2018/119 Sirküler (04.07.2018)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2018-119

Sayın Üyemiz;

1. Posidonia 2020 Fuarı

2. Vietnam'a Bitkisel Ürün İhracatı

3. Dış Talepler Bülteni

4. Sri Lanka Sağlık Bakanlığı'nın İhale Duyurusu

5. AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

6. Arnavutluk'ta Yatırım İmkânları

7. ÇHC Tarafınca ABD Section 301 Önlemine Karşı Alınan Önlem

8. İhale Duyurusu

9. Katar Finans ve Taksitlendirme Sergisi

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. Posidonia 2020 Fuarı

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Atina / Yunanistan'da 01 - 05 Haziran 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan POSIDONIA 2020 Uluslararası Gemicilik Fuarı'nın Türkiye milli katılım organizasyonunun, Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçı Birliği'nce 4. kez organize edilmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Söz konusu olan fuar ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.iib.org.tr/tr/fuarlar-posidonia-2018.html adresinden ulaşılabilmektedir.

Bahse konu yazıda devamla, fuar çalışmaların sağlıklı olarak yürütülmesi amacıyla, konstrüksiyon ve kiralanacak alan tespitinde kullanılmak üzere fuara başvuruda bulunmayı planlayan üyelerimizin 31 Temmuz 2018 Salı günü mesai saati bitimine kadar kaç m2'ye katılmak istediklerine ilişkin ekte yer alan ön başvuru forumunu doldurarak İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin 02124540501-02 numaralı fakslarına veya gemi@iib.org.tr e-posta iletilmesi gerekmektedir.

Ek-1: Posidonia 2020 Fuarı Ön Başvuru Forumu (1 Sayfa)

2. Vietnam'a Bitkisel Ürün İhracatı

Bilindiği üzere Vietnam'a yaş ve kuru meyveler ile kuruyemiş ürünleri ihracatına ilişkin olarak ülkemizin söz konusu ülkeye bitkisel ürün ihraç etmesine izin verilen ülkeler listesine dahil edilmesine yönelik faaliyetlerin 2016 yılının Ekim ayından itibaren bu yana devam etmektedir.

Bu itibarla T.C. Ekonomi Bakanlığından alınan yazıda, konuya ilişkin olarak Hanoi Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazıya atıfla, Vietnam Tarım ve Kalkınma Bakanlığı'ndan alınan 25 Haziran 2018 tarihli notada, ülkemizin de Vietnam'a bitkisel ürün ihraç etmesine izin verilen ülkeler listesine dahil edildiği belirtilmektedir.

3. Dış Talepler Bülteni

Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atıfla; T.C. Ticaret Müşavirlikleri/Ateşeliklerince görev yapılan ülkelerdeki ithalatçı firmalar ve ilgili diğer kurum/kuruluşlar tarafından iletilen Türkiye'den mal alım satım (sektörel ihracatçı ve ithalatçı firma bilgileri) talepleri, işbirliği, fuar ve ihale haberleri olmak üzere dış ticaret fırsatlarının Dış Temsilciliklerimiz tarafından ihracatçı firmalarımızın istifadelerine sunulmak üzere Ekonomi Bakanlığı web portalı ihracat bağlantısında bulunan Dış Talepler Bülteni'nde yayınlanmakta olduğu hususu hatırlatılmaktadır.

Yazının devamında, Bakanlık web portalı ana sayfasından (www.ekonomi.gov.tr) ulaşılabilen söz konusu uygulamaya sadece Dış Temsilciliklerimizce giriş yapılabildiği, ihracatçı firmalarımızın kayıtlı oldukları İhracatçı Birliği sicil numarası ve vergi numaraları; ihracat yapan tüzel kişiliklerin ise kayıtlı oldukları İhracatçı Birliği sicil numarası ve T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak son 6 aylık dış talepleri izleyebileceği belirtilmektedir.

4. Sri Lanka Sağlık Bakanlığı'nın İhale Duyurusu

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan yazıda; Sri Lanka Sağlık Bakanlığının 2018 ve 2019 yıllarında tedarik etmek istediği tıbbi malzeme için ihale duyurusu yapıldığı belirtilmekte olup, ihale açılan mal kalemleri ve teklif verme süreleri ile ilgili usul ve esaslarının yer aldığı bahse konu ihale duyurusu ekte sunulmaktadır.

Ek-2: İhale Duyurusu (36 Sayfa)

5. AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği'nin yazısına atıfla Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği (AB) tarım mevzuatında yapılan değişikliklerin AB Resmi Gazetesinde yayımlanmış olduğu bildirilmektedir.

Bu itibarla, tarım mevzuatında yapılan değişiklikler ile ilgili AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği tarafından iletilen bilgi notu ekte yer almaktadır.

Ek-3: AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği'nin Yazısı (2 Sayfa)

6. Arnavutluk'ta Yatırım İmkanları

T.C. Tiran Büyükelçiliği'nden alınan bir yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda; ilgili büyükelçilik tarafından Arnavutluk'un Berat şehrine ziyaret gerçekleştirildiği ve söz konusu ziyarette zeytin başta olmak üzere kiraz, incir gibi tarım ürünleriyle öne çıkan Berat'ta zeytinyağı tesisinin sadece bir tane olduğu ve özel sektörümüz tarafından bu şehirde zeytincilik ve zeytinyağı üretim tesislerinin açılabileceği ayrıca Berat'a turistik otel ve tesis yatırımlarının da yapılabileceği hususlarının gündeme geldiği belirtilmektedir.

7. ÇHC Tarafınca ABD Section 301 Önlemine Karşı Alınan Önlem

Ekonomi Bakanlığından alınan yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan yazıda; ABD makamlarınca "Section 301" adlı iç hukuki düzenleme kapsamında Çin menşeli 50 milyar ABD Dolarına tekabül eden ithalata %25 ilave vergi konularak müeyyide uygulanmasının kararlaştırılmasına istinaden, 17 Haziran 2018 tarihinde Çin Ticaret Bakanlığı'na ait internet sitesinde (http://www.mofcom.gov.cn/article/ae/ai/201806/20180602756389.shtml) yayımlanan duyuruda, ABD tarafınca 34 milyar ABD Dolarlık ithalata 6 Temmuz tarihinde devreye girecek şekilde, geri kalan kısma ise ikinci etapta devreye girecek şekilde Çin yasaları kapsamında karşı önlem alınacağını ifade edilmektedir.

Yazının devamında, Çin tarafınca iki liste hazırlandığı, birinci listede (http://images.mofcom.gov.cn/www/201806/20180616015345014.pdf) soya, otomobil, su ürünleri vb. ürünlerin bulunacağı, bunlara karşı olan önlemlerin 34 milyar ABD dolarına denk gelecek ve 6 Temmuz 2018 tarihinde devreye girecek şekilde %25 oranında kurgulandığı; 16 milyar ABD Dolarına tekabül edecek ikinci listedeki (http://images.mofcom.gov.cn/www/201806/20180616015405568.pdf) ürünlerin ise tıbbi cihazlar, enerji mamulleri ve diğer ürünleri içereceği ve bunlara yönelik yürürlüğe giriş tarihi ve diğer detayların daha sonra tespit edileceği ifade edilmektedir.

8. İhale Duyurusu

Dışişleri Bakanlığından alınan yazıya atıfla, T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda; Mauritius Sağlık ve Hayat Kalitesi Bakanlığı'nın "Procurement of Orthopedic Implants and Instruments for year 2018 and 2019 - MHPQ/2017- 2018/Q2 - CPB Ref No: CPB/22/2018" isimli bir ihale duyurusu gönderdiği belirtilmekte olup, söz konusu duyuruya ilgi duyan firmaların ön yeterlilik taleplerinin gönderilmesi için belirtilen son tarihin 19 Temmuz 2018 olduğu (Mauritius yerel saatiyle 13.30'a kadar) ve anılan talebin aşağıdaki adrese gönderilebileceği ifade edilmektedir.

Central Procurement Board,

1st Floor, Social Security House,

Jules Nyerere Street, Rose Hill, Mauritius

Ek-4: İngilizce Duyuru Metni (1 Sayfa)

9. Katar Finans ve Taksitlendirme Sergisi

Doha Büyükelçiliğinden alınan yazıya atıfla, T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda; Katar Finans ve Taksitlendirme Sergisi'nin (QFI - Qatar Finans & Installment Fair) ikincisinin Katar'da yerleşik Arkan Etkinlikler ve Sergiler Şirketi tarafından 13-15 Kasım 2018 tarihleri arasında Doha'da düzenleneceği, Katar hükümeti tarafından desteklenen QFI'da finans, emlak, bankacılık ve otomotiv sektörlerinde faaliyet gösteren yerel ve uluslararası şirketlerin yer alacağı ve Türk şirketlerinin de söz konusu sergiye katılımlarının sağlanması için destek talep edildiği ifade edilmektedir.

Bahse konu sergiye ilişkin katılım sözleşmesi ile yerleşim planı ekte iletilmekte olup, sergiye dair ayrıntılı bilgilerin (https://www.financialexhibitionqa.com) adresinden temin edilebileceği belirtilmektedir.

Ek-5: Fuara İlişkin Bilgiler (3 sayfa)


Ekler:
2018-119.docx
Ek-1 Posidonia 2020 Fuari On Basvuru Forumu.pdf
Ek-2 Ihale Duyurusu.pdf
Ek-3 AB Nezdinde Turkiye Daimi Temsilciligi’nin Yazisi.pdf
Ek-4 Ingilizce Duyuru Metni.pdf
Ek-5 Fuara Iliskin Bilgiler.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.