2018/107 Sirküler (07.06.2018)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2018-107

Sayın Üyemiz;

1. REACH CLP Biyosidal Aylık Basın Bülteni

2. FIHAV 2018 Fuarı

3. Kanada / Anti - Damping / Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

4. FICC - İsrail Alım Talebi

5. Hindistan İhale Duyurusu

6. Cezayir İthalat Yasakları

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Anıl YILMAZ

Genel Sekreter V.


1. REACH CLP Biyosidal Aylık Bülteni

İstanbul Maden ve Metalleri İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, REACH Tüzüğü'nün (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals/ Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) 1 Haziran 2007'de yürürlüğe girmiş olduğu ve Kayıt, Değerlendirme, İzin ve Kısıtlama gibi süreçlerindeki gelişmelerin takibinin önem arz ettiği bildirilmektedir.

Diğer taraftan 1272/2008 sayılı (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması hakkında) CLP Tüzüğü'nün de 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girdiği, söz konusu Tüzüğe göre, AB üyesi ülkelerde faaliyet gösteren, kimyasal madde ve karışım üreten veya ithal eden firmaların, CLP Tüzüğü usul ve esaslarına göre sınıflandırma, etiketleme, ambalajlama ve bildirim yükümlülüğü olduğu,

1 Eylül 2013 tarihinden itibaren uygulamada olan Biyosidal Ürünler Tüzüğü ile de Birlik bazında harmonizasyonun sağlanması, insan ve çevre sağlığının korunması, biyosidalle işlem görmüş eşya yönetimi için ilgili şartların belirlenmesi, AB pazarına sürülecek biyosidal ürünler için detaylı prosedürlerin ve denetim mekanizmasının kurulmasının hedeflendiği,

Bu çerçevede; sanayicilerimizin söz konusu tüzüklerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak bilgilerin derlendiği, İMMİB REACH, CLP ve Biyosidal Yardım Masası bültenin http://reach.immib.org.tr/doc/Bulten115.pdf adresinde yer aldığı belirtilmektedir.

2. FIHAV 2018 Fuarı

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, 29 Ekim - 02 Kasım 2018 tarihleri arasında Küba'nın başkenti Havana'da düzenlenecek olan "36. Uluslararası Havana Fuarı - FIHAV 2018” Türkiye milli katılım organizasyonun 4. kez İMMİB Genel Sekreterliği'nce gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu fuarda; yapı - inşaat, demiryolu, gemi sanayi, lojistik, ilaç - eczacılık, bilgisayar donanımı, kozmetik, elektrikli ev aletleri, oyuncak, enerji, yazılım, telekomünikasyon, tekstil - hazır giyim ve tasarım, hammadde, gıda, tüketim malları, teknoloji, makine ve ekipmanlar vb. başta olmak üzere tüm sektörleri içerecek şekilde düzenlenecek "Genel Nitelikli” FIHAV 2018 Fuarı'na İMMİB Genel Sekreterliği organizasyonu altında katılacak olan firmalara;

· Yer kirası, özel stand konstrüksiyonu, genel tanıtım giderleri, fuar alanında verilecek diğer hizmetler (internet bağlantısı, catering, katılımcı broşürü vb.) ile teşhir ürünlerinin İstanbul - Fuar alanı (tek yön) nakliyesini içeren katılım bedelinin 1.045 € / m2 olarak belirlendiği ifade edilmektedir.

· T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın 2017 / 4 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin karar kapsamında Bakanlık tarafından belirlenecek bedel üzerinden 50.000 TL'ye kadar desteklenebileceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu organizasyona katılmak isteyen firmaların http://tinyurl.com/fihav2018 linkinde yer alan başvuru formunu 18 Haziran 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar doldurarak, formda belirtilen banka hesabına talep edilen beher m2 alan için (örn. 20 m2 yer kiralanması durumunda ödenecek avans tutarın: 20 m2 x 100 € = 2.000 €) avans tutarının yatırıldığına dair ödeme dekontunu İMMİB Genel Sekreterliği'nin Kurumsal İletişim ve Organizasyon Şubesi'ne (emrah.ozturk@immib.org.tr) göndermelerinin gerektiği ifade edilmektedir.

3. Kanada / Anti - Damping / Telafi Edici Vergi Soruşturmaları

Ottava Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Kanada Sınır Hizmetleri İdaresi (CBSA) tarafından Çin, Güney Kore ve Vietnam menşeli "Soğuk Haddelenmiş Çelikten Yassı Ürünler” (7209.15, 729.16, 7209.17, 7209.18, 7209.25,7209.26, 7209.27, 7209.28, 7209.90, 7211.23, 7211,29. 7211.90 ve 7225.50 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı bir anti - damping ve bir telafi vergi soruşturmasının başlatıldığı belirtilmektedir.

Yazının devamında, mezkur soruşturmalar kapsamında bir örneği ekte yer alan CBSA bildirisine göre anılan ülke menşeli söz konusu bazı ürünlerin ülkemiz firmaları tarafından da Kanada'ya ihraç edildiğine yönelik emarelerin olduğunu ve bu sebeple CBSA tarafından ülkemizden Kanada'ya yapılan ihracat fiyatını ve normal değeri tespit etmek için anılan firmalarımızla iletişime geçileceği ve gerekirse yerinde inceleme ziyaretlerinin de yapılacağı ifade edilmektedir.

EK1: CBSA Bildirisi

4. FICC - İsrail Alım Talebi

İsrail Ticaret Odaları Federasyonu (FICC)'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu (FlCC)'nun muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren üyesi 8 İsrail firmasının, Türkiye'deki ilgili firmalardan alım yapmayı talep ettiği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, firma künyeleri ve taleplere ilişkin detayların yer aldığı, nüshaları ekte sunulan teklif notları çerçevesinde İsrailli firmaların;

- Elektrik - Elektronik, Yazılım

- Temizlik Ürünleri,

- Meyve Suları,

- Pastacılık Ürünleri,

- Tek Kullanımlık Medikal Ürünler,

- Gıda Ürünleri (Çikolata, Şekerleme, Kimyasal Tatlandırıcılar)

ürün / ürün gruplarındaki alım talepleri kapsamında, aracı dış ticaret şirketleri olmaksızın doğrudan tedarikçi firmalarımız ile bağlantı kuracakları ve firmalar arası ilk temasın İsrail Ticaret Odaları Federasyonu aracılığıyla sağlanacağı ifade edilmekte olup, konuyla ilgili federasyon yetkilisinin (Yonat KEREN) irtibat bilgileri, bahse konu teklif notlarında ayrıca yer almaktadır.

EK2: İsrail Ticaret Odaları Federasyonu (FICC) - Teklif Notları

5. Hindistan İhale Duyurusu

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Hindistan'ın Kerala eyaletinde merkezi hükümet ile eyalet hükümetinin ortak girişimi olan Kochi Metro Rail Limited (KMRL) isimli şirket tarafından, Kerala eyaleti açıklarındaki tüm adaların anakaraya bağlanmasını sağlayacak entegre su taşımacılığı sisteminin tesis edilmesi amacıyla 76 adet deniz taşıtının satın alımının planlandığı ve bu amaçla yabancı katılımcıların 36 adet çelik gövdeli hibrid elektrik motorlu deniz yolcu taşıtı inşaatına davet edilmesinin öngörüldüğü belirtilmekte olup, bir örneği ekte yer alan "Yeterlilik Belgesi”nde belirtilen şartları taşıyan firmaların söz konusu ihaleye katılabilecekleri ifade edilmektedir.

EK3: Yeterlilik Listesi

6. Cezayir İthalat Yasakları

İlgi: 10.01.2018 tarihli 2018 / 005 Sirkülerimiz

İlgi'de kayıtlı yazımızda, Cezayir'de 1 Ocak 2018 itibariyle bir kısım ürünlere ithalat yasağı getirilirken bir kısım ürünlerin de gümrük vergilerinin yükseltildiği bildirilmişti.

Bu kapsamda, Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 23 Mayıs 2018 tarihi itibariyle ithalat yasağı getirilen ürünlerin listesinin güncellenerek liste kapsamı ürün sayısının 877'ye yükseltildiği bildirilmekte olup, söz konusu ürün listesinin bir örneği ekte yer almaktadır.

EK4: Yasak Listesi Mayıs 2018


Ekler:
2018-107.doc
CBSA Bildirisi.pdf
Israil Ticaret Odalari Federasyonu (FICC) -Teklif Notlari.docx
Yasak Listesi MAyis 2018.pdf
Yeterlilik Belgesi.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.