2018/163 Sirküler (14.09.2018)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2018-163

Sayın Üyemiz;

1. Samsun Tarım 2018 Fuarı'nın Alım Heyeti Programı

2. 2017 - 2018 Bulgaristan Yıllık Ülke Raporu

3. ABD / Anti - Damping ve Telafi Edici Vergi Önlemleri

4. Türk Gıda Kodeksi - Et, Hazırlanmış Karışımları ve Et Ürünleri Tebliğ Taslağı

5. Singapur

6. ABD 301. Madde Listesi

7. İran'da Uygulanacak Yeni Döviz Düzenlemesi

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. Samsun Tarım 2018 Fuarı'nın Alım Heyeti Programı

Karadeniz İhracatçı Birlikleri (KİB) Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, 26 - 30 Eylül 2018 tarihleri arasında Tüyap Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan "Samsun Tarım 2018 - 4. Tarım, Hayvancılık Teknolojileri Fuarı”na yönelik olarak, Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve KİB Genel Sekreterliği'nin organizasyonunda bir alım heyeti programının gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu alım heyeti organizasyonu kapsamında, iletişim bilgileri ve talep edilen ürünlere ilişkin detaylar ekte iletilmekte olup, yabancı firma temsilcileri ve Türk firmaları arasında 26 Eylül 2018 Çarşamba günü ikili görüşmelerin gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmekte olup, görüşmelere iştirak etmek isteyen firmaların, görüşmek istedikleri firmaları işaretlemek suretiyle ekte yer alan formları doldurmaları, en geç 24 Eylül 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar KİB Genel Sekreterliği'nin kib@kib.org.tr adresine veya 0454 216 48 42 - 216 88 90 faks numaralarına iletmelerinin gerektiği ifade edilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için KİB Genel Sekreterliği'nin yetkili kişisinin iletişim bilgisi aşağıda yer almaktadır.

Sertaç Ş. TORAMANOĞLU

Tel: 0454 216 24 26

Faks: 0454 216 48 42 - 216 88 90

Ek-1: Alım Heyeti Katılımcı Listesi

Ek-2: Alım Heyeti İkili İş Görüşmesi Katılımcı Başvuru Formu

2. 2017 - 2018 Bulgaristan Yıllık Ülke Raporu

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 2017 - 2018 Bulgaristan Yıllık Ülke Raporu'nun bir örneği ekte iletilmekte olup, Bakanlığın web portalında Müşavirliğin Raporlar bölümüne eklendiği ifade edilmekte olup, https://www.ticaret.gov.tr/data/5b8a43355c7495406a2276c0/2017_2018_Bulgaristan_Yillik_Ulke_Raporu.pdf linkinden de ulaşılabileceği belirtilmektedir.

Ek-3: 2017 - 2018 Bulgaristan Yıllık Ülke Raporu

3. ABD / Anti - Damping ve Telafi Edici Vergi Önlemleri

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli "Petrol Boruları - OCTG” (7304.29, 7304.39, 7304.59, 7305.20, 7305.31, 7306.29, 7306.30 ve 7306.50 GTİP'li) ithalatına karşı 5 Eylül 2014 tarihinden bu yana anti - damping önlemi; 18 temmuz 2014 tarihinden bu yana ise telafi edici verginin (sübvansiyona karşı önlem) uygulandığı ifade edilmektedir.

Yazının devamında, ABD tarafından, ülkemiz menşeli "Kesiti Dikdörtgen Kalın Karbon Kaynaklı Çelik Tüp ve Borular” (7306.61 Gümrük Tarife Pozisyonlu) ithalatına karşı 21 Temmuz 2016 tarihinden bu yana telafi edici verginin ( sübvansiyona karşı önlem) ve anti - damping önleminin uygulandığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, 11 Eylül 2018 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yer alan bildirimde tarafların söz konusu telafi edici vergi önlemleri kapsamında 1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 dönemi için anti damping önlemleri kapsamında ise 1 Eylül 2017 - 31 Ağustos 2018 dönemi için idari gözden geçirme soruşturması açılması yönünde ABD Ticaret Bakanlığı'na Eylül ayının sonuna kadar başvuruda bulunabilecekleri ifade edilmektedir. Anılan bildirime https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2018-09-11/PDF/2018-19764.pdf linkinden ulaşılmasının mümkün olduğu belirtilmektedir.

4. Türk Gıda Kodeksi - Et, Hazırlanmış Karışımları ve Et Ürünleri Tebliğ Taslağı

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi - Et, Hazırlanmış Karışımları ve Et Ürünleri Tebliğ Taslağı”nın bir örneği ekte iletilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu mezkur taslağa ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin ekte yer alan forma işlenerek en geç 18 Eylül 2018 Salı günü saat 10:00'a kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.

Ek-4: Tebliğ Taslağı

Ek-5: Görüş Bildirim Formu

5. Singapur

Singapur Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Singapur'un lojistik açıdan bulunduğu konum ve diğer pazarlara açılan geçiş kapısı niteliği ile Güney Doğu Asya'daki en önemli ticaret ve finans merkezlerinden birisi olduğu, yıllık olarak 373 milyar dolar gerçekleştirdiği ve bu ithalatın yarısından fazlasını re-eksport yoluyla diğer ülkelere ihraç etmekte olduğu ifade edilmektedir.

Yazının devamında, ihracatçı firmalarımızın gerek Güney Doğu Asya ülkeleri pazarlarına açılmaları gerekse iç pazarda paylarını artırma noktasında Singapur'a odaklanmalarının yararlı olacağının düşünüldüğü, düzenlenen fuarların sadece Singapur'un pazarına hitap etmeyip bölgesel nitelik taşıması, bölge ülkelerinden de ziyaretçi çekmesi nedeniyle, Singapur'da düzenlenen fuarlara stand ile katılarak firmalarını ve ürünlerini tanıtmalarının büyük önem arz ettiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, farklı sektörlerde faaliyet gösteren ihracatçı firmalarımızın Singapur ve Güney Doğu Asya ülkeleri pazarlarına açılmalarına yönelik olarak hazırlanan içinde pazara giriş bilgileri, potansiyel ürünler, fuarlar, ihracat - ithalat rakamları ile süpermarket ve ithalatçı irtibat bilgilerinin birer örnekleri ekte yer almaktadır.

Ek-6: Singapur İhracat Rehberi

Ek-7: Singapur'a Yatırım Rehberi

Ek-8: Singapur Gıda Sektörü Ülke Raporu

Ek-9: Singapur Medikal Sektörü Ülke raporu

Ek-10: Singapur Müteahhitlik Sektörü Ülke Raporu

Ek-11: Singapur Çelik Sektörü Ülke Raporu

Ek-12: Singapur Doğaltaş Sektörü Ülke Raporu

Ek-13: Singapur Kuyumculuk Sektörü Ülke Raporu

Ek-14: Singapur'da Düzenlenen Fuarlar

6. ABD 301. Madde Listesi

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Temsilciliği (USTR) Ofisi tarafından Çin'in fikri mülkiyet hakları hırsızlığı ve teknoloji transferi ile ilgili haksız ticaret uygulamaları gerekçe gösterilerek 16 milyar dolar tutarında bir ürün grubu için ilave %25 gümrük vergisi getirildiği açıklanmış ve 301. Madde soruşturmaları kapsamındaki ek tarifelerin bu ikinci diliminin 6 Temmuz'da yürürlüğe giren yaklaşık 34 milyar dolarlık ithalatı kapsayan ilk tarifeyi takip etmekte olduğu ifade edilmektedir.

Yazının devamında, bahse konu ürün listeleri ekte iletilmekte olup, tarifelerin 23 Ağustos 2018'de ABD Gümrükler ve Sınır Koruma Kurumu tarafından uygulamaya alındığı, diğer taraftan ABD'nin 6 Ağustos 2018'de açıkladığı tarife listesine karşılık olarak Çin tarafından da 7 Ağustos 2018 tarihinde 333 ürünü kapsayan 16 milyar dolarlık bir ek tarife listesinin açıklandığı belirtilmektedir.

Ek-15: ABD Liste

Ek-16: Çin Liste

7. İran'da Uygulanacak Yeni Döviz Düzenlemesi

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, İran Merkez Bankası (CBI) Başkanı Sayın Abdulnasır HİMMETİ tarafından 5 Ağustos 2018 tarihinde yapılan resmi açıklamada, İran'ın 09.04.2018 - 05.08.2018 tarihleri arasında uyguladığı döviz politikasının kaldırıldığı ve aynı gün itibariyle yeni döviz politikasının uygulanmaya başlandığı ifade edilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu sisteme ilişkin Tahran Ticaret Müşavirliğimiz tarafından güvenilir ve açık kaynaklardan derlenen bilgi ışığında, Bakanlar Kurulu tarafından belirtilen aşağıdaki listede yer alan 25 kalem ürünün CBI tarafından belirlenen resmi kurdan yararlanılarak İran'a ithaline izin verileceği bildirilmektedir.

Bakanlar Kurulu'nun 08.08.2018 tarih ve 63793 sayılı Kararına istinaden CBI tarafından izin verilen döviz bürolarına döviz alışveriş tebliğinin aşağıdaki şekilde uygulanacağı belirtilmektedir:

1.İhracattan elde edilen dövizlerin alışverişi, döviz havalesi şeklinde ve sadece 'nima' sistemi tarafından belirlenen döviz kuru üzerinden yapılacağı,


2. İzinli olan döviz büroları, ihracatçılardan aldıkları döviz havalelerini en fazla üç işgünü içinde kendileri veya diğer izinli sarraflar veya muhabir bankalar üzerinden satmak zorunda olduğu,


3. İzinli döviz büroları, 'nima' ve 'sana' sisteminde belirtilen döviz alış kurunun en fazla % 1 fazlası döviz satabileceği,


4. CBI tarafından izin verilen döviz büroları aracılığıyla banknot şeklinde döviz alışverişi, alışverişin 'sana' sistemine kayıt edilmesi şartıyla mümkün olabileceği,


5. CBI tarafından izin verilen döviz büroları, banknot şeklindeki döviz alımını sadece CBI tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde ve kara paranın aklanmasının önleneceği şekilde gerçekleştirileceği,


6. CBI tarafından izin verilen döviz büroları tarafından banknot şeklinde döviz satışı, Ek - 18'de belirtilen hizmet sektörlerine kara para aklama amacı olmaksızın CBI tarafından belirlenecek döviz alım satım kuralları çerçevesinde yapılabileceği,


7. CBI tarafından izin verilen döviz büroları, aldıkları döviz havalelerinin en fazla % 5'ini banknota çevirip, 6. maddede belirtilen çerçevede satabileceği,


8. Döviz alım satımındaki tüm işlem maliyetlerinin dövizi alacak olan müşteri tarafından üstlenileceği,

hususları ifade edilmektedir.

Ek-17: CBI Tarafından Belirlenen Resmi Kurdan İthal Edilecek Ürün Listesi

Ek-18: Sarraflarca Hizmet İçin Kullandırılacak Döviz ListesiEkler:
ABD Liste.pdf
Cin Liste.pdf
EK1 - Samsun Tarim 2018 Fuari Alim Heyeti KAtilimci Listesi.pdf
EK10 - Singapur Muteahhitlik Sektoru Ulke Raporu.pdf
EK11- Singapur Celik Sektoru Ulke Raporu.pdf
EK12 - Singapur Dogaltas Sektoru Ulke Raporu.pdf
EK13- Singapur Kuyumculuk Sektoru Ulke Raporu.pdf
EK14 - Singapurda Duzenlenen Fuarlar.pdf
EK2 - Samsun TArim Fuari Alim Heyeti Ikili Is Gorusemesi Katilimci Basvuru Formu.pdf
EK3 - 2017-2018 Bulgaristan Yillik Ulke Raporu.pdf
EK4 - Turk Gida Kodeksi - Et Hazirlanmis Karisimlari ve Et Urunleri TEblig Taslagi.pdf
EK5 -TASLAKLARA GORUS VERME.doc
EK6-Singapur Ihracat Rehberi.pdf
EK7 -Singapura Yatirim Rehberi.pdf
EK8 -Singapur Gida Sektoru Ulke Raporu.pdf
EK9 - Singapur Medikal Sektoru Ulke Raporu.pdf
IRANDA UYGULANACAK YENI DOVIZ DUZENLEMESI.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.