2018/210 Sirküler (13.11.2018)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2018-210


Sayın Üyemiz;

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, ihraç ürünlerimizin dünya pazarlarındaki imajının korunması amacıyla geleneksel tarım ürünlerimizin 2018/21 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği çerçevesinde TAREKS üzerinden ihracatta ticari kalite denetimine (TKD) tabi tutulduğu ve söz konusu Tebliğin her yıl ilgili kurumlar, sektör talepleri ve uluslararası anlaşmalardan doğan ülke yükümlülükleri göz önüne alınarak güncellenmekte olduğu belirtilmektedir.

Öte yandan, ticari kalite denetimlerinin, ihracatta yürütüldüğü gibi ithal ürünlere yönelik olarak da uygulandığı, bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanmakta olan Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (2018/5) çerçevesinde denetimlerin yapıldığı da ayrıca ifade edilmektedir.

Bahse konu yazıda devamla, 2019 yılı mevzuat yenileme çalışmaları çerçevesinde söz konusu Tebliğin de gözden geçirilmesi planlandığı ifade edilerek TKD'lere ilişkin mevzuat, uygulama usul ve esasları ile 2019 yılı mevzuat güncelleme çalışmaları çerçevesinde mezkûr Tebliğlerde yapılması düşünülen değişiklikler hakkında 14 Kasım 2018 Çarşamba günü saat 10.00'da Ege İhracatçı Birlikleri 7. Kat Toplantı Salonu'nda ihracatçılara yönelik olarak bir bilgilendirme toplantısı düzenleneceği bildirilmektedir.


e-imzalıdır

Anıl YILMAZ

Genel Sekreter V.

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.