2018/116 Sirküler (29.06.2018)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2018-116

Sayın Üyemiz;

1. Dolandırıcılık Bildirimi

2. TST 7896 Biber Salçası ve Püresi Standardı

3. AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

4. TS 2701: 2007 tst T2 Konserve - Etli Nohut - Hazır Yemek Standart Tadil Tasarısı

5. ISM 2019 Fuarı

6. Venezuela Yatırım Olanakları

7. Katar Finans ve Taksitlendirme Sergisi

8. Annaporna World of Food India 2018 Fuarı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Anıl YILMAZ

Genel Sekreter V


1. Dolandırıcılık Bildirimi

Londra Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazıda, son dönemde dış ticaret ile uğraşan firmalarımızın söz konusu Müşavirliğimize ilettiği dolandırıcılık ihbarlarına istinaden e - posta hesaplarının "hacklenmesi” veya firmanın siber saldırıya uğraması yöntemiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık vakalarında artış olduğunun gözlemlendiği belirtilmektedir.

Yazının devamında, bu şekilde gerçekleşen dolandırıcılık vakalarında genellikle Türk firma veya yurt dışındaki müşterisinin e - posta hesaplarına ait şifreler ele geçirilerek anılan hesaplar üzerinden ticari yazışmaların sürdürüldüğü veya takip edildiği, ödeme işleminin gerçekleşmesi öncesinde alıcı firmanın banka hesap bilgilerinin değiştiği öne sürülerek ödemenin farklı bir hesaba yapılmasının talep edildiği ifade edilmektedir.

T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın http://www.siber.pol.tr/Duyurular/Sayfalar/Banka-Hesap-Detaylarinin-Degistirilmesi-Guncellenmesi-Dolandiriciliği.aspx bağlantısında yer alan konuya ilişkin duyurusu, benzer vakalara dünya genelinde rastlandığına işaret etmekte, ancak İngiltere'deki banka hesaplarına yapılan ödemelerde ödeme emrinde yer alan alıcı ismiyle resmi hesap isminin uyuşmasının zorunlu olmamasının İngiltere özelinde suç işlenmesini kolaylaştıran bir unsur olarak kabul edildiği belirtilmektedir.

Ödemenin İngiltere'de yerleşik bankalara yapıldığı durumlarda firmalarımız zaman zaman ilgili hesabın dondurulması ve paranın kendilerine iade edilmesi için Müşavirliğimizin ilgili banka nezdinde girişimde bulunmasını talep etmekte, öte yandan İngiliz bankaları veri gizliliği ilkeleri çerçevesinde hesaba dair detayları üçüncü şahıs ve kurumlarla paylaşmamakta ve ancak konuya ilişkin mahkeme kararı olması durumunda ilgili hesabı dondurmayı kabul ettiği ifade edilmektedir.

Firmalarımızın mağduriyet yaşamamaları adına gerekli önlemlerin alınması, özellikle firma tarafından kullanılan elektronik haberleşme sistemlerinin "hacklenme” ve siber saldırıya karşı korunacak şekilde yönetilmesi ve alıcı firmaya ait banka hesap numarasının değiştiğini bildiren e - posta yazışmalarında değişikliğin firma yetkilileriyle telefon aracılığıyla teyit edilmesinin büyük önem arz ettiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, İngiltere'de yerleşik kurum ve kuruluşlar tarafından yayımlanan ve şirketlerin söz konusu dolandırıcılık vakalarından korunmasını sağlayacak önlemler konusunda bilgi içeren kaynaklar aşağıda yer almaktadır.

- Action Fraud: https://www.actionfraud.police.uk/small-businesses-know-your-business

- Financial Fraud Action: https://www.financialfraudaction.org.uk/business/advice/invoice-fraud/

- Fraud Advisory Panel: https://www.fraudadvisorypanel.org/wp-content/uploads/2015/12/Due-Diligence-on-UK-Based-Third-Parties-December2015.pdf

2. TST 7896 Biber Salçası ve Püresi Standardı

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan "TST 7896 Biber Salçası ve Püresi” standart tasarısının yayımlandığı bildirilmekte olup, söz konusu standardın bir örneği ekte yer almaktadır.

Bu çerçevede, bahse konu standart tasarısına ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin ekte yer alan görüş formuna işlenerek, en geç 16 Temmuz 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.

EK1: TST 7896 Biber Salçası Standart Tasarısı

EK2: Görüş Bildirim Formu

3. AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, organik üretim ve organik ürünlerin etiketlenmesine ilişkin olarak, 934 / 2007 / AT sayılı Konsey Tüzüğü'nü yürürlükten kaldıran 2018 / 848 / AB sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü'nün, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi'nin 14 Haziran 2018 tarihli ve L 150 sayılı nüshasında yayımlandığı, anılan mevzuat değişikliklerinin 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği belirtilmekte olup, söz konusu mevzuata https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.150.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2018:150:TOC adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

4. TS 2701: 2007 tst T2 Konserve - Etli Nohut - Hazır Yemek Standart Tadil Tasarısı

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan "TS 2701: 2007 tst T2 Konserve - Etli Nohut - Hazır Yemek” standart tadil tasarısının yayımlandığı bildirilmekte olup, söz konusu tadil tasarısının bir örneği ekte yer almaktadır.

Bu kapsamda, anılan tadil tasarısına ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin ekte yer alan görüş formuna işlenerek, en geç 3 Temmuz 2018 Salı günü saat 13.30'a kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.

EK3: TS 2701: 2007 tst T2: Konserve - Edtli Nohut - Hazır Yemek Standart Tadil Tasarısı

EK4: Görüş Bildirim Formu

5. ISM 2019 Fuarı

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Köln / Almanya'da 27 - 30 Ocak 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan "ISM 2019 (International Sweets and Biscuits Fair) - Şekerleme ve Bisküvi Fuarı”nın Türkiye milli katılım organizasyonunun İİB Genel Sekreterliği'nce gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, Almanya ve bölgesinde 49. kez düzenlenecek olan ve yaklaşık 110.000 m2 ‘lik alanda gerçekleştirilen ISM Fuarı'na milli katılım organizasyonu ile iştirak eden firmalara İİB Genel Sekreterliği'nce aşağıdaki hizmetlerin verileceği belirtilmektedir.

- Stand alanının kiralanması, stand inşaatı, dekorasyonu ve temizliği,

- Katılımcı ürünlerinin nakliyesi, gümrüklemesi ve stantlara teslimi,

- Fuar resmi kataloğunda, fuar resmi internet sitesinde ve fuarda ziyaretçilere dağıtılmak üzere İstanbul'da hazırlanan katılımcı kataloğunda yer alma,

- Fuara giriş kartı temini,

- Fuar süresince ofis ve iletişim araçları (internet - telefon - fax) ile ikram hizmetlerinden faydalanma,

hususları ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu fuara başvuruda bulunmak isteyen firmaların ekte yer alan ön başvuru formunu, firma kaşesi ve yetkili imzasıyla beraber doldurarak 13 Temmuz 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar İİB Genel Sekreterliği'nin 0212 454 05 01 - 02 numaralı faksına veya hububat@iib.org.tr adresine e - posta olarak göndermelerinin gerektiği belirtilmektedir. Ayrıntılı bilgi için Hububat Koordinasyon Şubesi'nin yetkili kişisinin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

EK5: Ön Başvuru Formu

Ayrıntılı Bilgi İçin:

Hububat Koordinasyon Şubesi

Ayşe EKİNCİ

Tel: 2012 454 06 89

E-posta: aekinci@iib.org.tr

6. Venezuela Yatırım Olanakları

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Karakas Büyükelçisi Sayın Şevki MÜTEVELLİOĞLU'nun, Venezuela'yı ziyaret eden THY Satış Başkan Yardımcısı Sayın Mustafa DOĞAN'la birlikte, 31 Mayıs 2018 tarihinde Venezuela Ekonomiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Üretken Tarım ve Toprak Bakanı Sayın Wilmar Castro SOTELDO ile gerçekleştirdikleri görüşmede gündeme gelen hususlar ve yatırım olanakları hakkında bilgi verildiği bildirilmekte olup, bahse konu toplantıda gündeme gelen hususlara ilişki bilgi notunun bir örneği ekte yer almaktadır.

EK6: Venezuela Yatırım Olanakları

7. Katar Finans ve Taksitlendirme Sergisi

Doha Büyükelçiliğinden alınan yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Katar Finans ve Taksitlendirme Sergisi'nin (QFI - Qatar Finans & Installment Fair) ikincisinin Katar'da yerleşik Arkan Etkinlikler ve Sergiler Şirketi tarafından 13 - 15 Kasım 2018 tarihleri arasında Doha'da düzenleneceği, Katar hükümeti tarafından desteklenen QFI'da finans, emlak, bankacılık ve otomotiv sektörlerinde faaliyet gösteren yerel ve uluslararası şirketlerin yer alacağı ve Türk şirketlerinin de söz konusu sergiye katılımlarının sağlanması için destek talep edildiği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, anılan sergiye ilişkin katılım sözleşmesi ile yerleşim planının bir örneği ekte yer almakta olup, sergiye dair ayrıntılı bilgilerin https://www.financialexhibitionqa.com adresinden temin edilebileceği belirtilmektedir.

EK7: Fuara İlişkin Bilgiler

8. Annaporna World of Food India 2018 Fuarı

Yeni Delhi Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, 27 - 29 Eylül 2018 tarihleri arasında Mumbai'de Hindistan Sanayi ve Ticaret Odaları Federasyonu (FICCI) ve Koelnmesse GmbH tarafından gerçekleştirilecek olan "13. Annaporna - World of Food India 2018 Fuarı”na ülkemizden 4 veya 5 firmanın ekonomi sınıfı uçak bileti ve 3 gecelik konaklama giderleri organizatörler tarafından karşılanmak suretiyle davet edilmesinin öngörüldüğü belirtilmekte olup, ayrıca katılımcılara yönelik 50 ithalatçı ile ihracat - ithalat görüşmelerinin organize edileceği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, anılan programa katılmak isteyen firmaların aşağıda yer alan tabloyu doldurarak en geç 15 Temmuz 2018 tarihine kadar FICCI'ye (sudhanshu.gupta@ficci.com) iletmelerinin gerektiği belirtilmektedir.

Unvan

İsim

Soyisim

Görev

Organizasyon

Telefon

Cep

Email

Web

Kategori


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.