2018/091 Sirküler (07.05.2018)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2018-091

Sayın Üyemiz;

1. Körfez ve Ortadoğu Ülkelerine Yönelik İhracatta Karşılaşılan Sorunlar

2. GSP Kapsamı Alüminyum Ürünlerinin Section 232 Kapsamı Ürünler İle Çakışması Durumunda ABD Tarafından Uygulanacak Gümrük Vergisi Oranı

3. St. Petersburg Ekonomi Forumu

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. Körfez ve Ortadoğu Ülkelerine Yönelik İhracatta Karşılaşılan Sorunlar

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, son dönemde Irak'a yönelik ihracatta başta lojistik olmak üzere yaşanan sorunlara ilişkin olarak 11 Nisan 2018 tarihinde Müsteşar Yardımcısı Sayın Tarık SÖNMEZ'in başkanlığında Bakanlıklarında yapılan toplantı esnasında, sektör temsilcilerince Irak'ın yanı sıra son zamanlarda Körfez ve Ortadoğu ülkelerine yönelik ihracatta karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik olarak geniş kapsamlı bir toplantı yapılmasının talep edildiği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, konuya ilişkin olarak 10 Mayıs 2018 Perşembe Günü Bakanlıklarında kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinin katılımıyla bir toplantının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu toplantıda dile getirilmek üzere, adı geçen ülkelerde yaşanan sorunlara ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin ekte yer alan görüş formuna işlenerek, en geç 9 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 13:30'a kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.

EK1: Görüş Bildirim Formu

2. GSP Kapsamı Alüminyum Ürünlerinin Section 232 Kapsamı Ürünler İle Çakışması Durumunda ABD Tarafından Uygulanacak Gümrük Vergisi Oranı

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, ABD Başkanı Donald TRUMP tarafından 23 Mart 2018 tarihinde imzalanan 1625 sayılı Kanun ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GSP) uygulamasının 1 Ocak 2018'den başlamak üzere 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıldığı ifade edilmekte olup, anılan GSP sisteminin 76. Fasılı'nın altında yer alan birçok alüminyum ürününü de kapsadığı belirtilmektedir.

Bahse konu yazının devamında,

· 26 Nisan 2017 tarihinde ABD Ticaret Bakanlığı tarafından alüminyum ithalatının ABD'nin ulusal güvenliği üzerinde yarattığı tehdidin incelenmesi ve önlenmesi amacıyla "Section 232” kapsamında bir soruşturmanın başlatıldığı,

· Yapılan inceleme akabinde, "Alüminyum İthalatının Ulusal Güvenliğe Etkisi” raporunun yayımlandığı,

· 7601, 7604, 7605, 7606, 7607, 7608 ve 7609.99 tarife pozisyonlarında yer alan ürünler için muaf bırakılan ülkeler hariç tüm ülkelerden yapılan ithalata ek % 10 gümrük vergisinin getirildiği,

hususları bildirilmektedir.

Söz konusu GSP kapsamı alüminyum ürünlerinin Section 232 kapsamı ürünler ile çakışması durumunda, anılan alüminyum ürünlerinin ABD'ye ithalatında tabi olacakları vergi hususunda tereddütün hasıl olduğu, bu nedenle konunun Vaşington Ticaret Müşavirliğimiz kanalı ile ABD Ticaret Bakanlığı (USTR) nezdinde araştırıldığı ifade edilmektedir.

Netice itibariyle, USTR'den alındığı belirtilen cevabı yazıda, GSP kapsamı alüminyum ürünlerinin Section 232 kapsamı ürünler ile çakışması durumunda, söz konusu ürünlerin ABD'ye ülkemizden ithalatları durumunda tabi olacakları gümrük vergisi oranının " % 10 + MFN” olarak uygulanacağı ifade edilmekte olup, konuya ilişkin ABD mevzuatında yer alan bildirimlerin birer örneği ekte yer almaktadır.

EK2: Adjusting Imports Of Aluminum into The US - Presidential Doc

EK3: General Notes (1) US Tariff Schedules

EK4: Chapter 99

3. St. Petersburg Ekonomi Forumu

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 21 Ekim 2017 tarihinde imzalanan Türk - Rus Hükümetlerarası Karma Ekonimik Komisyonu 15. Dönem Toplantısı Protokolü'nde Rusya Federasyonu tarafınca ülkemizin 24 - 26 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek St. Petersburg Ekonomi Forumu'na (SPIEF) davet edildiği ve ülkemizce SPIEF 2018'e etkin ve güçlü bir şekilde katılım sağlanmasının arzu edildiği belirtilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu etkinlik kapsamında Türkiye'nin ekonomik ve yatırım potansiyelinin tanıtımı ve Türk şirketlerinin anılan organizasyonda yer alması için yakın bir şekilde çalışılması hususunun da Türk tarafının teklifi olarak belirtildiği ifade edilmektedir.


Ekler:
2018-091.doc
Adjusting Imports of Aluminum_into The US Presidantal Doc.pdf
Chapter 99.pdf
EK GORUS SORMA FORMU.doc
General Notes (1) US Tariff Sechedules.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.