2018/221 Sirküler (23.11.2018)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2018-221

Sayın Üyemiz;

1. Sırha İstanbul 2018 Fuarı Alım Heyeti Programı hk

2. Tebliğ Taslakları

3. İran İlaç ve Tıbbi Cihaz Sektör Raporu

4. Asma Yaprağı Hk.

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır

Fisun EVRENSEVDİ PEKTAŞ

Genel Sekreter


1. Sırha İstanbul 2018 Fuarı Alım Heyeti Programı Hk.

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonu ve İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin organizasyonunda, ‘'SİRHA İstanbul 2018-Otel, Restoran ve Catering Sektörleri için Gıda, Ekipman ve Hizmetleri Fuarı''na yönelik olarak bir ‘'Alım Heyeti Programı'' düzenleneceği bildirilmiştir.

Yazının devamında, anılan Alım Heyeti Programı kapsamında, 29 Kasım 2018 Perşembe Günü İstanbul Kongre Merkezi- fuar alanında yabancı firmalar ( ayrıntılı firma bilgileri ile talep edilen ürünler EK'tedir) ile ülkemiz ihracatçı firmaları arasında saat 10:30'da başlayacak ikili iş görüşmelerinin gerçekleşeceği belirtilmiştir.

İkili iş görüşmelerine katılmak isteyen firmalarımızın, görüşmek istedikleri yabancı firmaları belirtmek suretiyle www.iib.org.tr/OnlineRegistration/tr/AlimHeyeti.aspx bağlantısında yer alan çevrimiçi başvuru formunu 26 Kasım 2018 Pazartesi Günü saat 17:00'ye kadar İngilizce olarak doldurmaları gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için İletişim,

Barış Bülent Harmancıoğlu 0212 454 02 38

Zühal Duman 0212 454 07 63

Samet Özgündüz 0212 454 07 62

Erdal Başar 0212 454 05 48

kurumeyve@iib.org.tr

Ek-1 : Sırha İstanbul 2018 Firma Bilgileri

2. Tebliğ Taslakları

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi - Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği" ve "Türk Gıda Kodeksi - Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemelerin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği" taslak metinlerinin www.tarim.gov.tr adresi taslaklar bölümünde görüşe açıldığı bildirilmiştir.

Bilgilerini ve mezkûr Tebliğ taslak metinlerine ilişkin görüşlerinizin T.C Ticaret Bakanlığı'na iletilmek üzere, en geç 27/11/2018 mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr e-posta adresine) iletilmesi gerekmektedir.

3. İran İlaç ve Tıbbi Cihaz Sektör Raporu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Tahran Ticaret Müşavirliğimizce hazırlanan "İran İlaç ve Tıbbi Cihaz Sektör Raporu” iletilmiş olup ekte sunulmaktadır.

Ek-2: İran İlaç ve Tıbbi Cihaz Sektör Raporu

4. Asma Yaprağı Hk.

T.C Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Avrupa Birliği (AB) nezdinde gerçekleştirilen muhtelif mevzuat değişiklikleri kapsamında, 669/2009/EC sayılı Komisyon Tüzüğü'nü tadil eden ve 885/2014/EU sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü yürürlükten kaldıran, pestisit kalıntılarının bulaşma riski nedeniyle hayvansal menşeli olmayan bazı gıdaların belirli üçüncü ülkelerden ithalatında özel şartların getirilsine dair 2018/1660/EU sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğünün, AB Resmi Gazetesi'nin 8 Kasım 2018 tarihli ve L 278 sayılı nüshasında yayımlanmış olduğu bildirilmektedir.

Yazının devamında, bahsekonu düzenleme ile ülkemiz menşeli asma yaprağı ithalatının özel şartlara tabi kılındığı, asma yaprağı ihracatından önce uygunluğunun onaylanması için numune alınması ile analizi de içerecek şekilde resmi kontrole tabi tutulması ve tüm sevkiyatlara Tüzüğün Ek 2'sinde yer alan ve menşe ülkedeki ilgili otorite tarafından doldurulacak sağlık sertifikasının eşlik etmesi gibi hususların hükme bağlandığı belirtilmiştir.

Ülkemiz menşeli asma yaprağındaki pestisit maksimum kalıntı limiti (MRL) değerlerinin tespitine ilişkin düzenlemelere yer verilen mezkur Tüzük, 8 Aralık 2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacağı bildirilmiştir.

Ek-3: Asma Yaprağı Hakkında 2018/1660/EU sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü


Ekler:
Ek-1 Sirha Istanbul 2018 Firma Bilgileri.pdf
Ek-2 Iran Ilaç ve Tibbi Cihaz Sektor Raporu.pdf
Ek-3 Asma Yapragi Hakkinda.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.