Protokolü (Türkçe Çeviri)

EK5: İhracat Protokolü Değişim Kararlaştırma Tablosu (Japonca)

EK6: İhracat Protokolü Değişim Kararlaştırma Tablosu (Türkçe Çeviri)

EK7: Japonya Resmi Gazete Örneği (Japonca)

3. GSP - Geriye Dönük Ödeme Prosedürleri

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 20 Nisan 2018 tarihinde ABD Federal Resmi Gazetesi'nde yayımlanan bir duyuruda (https://www.federalregister.gov/documents/2018/04/20/2018-08411/renewal-of-the-generalized-system-of-preferences-gsp-and-retroactive-application-for-ceerain) yenilenen ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nin;

· 22 Nisan 2018 tarihinde yürürlüğe girdiği ve geriye dönük olarak 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren 31 Aralık 2020 tarihine kadar uygulamada kalacağı,

· Geriye dönük olarak yapılacak olan uygulama hakkında bilginin verildiği ifade edilmektedir.

Söz konusu duyuruda; ithalatçılara ABD Gümrük ve Sınır Koruması'nın (CBP), GSP'nin tüketim için girilen veya depoda çekilen mallar için GSP gümrüksüz muamele taleplerini tekrar kabul edeceği, faizsiz olarak ödenen vergiler için GSP programının askıda olduğu dönem kapsamında talep edilecek iadeleri işleme koyacağı bildirilmektedir.

Bahse konu duyuruda ayrıca;

· Automated Broker Interface (ABI) aracılığıyla Özel Program Göstergesi (SPI) kodu "A” kullanılarak tarife numarasına örnek olarak elektronik olarak dosyalanmış resmi ve gayri resmi girişimlerin CBP tarafından otomatik olarak işleneceği ve iade için bir işlemin yapılmasına gerek olmadığı,

· ABI olmayanlar ve ABI dosyalarına girişte SPI Kodu "A” içermeyen işlemler (htps://www.cbp.gov/trade/priority-issues/trade-agreements/special-trade-legislation/generalized-system-preferences) için ise CBP'ye zamanında bir gümrük vergisinin iadesi talebinde bulunmasının gerektiği,

· 19 Eylül 2018 tarihinin bu kapsamda olan başvurular için son tarih olarak verildiği,

· Bahse konu başvurular için SPI Kodu "A” içermeyen girişlerde, posta yolu ile yapılan işlemler ve resmi / resmi olmayan bagaj bildirimleri ile ilgili izlenmesi gereken prosedürlere http://www.cbp.gov/trade/priority-issues/trade-agreements/special-trade-legislation/generalized-system-preferences linkinde yer verildiği belirtilmektedir.

4. Hindistan / Nihai Gözden Geçirme Soruşturması

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Hindistan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından, ülkemizin yanı sıra Rusya Federasyonu menşeli "Soda Külü” (2836.20 Gümrük Tarife Pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı 18 Nisan 2013 tarihinden bu yana tatbik edilmekte olan anti-damping önlemine ilişkin olarak, 16 Nisan 2018 tarihinde yayımlanan açılış bildirimiyle bir nihai gözden geçirme soruşturmasının başlatıldığı belirtilmektedir.

Söz konusu açılış bildirimine

http://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/Initation%20Notification%20Soda%20Ash%20Turkey%20russia.pdf adresinden ulaşılmasının mümkün olduğu ifade edilmektedir.

Anılan bildirimde özetle;

-Soruşturma kapsamındaki damping analizine ilişkin soruşturma döneminin Nisan 2016 -Eylül 2017 (18 ay) olduğu, zarar analizine ilişkin soruşturma döneminin ise 2013 - 14, 2014 -15, 2015 - 16 dönemleri ile birlikte damping analizine ilişkin soruşturma dönemi için geçerli olan Nisan 2016 - Eylül 2017 tarihleri arası olduğu,

-İlgili ülkelerin Hindistan tarafından bilinen ihracatçılarının, Hindistan'da mukim bilinen ithalatçıların, kullanıcıların ve yerli sanayinin ilgili tüm bilgi ve belgeleri sunabilmelerini teminen bilgilendirildikleri, ayrıca diğer ilgili tarafların da açılış bildiriminde yer alan süre sınırları dahilinde (40 gün) soruşturma ile ilgili bilgi ve belge sunumunu " The Designated Authority, Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties, Ministry of Commerce & Industry, Deparment of Commerce 4th Floor, Jeevan Tara Building, 5 Parliament Street, New Delhi -110001” adresine yapabilecekleri,

-Açılış bildirimi tarihinden (16 Nisan 2018) itibaren 40 günlük süre içerisinde yukarıda belirtilen soruşturma makamının elinde olacak şekilde soruşturma kapsamındaki tüm bilgi ve belgelerin gönderilmemesi veya eksik bilgi gönderilmesi durumunda "mevcut veriler” esasına göre değerlendirme yapılabileceği,

-Tüm ilgili tarafların sunulacak gizli bilgilere yönelik olarak Hindistan mevzuatında yer alan "Anti Damping Kuralları”nın 7'nci maddesi uyarınca gizli olmayan özet bilgi sunmasının gerektiği ve söz konusu bilginin gizli olmayan bilgi olarak değerlendirileceği, sunulacak gizli olmayan özetin diğer ilgili taraflarca anlaşılabilir yeterli detay içermesi gerektiği, gizli bilgiyi sunacak tarafın söz konusu bilginin gizli olmayan özetinin sunulmayacağına dair kanaate sahip olması durumunda bu kanaate dair gerekçe bildiriminde bulunmasının gerektiği ifade edilmektedir.

5. NORSHIPPING 2018 Fuarı

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Oslo / Norveç'te 4 - 7 Haziran 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan "Nor - Shipping 2019 - Uluslararası Gemicilik Fuarı”nın Türkiye milli katılım organizasyonunun, Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği'nce organize edilmesinin planlandığı ifade edilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu fuarın; makine aksamı üreticilerinden tedarikçilere, armatörlerden finans uzmanlarına kadar gemicilik ve açık deniz piyasasıyla ilgilenen çok çeşitli ziyaretçi kitlesinin izlemesinin beklendiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu fuara katılmak isteyen firmaların 31 Mayıs 2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar kaç metrekareyle katılmak istediklerine ilişkin ekte yer alan ön başvuru formunu doldurarak İİB Genel Sekreterliği'nin 0212 454 05 01 - 02 numaralı fakslarına veya gemi@iib.org.tr e - posta adresine göndermelerinin gerektiği ifade edilmektedir. Detaylı bilgi için Gemi ve Su Ürünleri Koordinasyon Şubesi'nin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

EK8: Norshipping 2019 Fuarı'nın Ön Başvuru Formu

Ayrıntılı Bilgi İçin:

Gemi ve Su Ürünleri Koordinasyon Şubesi

Selin ÖZSOY

Tel: 0212 454 09 99

Fax: 0212 454 05 01 - 02

6. BM / AEK Çalışma Grubu Toplantısı

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM / AEK) Ticaret Komitesi'ne bağlı Tarımsal Kalite Standartları Çalışma Grubu altında faaliyet gösteren Taze Meyve ve Sebze Uzmanlar Grubu'nun 66'ncı Toplantısı'nın 30 Nisan - 2 Mayıs 2018 tarihleri arasında Cenevre'de gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, bahse konu toplantıda, turunçgil meyveleri, çilek, sofralık üzüm, şeftali ve patates ürünlerine yönelik ticari kalite standartlarına ilişkin müzakerelerin yürütüleceği ifade edilmekte olup, anılan dokümanlara https://www.unece.org/index.php?id=47819 adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu dokümanlara ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin ekte yer alan görüş formuna işleyerek, en geç 30 Nisan 2018 Pazartesi saat 18.30'a kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.

EK9: Görüş Bildirim Formu


Ekler:
2018-087.doc
EK GORUS SORMA FORMU.doc
Ihracat Protokolu Degisim Karsilastirma Tablosu (Japonca).pdf
Japonya Resmi Gazete Ornegi (jAPONCA).pdf
Japonya Tarim Bakanligi Yazisi (Turkçe Ceviri).docx
Norshipping 2019 Fuarinin On Basvuru Formu.pdf
Revize Edilen Ihracat Protokoku( Japonca).pdf
Revize Edilen Ihracat Protokolu (Turkçe Ceviri).xlsx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.