2018/108 Sirküler (12.06.2018)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2017-108

Sayın Üyemiz;

1. Nijerya Ticaret Heyeti

2. Özbekistan / Harezm'de Kurulması Planlanan Soğutucu Ekipmanları Üretimi Fabrikası

3. AB Alabalık / Gözden Geçirme Soruşturması

4. Lübnan Tarafından Uygulanan İthalat Yasakları

5. World Food Moscow 2018 Fuarı

6. Avrupa Komisyonu Menşe Kuralları Anketi

7. Irak'a İhracat

8. BM / AEK Çalışma Grubu Toplantısı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Anıl YILMAZ

Genel Sekreter V


1. Nijerya Ticaret Heyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan yazıda, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve TİM organizasyonu ile 31 Temmuz - 2 Ağustos 2018 tarihleri arasında Nijerya Federal Cumhuriyeti'ne yönelik bir Ticaret Heyeti'nin düzenleneceği, Lagos'u kapsayacak söz konusu organizasyonda Türkiye - Nijerya İş Forumu'nun yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan ikili firma görüşmelerinin (B2B)gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü ifade edilmekte olup, bahse konu heyetin taslak programı ekte yer almaktadır.

Yazının devamında, pazar payımızın arttırılması ve her iki ülkeye yönelik yeni iş ve yatırım imkanlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek söz konusu heyette; petrokimya, demir - çelik, alüminyum, cam ve seramik ürünleri, tıbbı ilaçlar, otomotiv endüstrisi, endüstriyel tuz, hazır giyim ve tekstil, makine ve aksamları, inşaat malzemeleri, kağıt ve karton ürünleri, iş ve maden makineleri, elektrik - elektronik, su ürünleri, şekerli ve çikolatalı mamuller ve meyve suları, ambalajlama sektörleri başta olmak üzere tüm sektörlerde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara göre imal ve ihraç eden firmalarımızın katılımlarında fayda görüldüğü belirtilmektedir.

Bu çerçevede, azami 40 firma temsilcisinden oluşacak olduğu belirtilen heyete katılmak isteyen firmaların en geç 6 Temmuz 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar http://agent1.acermail.com/acermail/esurvey/ESURVEY_form_preview.asp?FORM_ID=F2204A8F2204A8100184A8104C04A8_B6A_6C2 adresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurarak ve organizasyon kapsamındaki ekonomi sınıfı uçak biletleri, konaklama, toplantı ve transfer işlemlerinden doğan giderlerinin karşılanmasını teminen 1.480 - USD tutarındaki katılım ücretinin TİM'in Vakıfbank Şirinevler Şubesi'nin (Şube Kodu: 282, Iban No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04), USD hesabına yatırılması ve ödeme dekontunun mehmetcesuroglu@tim.org.tr adresine e-posta ile gönderilmesinin gerektiği ifade edilmektedir.

EK1: Nijerya Ticaret Heyeti Taslak Programı

2. Özbekistan / Harezm'de Kurulması Planlanan Soğutucu Ekipmanları Üretimi Fabrikası

T.C. Antalya Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Özbekistan'da elektrik - elektronik sanayii alanında faaliyet gösteren bir kamu firması olan "Uzelteksanoat Ananim Şirketi”nin Taşkent Büyükelçiliğimize gönderdiği yazıda, Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şavkat MİRZİYOYEV'in ve Bakanlar Kurulu'nun ilgili kararlarında, Harezm vilayetinin merkezi Ürgenç şehrinde et, süt, meyve, sebze ürünleri soğutma tesisleri inşa edilmesinin planlandığı, bu çerçevede anılan şehirde Orta Asya talebini karşılayacak büyüklükte et, süt, meyve, sebze ürünleri soğutucu sistemleri makine ve teçhizatları üretimi yapacak bir fabrikanın inşa edilmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Yazının devamında, sadece Özbekistan'ın yıllık 50. 000 ton tarım ürününün soğutulmasına ihtiyaç duyulduğu, kurulacak tesis ile Orta Asya'ya da ihracat yapılacağı ifade edilmektedir.

3. AB Alabalık / Gözden Geçirme Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Avrupa Komisyonu tarafından ülkemiz menşeli "Gökkuşağı Alabalıkları” (0301.91.90, 0302.11.80, 0303.14.90, 0304.42.90, 0304.82.90 ve 0305.43.00 GTİP'lerinde yer alan) ithalatına karşı uygulanan telafi edici vergi önlemine ilişkin 20 / 07 / 2017 tarihinden bu yana yürütülen kısmi gözden geçirme soruşturması kapsamında 21 / 02 / 2018 tarihinde Komisyon tarafından "Nihai Karara Esas Oluşturacak Bulgular Raporu”nun yayımlandığı, söz konusu raporda yürütülen gözden geçirme soruşturmasının sonlandırılması ve Komisyonca hâlihazırda uygulanan önlemin yürürlükte kalmasının uygun görüldüğü belirtilmektedir.

Yazının devamında, konuyla ilgili olarak 05 / 06 / 2018 tarihinde AB Resmi Gazetesi'nde karar metninin yayınlandığı, karara göre söz konusu soruşturmanın Ege İhracatçı Birlikleri tarafından tüm Türk alabalık üreticilerinin faydalandığı destek miktarının azalmasına bağlı olarak yaptığı başvuru üzerine açıldığı, ancak yapılan inceleme sonucunda karada üretim yapan ve aynı baraj gölünde yalnızca bir tesisi olan üreticilerin 2016'da yapılan mevzuat değişikliğinden etkilenmediği, bu sebeple söz konusu değişikliğin tüm Türk alabalık üreticilerinin faydalandığı desteği azaltmadığı, değişiklik sebebiyle 2016 yılında verilen desteklerde düşüş yaşandığı ancak hem doğrudan destek miktarının artırılması hem de yeni destek kalemlerinin eklenmesi sebebiyle 2017 yılında verilen destek miktarının arttığı, 2016'da yaşanan düşüşün yapılan değişiklikler sonucunda telafi edildiği bildirilmektedir.

Bu itibarla söz konusu bulgular sonucunda, gözden geçirme soruşturmasına halihazırda uygulanan önlemlerde değişiklik yapılmaksızın son verilmiş olduğu belirtilmekte olup, anılan karara https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.139.01.0014.01.ENG&toc=OJ:L:2018:139:TOC adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

4. Lübnan Tarafından Uygulanan İthalat Yasakları

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, ithalatın yerel sanayi üzerinden haksız rekabete neden olduğu yönündeki şikayetler üzerine, 29 Mayıs 2018 tarihinde kamuyla paylaşılan Lübnan Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye menşeli bisküvi ve gofret (1905.31 Gümrük Tarife Pozisyonunda yer alan) ile temizlik ürünleri (3402.20 Gümrük Tarife Pozisyonunda yer alan) ithalatına yasaklama getirildiği belirtilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu uygulamanın henüz yürürlüğe girmediği, Karar'ın önümüzdeki hafta Lübnan Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasının beklendiği ve sorunun çözümüne yönelik Lübnanlı makamlar nezdinde Bakanlığımızca girişimlerde bulunulduğu bildirilmektedir.

Bahse konu Karar kapsamında, "Karton Yumurta Kapları, Kağıt ve Karbon” (4805.11, 4805.19, 4805.24, 4805.25, 4805.93 ve 4823.70 Gümrü Tarife Pozisyonlarında Yer Alan) ile her türlü hazır giyim ürünlerinde tüm ülkelerden ithalatın kırmızı hatta çekilmek suretiyle sıkı denetime tabi tutulacağı ve 6309.00 gümrük tarife pozisyonunda yer alan kullanılmış elbiseler ithalatının sağlık ve çevreye yönelik zararlar nedeniyle yasaklanmasının öngörüldüğü de ayrıca ifade edilmektedir.

5. World Food Moscow 2018 Fuarı

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Moskova / Rusya Federasyonu'nda 17 - 20 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan World Food Moscow 2018 (WFM) Uluslararası Gıda Fuarı'nın Türkiye milli katılım organizasyonunun İİB Genel Sekreterliği'nce gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu WFM Fuarı'na milli katılım organizasyonu ile iştirak eden firmalara, 930 Euro / m2 bedel üzerinden İİB Genel Sekreterliği'nce aşağıdaki hizmetleri verileceği belirtilmektedir.

· Stand alanının kiralanması, stand inşaatı, dekorasyonu ve temizliği,

· Katılımcı ürünlerinin nakliyesi, gümrüklemesi ve stantlara teslimi,

· Fuar resmi kataloğunda, fuar resmi internet sitesinde ve fuarda ziyaretçilere dağıtılmak üzere İstanbul'da hazırlanan katılımcı kataloğunda yer alma,

· Fuara giriş kartı temini,

· Fuar süresince ofis ve iletişim araçları (internet - telefon - fax) ile ikram hizmetlerinden faydalanma,

Bu çerçevede, bahse konu fuara başvuruda bulunmak isteyen firmaların ekte yer alan başvuru formunu ve fuar katılım sözleşmesini, firma kaşesi ve yetkili imzasıyla beraber doldurarak, 31 Temmuz 2018 Salı günü mesai bitimine kadar İİB Genel Sekreterliği'nin 0212 454 05 01 - 02 numaralı faksına veya hububat@iib.org.tr adresine e-posta olarak göndermelerinin gerektiği ifade edilmektedir. Ayrıntılı bilgi için Hububat Koordinasyon Şubesi'nin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

EK2: Başvuru Formu

EK3: Katılım Sözleşmesi

Ayrıntılı Bilgi İçin:

Hububat Koordinasyon Şubesi

Ayşe EKİNCİ

Tel: 0212 454 06 89

E-posta: aekinci@iib.org.tr

6. Avrupa Komisyonu Menşe Kuralları Anketi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Birliği'nden (AB) üçüncü ülkelere gerçekleştirilecek ihracatta şirketlere yol göstermesi amacıyla hazırlanan ve http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm bağlantısından erişilebilen Menşe Kuralları Anketi'nin çevrimiçi olarak doldurulabileceği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu anketin olabildiğince çok ekonomik operatöre ulaşmasının önemi vurgulanarak menşe kuralları, tercihli ticaret anlaşmaları, vergiler, gıda güvenliği gibi pek çok konunun daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağı belirtilmektedir.

7. Irak'a İhracat

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Irak'a gerçekleştirilen ihracat kapsamında Umm Qasr Limanında ihracatçılarımız tarafından son zamanlarda yaşanan sorunlara ilişkin olarak Bağdat Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıda aşağıda yer alan hususların ifade edildiği bildirilmektedir.

-Irak Maliye Bakanlığı Gümrükler Genel Komisyonundan Bağdat Ticaret Müşavirliğine şifahen iletilen bir bilgide, Umm Qasr gümrüklerinde herhangi bir yasağın söz konusu olmadığı, Mayıs başından itibaren Gümrükler Genel Komisyonunun Umm Qasr Limanının yönetiminin kontrolünü almasından bu yana federal gümrük kurallarının tam olarak uygulanmaya başlandığı, ihracatçıların yasal uygulamalara uygun hareket etmeleri halinde bir sıkıntı ile karşılaşmayacakları ifade edilmektedir. Ancak, basına yansıyan haberlerden ve Bağdat Müşavirliğine iletilen bilgilerden, söz konusu otorite değişikliğinin anılan liman gümrüklerinde eskiye nazaran uygulama değişikliklerine ve yığılmaların yaşanmasına neden olduğunun anlaşıldığı belirtilmektedir.

-Diğer taraftan, Gümrükler Genel Komisyonu tarafından 25 / 05 / 2018 tarihinde sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Umm Qasr Limanında yaşanan yığılmanın giderilmesine yönelik Irak Bakanlar Kurulunun 22 / 05 / 2018 tarihli ve 186 sayılı Kararı'na istinaden, 25 / 05 / 2018 tarihinden itibaren 30 gün süre ile 500.000 Irak Dinarı teminat karşılığında ithalatçılara konteynerlerini çıkarma hakkının tanınacağı ve belirtilen süre içerisinde ihracatçıların menşe şahadetnameleri ile faturalarını onaylatmaları ve uygunluk belgelerini almalarının gerektiği bildirilmektedir.

-Bilindiği üzere, Irak mevzuatı uyarınca Irak'a ihraç edilecek eşyaya ilişkin menşe şahadetnamesi ve faturanın ilgili ülkede bulunan Irak Ticaret Ataşesi tarafından onaylanması gerektiği belirtilmektedir. (Onay için konşimento kopyasının ve uygunluk belgesinin bir örneğinin sunulması da şarttır). Anılan limanda yaşanan firma sorunları ile ilgili olarak ve Irak'a ihraç edilecek eşyaya ilişkin menşe şahadetnamesi ve faturalar için konsolosluk onayı şartının kaldırılmasına yönelik Irak makamları nezdinde Bağdat Büyükelçiliği ve Ticaret Müşavirliğince girişimlerde bulunulmaya devam edildiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, anılan limanda söz konusu uygulama kaldırılana kadar ihracatçılarımızın ürünlerinin sevkinden önce istenen şartları yerine getirmelerinin ihracatımızda sorun yaşanmaması açısından önem arz ettiğinin değerlendirildiği ifade edilmektedir.

Ayrıca, Umm Qasr Limanında bekleyen gemiler için ithalat lisansı işlemlerine ilişkin alınan tedbirler konusunda Irak Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan yazının Ticaret Müşavirliğimizce hazırlanan İngilizce gayri resmi tercümesinin bir örneği ekte yer almaktadır.

EK4: Import License

8. BM / AEK Çalışma Grubu Toplantısı

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM / AEK) Ticaret Komitesi'ne bağlı Tarımsal Kalite Standartları Çalışma Grubu altında faaliyet gösteren Kuru ve Kurutulmuş Ürünler Uzmanlar Grubu'nun 65 inci toplantısının 25 - 27 Haziran 2018 tarihleri arasında Cenevre / İsviçre'de gerçekleştirileceği ifade edilmekte olup, anılan 65 inci Uzmanlar Grubu Toplantısı'nın gündeminin bir örneği ekte yer almaktadır.

Yazının devamında, bahse konu toplantıda gündeme alınacak olan konular ile ilgili belgelerin http://www.unece.org/index.php?id=47822#/ adresinde yer aldığı ifade edilmekte olup, gündem konuları ve ilgili belgelere ilişkin ülkemiz görüş ve tekliflerinin Çalışma Grubuna üye diğer ülkelerin görüşüne sunulacağı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu toplantı öncesinde dile getirilmek üzere görüş ve değerlendirmelerinizin ekte yer alan forma işlenerek, en geç 14 Haziran 2018 Perşembe günü saat 10:30'a kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.

EK5: KKÜ 65. Uzmanlar Grubu Toplantısı Gündemi

EK6: Görüş Bildirim FormuEkler:
EK GORUS SORMA FORMU.doc
Nijerya Heyeti Taslak Programi.pdf
World Food Moscow Basvuru Formu.pdf
World Food Moscow Katilim Sozlesmesi.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.