2018/089 Sirküler (04.05.2018)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2018-089

Sayın Üyemiz,

Antalya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nden alınan yazıda, bitki ve bitkisel ürünlere arız olan zararlı organizmaların teşhisi, kullanılacak bitki koruma ürünlerinin önerilmesi, bitkisel üretim yeri ve depolarda zirai mücadele teknik talimatları ve teknik tavsiyeler doğrultusunda uygulanması, yapılan uygulamaların kayıt altına alınarak bitki ve bitkisel ürünlerde gıda güvenilirliği açısından izlenebilirliğin sağlanması amacıyla hazırlanan "Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelik”in 3 Aralık 2014 tarihli ve 29194 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu yönetmelikte, üreticilerin görev ve sorumluluklarını düzenleyen 21. maddenin birinci fıkrası gereği üretici, zirai ilaç uygulamalarının yoğunluğuna göre yaş meyve ve sebze de ilaç kalıntısı olma ihtimali bulunan ve ekte bir örneği yer alan listede belirtilen 33 adet bitki ve bitkisel ürün için yine bir örneği ekte yer alan "Üretici Kayıt Defteri”ni tutmak ve defterde bitki koruma ürünü uygulamalarıyla ilgili yer alan bölümleri işlem sırasına göre ilgili ve yetkili kişilere imzalatarak kayıtların birer nüshasını ilgililere verilmesi zorunluluğu belirtilmektedir.

Bitkisel ürünü toptancı, tedarikçi, ihracatçı ve kabzımal gibi alıcıların görev ve sorumluluklarının ise söz konusu yönetmeliğin 22. maddesinde belirtildiği ifade edilmekte olup, anılan madde de bitkisel ürün alıcılarının görev ve sorumluluklarının;

· Bitkisel ürün alıcılarının, Bakanlıkça bitki koruma ürünü uygulama kayıtlarının tutulması zorunluluğu bulunan bitkisel ürün alımlarında üretici kayıt defteri kayıtlarını istemeleri,

· Bitkisel ürün alıcılarının, bitkisel ürünün üretici ve üretim yeri orijinine ait geriye dönük izlenebilirliğin sağlanması amacıyla gerekli bilgi ve belgeleri temin edecekleri,

· Bitkisel ürün alıcılarının, işlenme, tasnif veya paketleme yerlerinde ürünü tanımlayan barkod veya kimlik sistemini oluşturup, bu bilgileri ürün ambalajına işleyecekleri,

· Bitkisel ürün alıcılarının, kontrol görevlilerince denetim amaçlı numune almasını sağlayacakları, kendi sorumluluğundaki işleme, sınıflandırma paketleme ve depolama aşamasında kullanılan bitki koruma ürünü uygulamalarının kayıtlarını tutacakları,

hususları ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, yönetmelik hükümleri doğrultusunda İl ve İlçe Müdürlüklerince yürütülen Üretici Kayıt Defteri kontrol ve denetimlerinde, üreticilerce defter tutma yoluna gidildiği ancak, bitkisel ürün alıcıları tarafından defter istenmediği veya sadece ihracat aşamasında defter tedarik etme yoluna gidildiği belirtilmekte olduğu ancak bitki koruma ürünü uygulama kayıtlarının tutulması zorunluluğu bulunan ekli listedeki bitkisel ürünü iç ve dış pazara sunmak üzere üreticiden teslim alan toptancı, tedarikçi, ihracatçı ve kabzımal gibi alıcıların iç ve dış pazar ayrımı yapmaksızın, ürünle birlikte üretici kayıt defterini üreticiden istemeleri ve bu yolla da ürünün üretici ve üretim yeri orijinine ait geriye dönük izlenebilirliğini sağlamalarının yasal bir zorunluluk olduğu ifade edilmektedir.

Aksi durumda; Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelik ile belirlenen usul ve esaslara aykırı davrananlar hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinin birinci fıkrası gereği; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 38, 39, 40, 41 ve 42'nci maddelerine ve 26 / 09 / 2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre İdari ve cezai yaptırımların uygulandığı bildirilmektedir.

Yukarıda yer alan bahse konu nedenlerle; ekte yer alan listede belirtilen bitki ve bitkisel ürünlerde kullanılan bitki koruma ürünlerinin kayıt altına alınarak geriye dönük izlenebilirliğin ve gıda güvenilirliğinin sağlanmasını teminen, üreticiden ürünün teslim alınması sırasında iç piyasa ve ihracat ayrımı yapmaksızın ürünle birlikte "Üretici Kayıt Defteri”nin istenmesini, aksi durumda 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre İdari ve cezai yaptırımın uygulanacağı bildirilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


Ekler:
Uretici Kayit Defteri Ornegi.pdf
Uretici Kyit Defteri Tutma Zorunlulugu Olan Bitki ve Bitkisel Urunler Listesi.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.