2018/164 Sirküler (20.09.2018)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER NO: 2018/164

Sayın Üyemiz;

1. Çin Sektörel Ticaret Heyeti

2. Güney Afrika Ülke Günü

3. Avrupa Ülkelerine İhracat Hakkında

4. Petro Kripto Parası

5. Tanzanya Uygunluk Sertifikaları

6. Rusya - Ürün Tanımlama Talimatnamesi

7. İran SSB ve ÖEB'de Döviz Tahsis İşlemleri

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. Çin Sektörel Ticaret Heyeti

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden alınan yazıda, Çin gıda pazarına dair bilgi edinilerek ticari ilişkilerin kurulması ve gıda ihracatımızın arttırılması amacıyla 10 - 14 Aralık 2018 tarihleri arasında, 2011 / 1 sayılı "Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ” kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti'nin Guangzhou Eyaletine Yönelik Gıda Sektörel Ticaret Heyeti'nin düzenlenmesine karar verildiği ifade edilmekte olup, söz konusu heyetin duyurusu ve tanıtım broşürü ekte iletilmektedir.

Ek-1: Duyuru

Ek-2: Tanıtım Broşürü

2. Güney Afrika Ülke Günü

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (ATSO) alınan yazıda, Odaları ve Güney Afrika Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde 26 Eylül 2018 Çarşamba günü 13:45 - 16:15 saatleri arasında ATSO Atatürk Konferans Salonu'nda "Güney Afrika Ülke Günü”nün gerçekleştirileceği, bahse konu etkinlik kapsamında, Güney Afrika Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi ve Ticaret ve Yatırımdan Sorumlu Başkatip tarafından katılımcılara ülkedeki ticaret ve ekonomik durum, yatırım ortamı, iş fırsatlarının anlatılacağı belirtilmekte olup, söz konusu etkinliğin programı ekte iletilmektedir.

Bu çerçevede, anılan etkinliğe katılacak olan firmaların bilgilerinin ATSO'ya bildirilmesini teminen ekte yer alan katılımcı formunu doldurarak, en geç 24 Eylül 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Birliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Ek-3: Etkinlik Programı

Ek-4: Katılım Formu

3. Avrupa Ülkelerine İhracat Hakkında

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Avrupa Türk Gıdacılar ve Perakendeciler Platformundan alınan ve bir örneği ekte iletilen başvuruda, Avrupa ülkelerine ihracatımızın arttırılmasına yönelik görüş ve değerlendirmelerin yer aldığı belirtilmektedir.

Ek-5: Avrupa Türk Gıdacılar ve Perakendeciler Platformunun Yazısı

4. Petro Kripto Parası

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Venezuela'da 2018 yılı Ekim ayında kripto para PESO'nun piyasada kullanıma gireceği ifade edilmekte olup, Karakas Ticaret Müşavirliğimizin 12.09.2018 ve 96 sayılı yazılarının bir örneği ekte iletilmektedir.

Ek-6: Karakas Ticaret Müşavirliğinin Yazısı

5. Tanzanya Uygunluk Sertifikaları

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda,

- Tanzanya Hükümeti'nin ülkeye ihraç edilecek ürünler için talep ettiği uygunluk sertifikalarının düzenlenmesi için daha önce Bureau Veritas ve SGS firmalarını yetkilendirdiğini,

- SGS firmasının yaptığı açıklama ile Tanzanya'ya yapılacak ihracatlarda Uygunluk Sertifikalarının düzenlenmesi için kendilerine yetki veren Tanzanya hükümet kontratlarının süresinin dolduğunu, kontratların yenilenmediği ve yenileneceğine dair de bir bilginin kendileri ile paylaşılmadığını,

- Tanzanya dışında yetkilendirildikleri diğer ülkeler için firmaları tarafından Uygunluk Sertifikası düzenlenmeye devam edileceğinin belirtildiği,

hususları ifade edilmektedir.

Ayrıca, İntertek firmasınca, Tanzanya'ya ihracat için gerekli olan söz konusu uygunluk belgelerinin düzenlenmesi için firmalarının yetkilendirildiği, başvuruların alınmaya başlandığını, fakat Tanzanya Uygunluk Sertifikaları için SGS'nin sözleşmesinin yenilenmeyip kendileri ile sözleşme yapılmasının çok yeni bir gelişme olması sebebiyle uygulamaya geçebilmeleri için bir haftalık süreye ihtiyaçlarının olduğu ifade edilmektedir.

6. Rusya - Ürün Tanımlama Talimatnamesi

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Rusya Federasyonu tarafından ithalatta bazı ürünlerde tanımlama (identifikasyon) zorunluluğunun getirildiği ve konu ile ilgili hükümet talimatnamesinin gayri resmi çevirisi ekte iletilmektedir.

Ek7: Talimatname Metni

7. İran SSB ve ÖEB'de Döviz Tahsis İşlemleri

İlgi: 14/09/2018 Tarihli ve 2018 / 163 Sayılı Sirkülerimiz

İlgi'de kayıtlı yazımızda, Tahran Ticaret Müşavirliğimizden alınan bilgiler doğrultusunda, İran tarafından uygulanacak yeni döviz politikası kapsamında İran Merkez Bankası (CBI) tarafından belirlenen resmi kurdan yararlanılarak İran'a ithaline izin verilecek ürünler ve CBI tarafından izin verilen döviz bürolarına döviz alış - veriş tebliğinin uygulanmasına ilişkin hususlar bildirilmişti.

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Tahran Ticaret Müşavirliğimiz tarafından alınan bilgiler doğrultusunda Serbest Sanayi Ticaret ve Özel Ekonomik Bölgelerde ürün sipariş kaydı ve döviz tahsis sistemine yönelik kararların açıklandığı belirtilerek, uygulamaya ilişkin aşağıdaki hususlara yer verilmektedir;

1- Serbest Sanayi Ticaret Bölgeleri (SSB) ve Özel Ekonomik Bölgeler (ÖEB) kanunları çerçevesinde yurt dışından Bölgelere ürün ithalatının mümkün olduğu, bu çerçevede, Bölgelerin giriş ve çıkışlarında gümrük kapılarının mevcut olduğundan yurt dışından Bölgelere ürün girişinde halen uygulanmakta olan mevzuat kapsamında işlemin yapılacağı, Bölgelerden ülkeye ürün çıkışında ise ana ülkenin gümrük mevzuatının uygulanacağı, Gümrük İdaresi mevzuatının uygulanmasında Bölgelerle gerekli işbirliğinin sağlanacağı,

2- Ürün ithalatı hususunda SSB ve ÖEB'lerde faaliyet gösteren iş insanları Bölgelerin mevzuatı çerçevesinde Ticareti Geliştirme Sisteminde sipariş kayıt işlemlerinin gerçekleştirilebileceği, diğer taraftan, söz konusu sistemde, gerek duyulacak değişikliklerin yine Bölgelerin mevzuatı çerçevesinde gerekli soruşturmaların yapıldıktan sonra yapılabileceği,

3- İş insanlarının işlemlerinin kolaylaştırılması amacıyla SSB ve ÖEB'lerdeki Sipariş Kayıt Sisteminde "Ticaret Kartı” vb. diğer gerekli soruşturmaların yapılabilmesi için yöntemlerin bulunduğu,

4- İran Merkez Bankası'nın yeni döviz sistemi doğrultusunda, 1. Grup ürünler haricindeki ürünlere ikinci döviz piyasasından döviz tahsis edilebileceği,

5- SSB ve ÖEB'lerdeki sipariş kaydı sistemi SSB ve ÖEB'ler Yüksek Konseyi Genel Sekreterliğinin onayı ve Bölgelere hakim kanunlar ve mevzuatların çerçevesinde olacağı, gerektiğinde Merkez Bankası, Gümrük İdaresi vb. kuruluşların ihtiyaç duydukları verilerin söz konusu sistemden gönderilebileceği,

6- Üreticiler, yatırımcılar ve yabancı ortaklar, döviz talep etmeden veya finans yoluyla üretim tesislerinde, yatırım aşamasındaki projeleri veya tesis halindeki fabrikalarında kullanacakları gerekli makine ve teçhizat, hammadde, ara malları vb. malzemelerin ithalatı için FTZ ve SEZ Yüksek Konseyi Genel Sekreterliğinin onaylı Sipariş Kayıt Sistemi üzerinden işlem yapılabileceği,

hususları ifade edilmektedir.Ekler:
Ek-5 - Avrupa Turk Gidacilar ve Perakendeciler Platformunun Yazisi.pdf
Ek1 - Duyuru.pdf
Ek2-Tanitim Brosuru.pdf
Ek3- Etkinlik Programi.pdf
Ek4 - Katilim Formu.doc
Ek6- Karakas Ticaret Musavirliginin Yazisi.pdf
Ek7- Talimatname Metni.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.