2022/018 Sirküler (28.01.2022)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2022-018

Sayın Üyemiz;

1. Güllaç ve Simit Standart Tasarıları

2. İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi - Demokratik Kongo Cumhuriyeti

3. İtalya'ya İhracatta Firma Tahsilat Sorunları

4. İthalat Talebi - Varşova

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter V.

1. Güllaç ve Simit Standart Tasarıları

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Türk Standardları Enstitüsü tarafından "Tst 10582 Güllaç ve Tst 10626 Simit" standart tasarılarının hazırlandığı ifade edilmektedir.

Söz konusu standard tasarılarına dair ilgili ihracatçılarımızın görüş ve önerilerinin 31 Ocak 2022 Pazartesi (Bugün) saat 15.00'e kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

EK-1: Görüş Tablosu

EK-2: Güllaç Tasarısı

EK-3: Simit Tasarısı

2. İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi - Demokratik Kongo Cumhuriyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, 2018-32/48 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'a ilişkin Tebliğ'in uygulanmasına yönelik usul ve esasların düzenlendiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İhracat Genelgesi'nin 4'üncü maddesinin altıncı fıkrasında mezkur; "Ek-2'de yer alan ülkelere yapılan ihracat işlemleriyle ilgili olarak 2018-32/48 sayılı Tebliğ'in 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uygulanmaz." hükmü ile 22'nci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen; "Hizmet ihracatı, transit ticaret, Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satış, Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış, Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış, mikro ihracat ve serbest bölge işlem formu kapsamında gerçekleştirilen 5.000 ABD doları veya karşılığı döviz ya da Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemlerinde bedellerin tamamının; Ek-3'te yer alan ülkelere yapılan ihracat işlemlerinde ise bedellerin yüzde ellisinin tasarrufu serbesttir." hükmü uyarınca ihracat bedellerinin yurda getirilmesinde 29 ülkeye tam istisna, 10 ülkeye ise bedellerin yüzde ellisinin tasarrufu hususunda istisna sağlandığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, ihracatçı firmalar tarafından intikal eden muhtelif dilekçelerde, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ülkesine yapılan ihracat bedellerinin yurda getirilmesinde çeşitli sıkıntılar yaşandığı, bedellerin bankacılık sistemleri aracılığı ile yurda getirilemediği ifade edilmekte olup Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin anılan Genelge'nin 4'üncü maddesinin altıncı fıkrası kapsamında tam istisna tanınan ülkeler arasına alınması yönünde talepler yer aldığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin olarak Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin tam istisna tanınan ülkeler arasına eklenmesi konusunda bir değerlendirme yapılmasını teminen Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki mevcut siyasi ve ekonomik durum ile ilgili olarak adı geçen ülkeye yapılan ihracat işlemlerinde ihracatçıların karşılaştıkları sorunlara ilişkin detaylı bilgiye ihtiyaç duyulduğundan bahisle, ihracatçılarımızın karşılaştıkları sorunların (var ise somut belgelerle birlikte) 1 Şubat.2022 Salı günü saat 15.00'e kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

3. ATSO "KÖK Ödülleri" 2022

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO)'ndan alınan yazıda, Antalya'nın kalkınması ve bilinirliğinin artmasının yanı sıra, ekonomi, bilim, teknoloji, yatırım, marka, kültür gibi tüm alanlarda üretilen hizmet/projeleriyle fark yaratan ATSO üyelerinin, kişi, kurum-kuruluşların çalışmalarını teşvik etmek, başarıyı ödüllendirerek cesaretlendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla Kente Önem Katanlar adıyla gerçekleştirilen ATSO "KÖK Ödülleri"nin 2022 yılı başvurularının başladığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, başvuruların, 25 Şubat 2022 Cuma günü, saat 17.30'a kadar www.kenteonemkatanlar.org sayfası üzerinden online form aracılığıyla alınacak. Yedi ana kategoriden oluşan ATSO KÖK ödüllerinin iki ana kategorisinde, ödül almaya hak kazananlar başvuru yoluyla belirleneceği; bu bağlamda;

· Kent Ödülleri; İnovasyon, Dijital Dönüşüm, Bilim, Eğitim, Kültür-Sanat, Spor, Çevre, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Antalya Araştırması ve Basın olmak üzere 10 alt başlık ile Antalya'ya değer katan, önem katan kişi ve kuruluşlar ödüllendirilecektir.

· Döviz Kazandırıcı Hizmetler; Konaklama Tesisleri, Seyahat Acenteleri, Hizmet İhracatı, İhracat Genel ve Tarım İhracatı olmak üzere 5 alt başlık ile ekonomiye değer katan Oda üyeleri ödüllendirileceği bildirilmektedir.

EK-4: ATSO KÖK Ödülleri 2022 Kılavuzu

4. İthalat Talebi - Varşova

Varşova Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıda, Polonya'da faaliyet gösteren bir firmanın Türkiye'den çelik ürünleri ithal etmek istediği ifade edilmiş olup, firma iletişim bilgileri ve talep edilen ürünler aşağıda yer almaktadır.

· 35-40 tons per month steel sheet, s355 (4mm-140mm), s690ql (20mm, 25mm, 30mm)

· 10 tons per month, drawn round steel bars, s355 and s235, fi from 6 to 90

· 2-5 tons per month, rolled round steel bars, c45, fi from 25 to 190

· 2 tons per month, rolled round bars, 34CrNiMo6, fi from 25 to 100

· 2 tons per month, rolled round bars, 42CrMo6, fi from 30 to 200

· 10 tons per month, flat bar, s235, 50x20mm

· 5 tons per month, flat bar, s355, 100x40mm

(Tüm ürünlerin 3.1 malzeme sertifikası olması gerekmektedir)

Söz konusu firma ile iletişime geçmek isteyen ihracatçılarımız aşağıda yer alan iletişim bilgileri aracılığıyla iletişime geçebilirler.

Firma İletişim Bilgileri

Arda Yurdatapan

arda@yurdatapan.netEkler:
EK-1.xlsx

EK-2.pdf

EK-3.pdf

EK-4.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.