2022/009 Sirküler (13.01.2022)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2022-009

Sayın Üyemiz;

1. Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai) Ticaret Heyeti 13-15 Şubat 2022

2. Ürdün Ulusal Petrol Şirketi'nin Ekskavatör Alımı

3. İtalya'ya İhracatta Firma Tahsilat Sorunları

4. İhracatçılara Yönelik Getirilen İlave Kısıtlamalar- Arjantin

5. Peru / Konfeksiyon Korunma Önlemi Soruşturması

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter V.

1. Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai) Ticaret Heyeti 13-15 Şubat 2022

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan bir yazıda, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai Emirliği'nde 1 Ekim 2021-31 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleşmekte olan "DUBAİ Expo 2020” fuar alanında T.C. Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN'ın teşrifleri ile 15 Şubat 2022 tarihinde "Türk Milli Günü” programının gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, TİM organizasyonu ile 13-15 Şubat 2022 tarihleri arasında TİM Başkanı Sn. İsmail GÜLLE'nin başkanlığında Dubai'ye yönelik tüm sektörleri kapsayan genel nitelikli bir Fiziki Ticaret Heyeti düzenlenmesinin planlandığı ifade edilmektedir.

Bahse konu heyete başvuru için son tarihin 17 Ocak Pazartesi günü mesai bitimi olduğu, bu tarihe kadar https://delegations.tim.org.tr/event/united-arab-emirates-dubai-2022/company/register internet bağlantısından formu eksiksiz doldurulması ve 50.000 TL tutarındaki katılım ücretinin TİM hesabına yatırılması ve bestecoskuner@tim.org.tr e-posta adresi ile iletişime geçilmesi gerektiği bildirilmektedir.

EK-1: Heyete İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

EK-2: Dubai Ticaret Heyeti Taslak Programı

2. Ürdün Ulusal Petrol Şirketi'nin Ekskavatör Alımı

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Ürdün Ulusal Petrol Şirketi'nin (The Jordanian National Petroleum Company) ekskavatör alımı için ihaleye çıktığını duyurduğu ve söz konusu duyrunun Ürdün'ün resmi gazetesinde ve anılan şirketin resmi internet sitesinde (https://npc.com.jo/Default/En) yayımlandığı bildirilmektedir.

3. İtalya'ya İhracatta Firma Tahsilat Sorunları

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, son dönemde bazı fındık ihracatçısı firmalarımızdan, İtalya'nın güney bölgelerinde özellikle Napoli ve çevresinde mukim bazı İtalyan firmalara yaptıkları ihracatlara ilişkin şikayetler alındığı bildirilmektedir. Söz konusu şikayetler kapsamında, ithalatçı firmaların ihracatçılarımızı vesaik mukabili ödeme şekline ikna etmeye çalıştıkları ve zorladıkları, Türkiye'den banka aracılığı ile karşı bankaya DHL aracılığıyla gönderilen belgelerin kargo şirketinde el değiştirerek ithalatçı firmanın eline geçtiği böylelikle ödeme yapılmadan gümrüklerden eşyanın çekildiği ve akabinde ithalatçı firmalardan haber alınamadığının öğrenildiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, alınan şikayetler doğrultusunda, İtalya Gümrük İdaresi nezdinde Roma Ticaret Müşavirliğimizce girişimde bulunulmuş olup şikâyete konu ithalatçı firmalar ile ilgili bilgilendirme yapılarak konunun takibi ve söz konusu Müşavirliğin bilgilendirilmesinin talep edildiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu gelişmelerin önüne geçilebilmesini teminen, özellikle ihracatçı firmalarımızın benzer şekilde şüphelendikleri ithalatçı firmalar hakkında ticarete başlamadan önce Roma Ticaret Müşavirliğinden bilgi talep etmelerinin önem arz ettiği bildirilmektedir.

4. İhracatçılara Yönelik Getirilen İlave Kısıtlamalar- Arjantin

Arjantin Buenos Aires Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Arjantin Merkez Bankası'nca yayınlanan yönerge ile getirilen değişiklik kapsamında 01.07.2021 tarihi ve sonrasında yüklemesi yapılmış ithalata yönelik olarak yapılacak peşinat ve mal bedeli ödemelerinde 31.10.2021 tarihine kadar, firmalarca anılan tarihler arasında yapılabilecek döviz ödeme limiti 1.000.000 ABD doları tutarından, 250.000 ABD doları tutarına düşürülmesi ve firma başına yabancı döviz cinsinden gerçekleştirilen tüm ödemelerin söz konusu kota kapsamında firma limitinden düşülmesi, daha öncesinde 50.000 ABD doları ve üstü için yapılan ödemelerde Merkez Bankası'ndan izin alınması şartının 10.000 ABD doları ve üstü seviyesine indirilmesinin kararlaştırıldığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, Arjantin'de pek çok firmanın belirtilen dönemde kota limitlerini doldurmuş olmaları sebebiyle ithalat ödemelerini yapmakta güçlük çektikleri görüldüğünden ödeme yöntemlerinin pek çok firma için ilk etapta 31 Ekim tarihine kadar devre dışı kaldığının görülmekte olduğu; diğer taraftan, söz konusu uygulama 17/12/2021 tarihinde yayımlanan A 7422 sayılı Tebliğ ile 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatılmış olup, Arjantin'e mal sevkiyatında bulunan firmalarımızın ödemelerini eksiksiz ve zamanında alabilmeleri için ithalatçıları ile söz konusu hususu müzakere ederek netleştirmelerinin önem arz ettiği ifade edilmektedir.

5. Peru / Konfeksiyon Korunma Önlemi Soruşturması

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Peru tarafından "Konfeksiyon" ithalatına karşı bir korunma önlemi soruşturması başlatıldığına ilişkin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Komitesine yapılan bildirimin gayri resmi tercümesine göre, soruşturmanın Peru Ulusal Gümrük Tarifesi'nin 61, 62 ve 63'üncü fasılları (284 alt tarife başlığından oluşan) altında yer alan konfeksiyon ürünlerini kapsayacağı; soruşturmaya taraf olmak, görüş ve/veya kanıt sunmak isteyenlerin, soruşturma açılış kararının Peru Resmi gazetesinde yayımlanma tarihi olan 24 Aralık 2021 tarihinden itibaren 30 iş günü içerisinde yazılı taleplerini iletebilecekleri belirtilmektedir.

Yazıda devamla, korunma önlemi soruşturmalarının, DTÖ'ye üye ülkelerin GATT 1994'ün XIX. Maddesi ve DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması'nın ilgili hükümlerinden kaynaklanan hakları doğrultusunda; öngörülmeyen gelişmelerden kaynaklanan mutlak ya da yerli üretime kıyasla nisbi ithalat artışının, yerli endüstriye zarar verdiği veya zarar tehdidi oluşturduğu iddiası ile açılmakta olup soruşturma sonucunda menşe ülkesi ayrımı yapılmaksızın tüm ithalata karşı bir korunma önlemi uygulanabildiği; bununla birlikte, Bakanlık "Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet adresinde (www.tpsa.gov.tr) "Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan "TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgelerin ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın (Usul Esaslar) incelenmesinde fayda görüldüğü ifade edilmektedir.Ekler:
EK-1.pdf

EK-2.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.