2018/176 Sirküler (11.10.2018)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER NO: 2018/176


Sayın Üyemiz;

1. BMGK Irak Yaptırımlar Listesinin Güncellenmesi

2. FUTURALLIA TUNISIA 2018 İş Forumu

3. ABD / Anti - Damping Soruşturması

4. Rekabet Avantajı

5. Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları

6. AB Mevzuat Değişiklikleri

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. BMGK Irak Yaptırımlar Listesinin Güncellenmesi

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1518 (2003) sayılı kararı uyarınca faaliyet gösteren Irak Yaptırımlar Komitesi'nin Başkanlığı tarafından, 1483 (2003) sayılı BMGK kararının 19. ve 23. paragrafları çerçevesinde malvarlıkları dondurulan şahıslar ve kuruluşlar listesinden "State Company for Electrical Industries” ve "State Enterprise for Drug Industries” kuruluşlarının 19 Eylül 2018 tarihi itibarıyla çıkarıldığı ifade edilmekte olup, Birleşmiş Milletler'in konu ile ilgili duyurusuna https://www.un.org/press/en/2018/sc13512.doc.htm web sayfasından ulaşılabileceği belirtilmektedir.

2. FUTURALLIA TUNISIA 2018 İş Forumu

Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, 14 - 16 Kasım 2018 tarihleri arasında Tunus'ta 22. Futurallia İş Forumu'nun düzenleneceği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, karşılıklı ekonomik ve ticari ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacağına inanılan foruma kayıt için son başvurunun Ekim ayının ikinci yarısına kadar devam ettiği belirtilmektedir.

3. ABD / Anti - Damping Soruşturması

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli "Sıcak Haddelenmiş Çelikten Yassı Mamuller” (7208.10, 7208.25, 7208.26, 7208.27, 7208.36, 7208.37, 7208.38, 7208.39, 7208.40, 7208.54, 7208.90, 7210.70, 7211.14, 7211. 19, 7211.90, 7225.11, 7225.19, 7225.30, 7225.40, 7225.99, 7226.11, 7226.19, 7226.91, 7210.90, 7212.40, 7212.50 ve 7226.99 GTİP'li) ithalatına karşı anti - damping önlemlerinin uygulandığı ifade edilmektedir.

Yazının devamında, 1 Ekim 2018 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yer alan bildirimde tarafların mevcut anti - damping önlemi kapsamında 1 Ekim 2017 - 30 Eylül 2018 dönemi, için idari gözden geçirme soruşturmaları açılması yönünde ABD Ticaret Bakanlığı'na 31 Ekim 2018 tarihine kadar başvuruda bulunulabileceği belirtilmekte olup, söz konusu bildirime https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2018-10-01/pdf/2018-21296.pdf linkinden ulaşılmasının mümkün olduğu ifade edilmektedir.

4. Rekabet Avantajı

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Avrupa Komisyonu tarafından Ukrayna ve Rusya Federasyonu menşeli "Dikişsiz Boru ve Tüpler” (7304.11.00, 7304.19.10, 7304.19.30, 7304.22.00, 7304.23.00, 7304.24.00, 7304.29.10, 7304.29.30, 7304.31.80, 7304.39.58, 7304.39.92, 7304.39.93, 7304.51.89, 7304.59.92 ve 7304.59.93 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması kapsamında yayımlanan kararda Rusya'dan yapılacak ithalatta % 24, 1 ile % 35,8 arasında, Ukrayna'dan yapılan ithalatta % 12,3 ile % 25,7 arasında değişen oranlarda nihai anti - damping vergisi önlemine hükmedilmiş olduğu belirtilmekte olup, konuya ilişkin 2 Ekim 2018 tarihli Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesi nüshasına https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.246.01.0020.01.ENG&toc=OJ:L:2018:246:TOC linkinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, bu durumun ülkemize bahse konu ürünün AB'ye ihracatında mezkur ülke menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği belirtilmektedir.

5. Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, tarım ürünleri ihracatını öngören Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (DİİB) düzenlenmesinde uyulacak esasların, İhracat: 2016 / 1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi marifetiyle belirlendiği ifade edilmektedir.

Yazının devamında, 08 / 10 / 2018 tarihinde söz konusu Genelge'ye dercedilen geçici 3'üncü madde marifetiyle, hayvansal yem ihracatını öngören DİİB'ler kapsamında 14 / 08 / 2019 tarihine kadar mısır ithalatında dönemsel kısıtlama şartının kaldırıldığı, yine aynı tarihe kadar anılan DİİB'ler kapsamında mısır ve arpanın eşdeğer eşya olarak kullanılmaması ve söz konusu ithal edilen ürünlerin ihraç edilecek mamül madde bünyesinde kullanılması şartının getirildiği belirtilmektedir.

6. AB Mevzuat Değişiklikleri

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, gümrük tarife pozisyonu "2309.90.96” olan eşyanın Birleşik Nomenklatür bazında sınıflandırılmasına dair 2018 / 1243 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nin 17 Eylül 2018 tarihli ve L 232 sayılı nüshasında yayımlandığı ifade edilmektedir.

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.