2018/105 Sirküler (01.06.2018)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2018-105

Sayın Üyemiz;

1. AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

2. Afganistan Demiryolu Projeleri

3. ABD GSP 2017 Dönemi Gözden Geçirme

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Anıl YILMAZ

Genel Sekreter V.


1. AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi'nde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişikliklere ilişkin olarak, AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinden alınan 30 / 05 / 2018 tarihli yazının bir örneği ekte yer almaktadır.

EK1: AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinin Yazısı

2. Afganistan Demiryolu Projeleri

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Afganistan Demiryolu İşletmeleri tarafından Kabil Büyükelçiliğimize Afganistan'daki demiryolu projelerine ilişkin ekte bir örneği yer alan dokümanın iletildiği ifade edilmektedir.

EK2: Afganistan'ın Demiryolu Projeleri

3. ABD GSP 2017 Dönemi Gözden Geçirme

İlgi: 17.04.2018 tarihli ve 2018 / 080 Sirkülerimiz

İlgi'de kayıtlı yazımızda, 23 Mart 2018 tarihinde ABD Başkanı tarafından imzalanan 1625 sayılı Kanun ile ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminin (GTS) 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında geçerli olmak kaydıyla uzatıldığı, ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından 4 Nisan 2018 tarihinde "Federal Register”da yayımlanan duyuru uyarınca 2017 - 2018 dönemi yıllık ülke ve ürün gözden geçirmesi, başvuru süreleri ve GSP yenileme talepleri bildirilmişti.

Bu kapsamda, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 2017 dönemi yıllık ülke ve ürün gözden geçirmesine ilişkin olarak GTS sistemindeki muhtemel değişiklikler hakkında yapılan başvurulara (petition) ilişkin olarak ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (US ITC) tarafından yapılan duyurunun bir örneği ekte (EK3) yer almaktadır.

Yazının devamında, buna göre, 2009.89.6011 ve 2009.89.6019 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan ülkemiz menşeli vişne suyu ürününün GTS kapsamından çıkarılmasına ilişkin olarak Cherry Marketing Institute tarafından ekte bir örneği yer alan başvurunun (EK4) yapıldığının anlaşıldığı ifade edilmektedir.

US ITC tarafından yapılan mezkur duyuru uyarınca, yapılan başvurulara ilişkin olarak 14 Haziran 2018 tarihinde kamu dinleme toplantısının gerçekleştirilecek olduğu ifade edilmekte olup, 4 Haziran 2018 tarihine kadar kamu dinleme toplantısına katılacakların başvuruda bulunması ve 7 Haziran 2018 tarihine kadar kamu dinleme toplantısı öncesi görüş ve ifadelerinin sunulmasının gerektiği belirtilmektedir.

Ayrıca, 21 Haziran 2018 tarihine kadar konuya ilişkin yazılı bildirimlerin yapılmış olmasının gerektiği, yine mezkur duyuruda açıklanan takvime göre US ITC başvurulara ilişkin raporunu ABD Ticaret Temsilciliğine 7 Eylül 2018 tarihinde ulaştıracağı ifade edilmektedir.

EK3: ITC Duyurusu

EK4: Vişne Suyuna İlişkin BaşvuruEkler:
AB Nezdinde Turkiye Daimi Temsilciliginin Yazisi.pdf
Afganistan'in Demiryolu Projeleri.pdf
ITC Duyurusu.pdf
Visne Suyuna Iliskin Basvuru.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.