2018/096 Sirküler (22.05.2018)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2018-096

Sayın Üyemiz;

1. Arjantin / Anti - Damping Soruşturması

2. Mısır / Telafi Edici Vergi Soruşturması

3. Hong Kong Ürün Standartları

4. Romanya İhale İlan İşleri

5. ABD'nin Ortak Kapsamlı Eylem Planından Çekilmesi

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. Arjantin / Anti - Damping Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Arjantin Üretim Bakanlığı (Bakanlık) tarafından Çin Halk Cumhuriyeti ve ülkemiz menşeli "Bulaşık Makineleri” (8422.11.00 GTİP'li) ithalatına karşı yürütülen anti - damping soruşturması kapsamında Bakanlık açıklamış olduğu nihai karara göre; ülkemiz firmaları için 23 Nisan 2018 tarihinden 23 Nisan 2023 tarihine kadar yürürlükte kalmak üzere % 33 oranında nihai - damping önleminin uygulamasına karar verildiği bildirilmektedir.

2. Mısır / Telafi Edici Vergi Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti ve ülkemiz menşeli "İnşaat Demiri ve Filmaşin” (7213 ve 7214 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan ürünler ile söz konusu ürünlerin 7227 ve 7228 Gümrük Tarife Pozisyonları altında giriş yapması halinde bu ürünler için de geçerli olmak üzere) ithalatına karşı yürütülen telafi edici vergi soruşturması kapsamında Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından yapılan bildirime göre mezkur sübvansiyon soruşturmasının önlemsiz olarak kapatıldığı bildirilmektedir.

3. Hong Kong Ürün Standartları

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Hong Kong Hükümeti tarafından 6 Nisan 2018 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'de ve bir örneği ekte yer alan Genelge ile çocuk ürünlerinin güvenlik standartlarının güncellendiği ve 1 Ağustos 2018 tarihinde yürürlüğe gireceği bildirilmekte olup, söz konusu Genelge'ye https://www.gld.gov.hk/egazette/english/gazette/toc.php adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, ayrıca, Çocuk Ürünleri'nin Güvenliği Kanunu'nda yer alan oyuncak ile Çizelge 2'de belirtilen; bebek diş kaşıma halkaları, çocuk yüksek sandalyeleri ve çocuk boyaları olarak üç ana grupta yer alan çocuk ürünlerinin güvenlik standartlarında belirtilen şartları karşılamamaları halinde, söz konusu ürünlerinin imalat, ithalat veya tedariğinin yapılamayacağı belirtilmektedir.

EK1: Genelge

4. Romanya İhale İlan İşleri

T.C. Bükreş Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Romanya'da açılan ve www.e-licitatie.ro adlı Romanya ulusal elektronik web sitesinde yer alan 1 Milyon Avro'nun üzerindeki ihalelere ilişkin liste bildirilmekte olup, bahse konu ihale listesinin bir örneği ekte yer almaktadır.

EK2: İhale Listesi - 09.05.2018

5. ABD'nin Ortak Kapsamlı Eylem Planından Çekilmesi

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 8 Mayıs 2018 tarihinde, İran nükleer programına ilişkin P5+1 ülkeleri ile AB tarafından 15 Temmuz 2015 tarihinde imzalanan "Ortak Kapsamlı Eylem Planı"na (Joint Comprehensive Plan of Action -JCPOA) katılma kararından vazgeçtiğini ve İran'ın nükleer programı ile ilgili yaptırımları yeniden uygulamaya başlayacağını açıkladığı ifade edilmektedir.

Yazının devamında, bahse konu açıklama sonrasında, ABD Hazine Bakanlığı'nın "Office of Foreign Assets Control -OFAC" biriminin, Kararın uygulanması için devreye girdiği; OFAC'tan yapılan açıklamayla, İran'ın nükleer programı ile ilgili yaptırımların 90 gün ve 180 günlük "wind-down" sürelerinin sonunda uygulanacağı: bu sürelerin tamamlanmasından sonra uygulanabilir yaptırımların bütünüyle devreye gireceği: bunun, hem birincil hem de ikincil yaptırımlar alanındaki eylemleri içerdiği belirtilmektedir.

Konuya ilişkin olarak;

-Hazine Bakanı Mnuchin'in açıklamasınahttps://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/iran.aspx adresinden,

-"Wind Down" sürelerine ilişkin açıklamayı da içeren Hazine Bakanlığı'nın Bilgi Notuna https://www.treasury.gov/resourcecenter/sanctions/Programs/Documents/jcpoa_winddown_fags.pdf adresinden,

-Başkan Trump'ın açıklamasınahttps://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-joint-comprehensive-plan-action/ adresinden,

-Başkanlık Kararı'nahttps://www.whitehouse.gov/presidential-actions/ceasing-u-s-paticipation-jcpoa-taking-additional-action-counter-iran-malign-influence-deny-iran-paths-nunlear-weapon/ adresinden,

-"Fact Sheet'ehttps://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-ending-united-states-participation-unacceptable-iran-deal/ adresinden

ulaşılmasının mümkün olduğu ifade edilmektedir.


Ekler:
2018-096.doc
Genelge.pdf
Ihale Listesi 09.05.2018.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.