2022/065 Sirküler (22.04.2022)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2022-065

Sayın Üyemiz;

1. AB Döngüsel Ekonomi Eylem Planı Mevzuat Önerileri Hk.

2. Güney Sudan, Kenya ve Etiyopya Arasındaki LAPSSET Projesi Hk.

3. 82. DTÖ SPS Komitesi Toplantısı

4. Mısır Üretici Kayıt Sistemi Hk.

5. İhale Duyurusu - Fas

6. Coris Group Şirkeri Hk.

7. Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

8. Asia Fruit Logistica 2022 (Bangkok/Tayland) Milli Katılım Hk.

9. Azerbaycan'da Yatırım Yapılması Hk. Kek Eylem Planı

10. Irak'ta (KIBY) Gümrük Vergilerine Dair Düzenlemeler

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter V.

1. AB Döngüsel Ekonomi Eylem Planı Mevzuat Önerileri Hk.

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, Döngüsel Ekonomi Eylem Planı kapsamında, Avrupa Birliği'nde (AB) sürdürülebilirliğin norm haline getirilmesi ve AB'nin girdi bağımlılığının azaltılması amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından 30 Mart 2022 tarihinde bir dizi strateji ve mevzuat önerisinin sunulduğu ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu mevzuat önerisi paketi kapsamında, Sürdürülebilir Ürünler için Ekotasarım Yönetmeliği teklifi; Sürdürülebilir ve Döngüsel Tekstil için AB Stratejisi; sürdürülebilirlik ve iklim hedeflerine uygun inşaat ürünleri için Yapı Malzemeleri Yönetmeliği revizyonu teklifi yer almakta olduğu, anılan paket kapsamı önerilere ilişkin Ticaret Bakanlığı tarafından paylaşılan özet bilgi notu ekte yer almaktadır.

EK-1: Döngüsel Ekonomi 30 Mart Paketi Bilgi Notu

2. Güney Sudan, Kenya ve Etiyopya Arasındaki LAPSSET Projesi Hk.

T.C. Dışişleri Bakanlığı'ndan iletilen bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, Güney Sudan Cumhuriyeti'nde hayata geçirilmesi planlanan "Lamu Port - Güney Sudan - Etiyopya (LAPSSET) Ulaştırma Koridoru Projesi" hakkında bir Bilgi Notu iletilmiş olup, Doğu Afrika Bölgesinin en büyük altyapı projeleri arasında yer aldığı ifade edilen söz konusu proje için iş insanlarımızın bilgilendirilmesinde fayda görüldüğü ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu ulaştırma koridoru projesine ilişkin bilgi notu ile Güney Sudan basınında yer alan haber metni ekte yer almaktadır.

EK-2: LAPSSET Projesi Hakkında Bilgi Notu & Haber Metni

3. 82. DTÖ SPS Komitesi Toplantısı

T.C. Tarım Ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemleri (SPS) Komitesi'nin 82. toplantısı 23-25 Mart 2022 tarihlerinde fiziksel ve çevrimiçi erişimle paralel olarak gerçekleştirildiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu toplantı vesilesiyle 23 Mart 2022 tarihinde Endonezya ile et ve süt ürünleri, kedi köpek maması ve jelatin ihracatı ve Güney Afrika ile süt ve süt ürünleri ile kanatlı eti ve ürünleri ihracatı; 24 Mart 2022 tarihinde AB ile yüksek riskli bitkiler ihracatı ve Avustralya ile yaş meyve ihracatı; 25 Mart 2022 tarihinde ise ABD ile SPS alanında işbirliği yapılabilecek alanlar hususunda görüşmeler yapıldığı bildirilmektedir.

EK-3: Komite Raporu

4. Mısır Üretici Kayıt Sistemi hk.

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, firmalarımızın ilgide kayıtlı yazımızda detaylarına yer verilen 43 Sayılı Karar kapsamında Üretici Kayıt Sistemine (ÜKS) tescil edilip edilmediklerini; http://196.219.221.202/factoryInq/ web adresinden öğrenebilecekleri ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu web sitesinin takip edilmesinin olumlu olduğu; fakat sistemin yeni güncellemeleri içermeyebileceği; bu nedenle, firmalarımızın tescil bilgisini ithalatçıları yoluyla kontrol etmeleri ve kayıt tamamlanmış ise muhakkak resmi kayıt numarası bilgilerini almaları gerektiği bildirilmektedir.

5. İhale Duyurusu - Fas

Rabat Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, Fas Balık Yetiştiriciliği Geliştirme Ajansı tarafından, Kazablanka Settat, Marrakech Safi, Guelmim Oued Noun ve Laayoune Sakia El Hamra bölgelerinde deniz balığı yetiştiriciliği projelerinin geliştirilmesi için ilgililerin tespiti ihalesi açıldığı, projeye ilgi gösteren yatırımcıların, Ajansın internet sitesinden (www.anda.gov.ma) veya Fas kamu ihaleleri portalından (www.marchespublics.gov.ma) ihale dosyalarının indirirerek temin edebileceği; adayların en geç 05 Eylül 2022 günü saat 16:30'da (yerel saat) www.marchespublics.gov.ma internet sitesi üzerinden veya "Agence Nationale pour le Développement de l'Aquaculture 4ème étage du bâtiment "Les Patios", intersection de l'Avenue Annakhil et Avenue Mehdi Ben Barka -Hay Riad- Rabat” adresine taahhütlü posta gönderimi yoluyla başvuru gönderebileceği veya elden teslim edebileceği, posta ile gönderilen dosyalar için dikkate alınacak tarihin postaneye teslim tarihi olduğu, ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyulması halinde ami@anda.gov.ma e-posta adresine bilgi talebi gönderilebileceği hususları ifade edilmektedir.

İhaleye ilişkin dokümanın https://www.marchespublics.gov.ma/index.php?page=entreprise.EntrepriseDemandeTelechgementDce&refConsultation=629479&orgAcronyme=q1s bağlantı adresinden indirilebilir.

6. Coris Group Şirkeri Hk.

Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, San Hose Büyükelçimizin Kosta Rika'nın Cartago sanayi bölgesinde bulunan "Coris Group” isimli firmayı ziyaret ettiği, gıda ve gazlı içecekler sektöründe faaliyet gösteren şirketin; Latin Amerika bölgesinde 18 ülkeye ihracat gerçekleştirdiği, ülkemiz dâhil Avrupa ve Asya'da yeni pazar arayışında olduğu ve Türk firmalarıyla iş birliğine açık bulunduğu, ayrıca Türkiye'de düzenlenen fuarlara katılmayı arzu ettiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu firmaya ait bilgiler ekte yer almakta olup ilgi duyan firmalarımızın ilgisine sunulur.

EK-4: Coris Group Şirket Bilgileri

7. Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

Avrupa Birliği (AB) Resmî Gazetesi'nde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişiklikler hakkındaki malumat aşağıda yer almaktadır.

· Afrika domuz vebası için özel kontrol önlemlerinin belirlenmesi hakkında 2021/605 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün I sayılı Eki'ni tadil eden 2022/491 ve 2022/587 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi'nin L 112 ve L 100 sayılı nüshalarında yayımlandığı,

· Bazı hayvanlar ve hayvansal ürünlerin Birliğe girişi için onaylanmış üçüncü ülkeler listeleri hakkında 2021/404 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün V ve XIV sayılı Eki'ni tadil eden 2022/588 ve 2022/528 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin L 112 ve L 105 sayılı nüshalarında yayımlanmıştır. Hayvan beslemede kullanılan yem katkı maddelerine ilişkin 1831/2003 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü bağlamında bazı yem katkı maddelerinin onayı hakkında 2022/565 ve 2022/538 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi'nin L 109 ve L 106 sayılı nüshalarında yayımlandığı,

· Bazı gıda ve bitki ürünlerinin içerisinde veya üzerinde kabul edilen azami kalıntı seviyelerinin belirlenmesine dair 396/2005 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nü tadil eden 2022/566 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 8 Nisan 2022 tarihli ve L 109 sayılı nüshasında yayımlandığı,

· Bulaşıcı hayvan hastalıkları ve hayvan sağlığı kurallarına dair üçüncü ülkelerden gelen saman sevkiyatları yoluyla şap hastalığının Avrupa Birliği'ne girmesini önlemek için acil önlemlere dair 2022/575 sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 8 Nisan 2022 tarihli ve L 109 sayılı nüshasında yayımlandığı,

· AB-Birleşik Krallık Geri Çekilme Anlaşması kapsamında balıkçılık sertifikalarına dair yetkili otoriteler listesi, AB Resmi Gazetesi'nin 8 Nisan 2022 tarihli ve C 154 sayılı nüshasında yayımlandığı,

· Genetiği değiştirilmiş gıda ve yemlere dair 1829/2003 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'ne uygun olarak onayların yenilenmesi hakkında 2022/560, 2022/529, 2022/530 ve 2022/531 sayılı Komisyon Uygulama Kararları, AB Resmi Gazetesi'nin L 108 ve L 105 sayılı nüshalarında yayımlandığı,

· Patates ve türev ürünlerde glikoalkaloidlerin varlığının izlenmesine dair 2022/561 sayılı Komisyon Tavsiyesi, AB Resmi Gazetesi'nin 7 Nisan 2022 tarihli ve L 108 sayılı nüshasında yayımlandığı,

· Akdeniz ve Karadeniz'de geçerli olan belirli balık stokları ve balık stoku grupları için 2022 yılına dair balıkçılık fırsatlarının belirlenmesi hakkında 202/110 sayılı Konsey Tüzüğü'nde yapılan düzeltme, AB Resmi Gazetesi'nin 7 Nisan 2022 tarihli ve L 108 sayılı nüshasında yayımlandığı,

· Gıdalarda "Alternaria” toksinlerinin varlığının izlenmesine dair 2022/553 sayılı Komisyon Tavsiyesi, AB Resmi Gazetesi'nin 6 Nisan 2022 tarihli ve L 107 sayılı nüshasında yayımlandığı,

· "Nocciola Romana” ve "Rashera” adlı coğrafi işaretli ürünlerde yapılan değişikliklere dair 2022/536 ve 2022/487 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi'nin L 106 ve L 100 sayılı nüshalarında yayımlandığı,

· Limon özü preparatının tüm hayvan türleri için yem katkı maddesi olarak yetkilendirilmesine dair 2022/537 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 5 Nisan 2022 tarihli ve L 106 sayılı nüshasında yayımlandığı,

· AB'de coğrafi işaretli ürünlerin korunmasına dair 2019/787 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü kapsamında uluslararası coğrafi işaretli ürünlerin listesinin oluşturulması ve anılan listeye İtalya'dan "Bolgheri”, Fransa'dan "Val de Loire” ve "Pays d'Oc”, Yunanistan'dan "Santorini” ve "Tsipouro of Tyrnavos” ve Bulgaristan'dan "Muscatova rakya/Muscatova rakya” ve "Yambolska grozdova rakya/Grozdova rakya ot Yambol” isimli ürünlerin eklenmesine dair 2022/540 ve 2022/541 sayılı Komisyon Uygulama Kararları, AB Resmi Gazetesi'nin 5 Nisan 2022 tarihli ve L 106 sayılı nüshasında yayımlandığı,

· Birlik ve Birlik dışı sularda 2022 yılında AB balıkçı gemileri için belirli balık stokları ve balık stoku grupları için balıkçılık fırsatlarının belirlenmesine dair 2022/109 sayılı Konsey Tüzüğü'nü tadil eden 2022/515 sayılı Konsey Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 1 Nisan 2022 tarihli ve L 104 sayılı nüshasında yayımlandığı,

· Su ürünleri yetiştiriciliğinde yabancı ve yerel olarak bulunmayan türlerin kullanımı hakkında 708/2007 sayılı Konsey Tüzüğü'nün IV sayılı Eki'ni tadil eden 2022/516 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 1 Nisan 2022 tarihli ve L 104 sayılı nüshasında yayımlandığı,

· Protein hidrolizatlarından üretilen bebek ve devam formülleri için protein gereksinimlerine dair 2016/127 sayılı Komisyon Tüzüğü'nü tadil eden 2022/519 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 1 Nisan 2022 tarihli ve L 104 sayılı nüshasında yayımlandığı,

· Bazı üye ülkelerde bulaşıcı kuş gribine karşı alınan acil korunma önlemlerine dair 2021/641 sayılı Komisyon Uygulama Kararı'nı tadil eden 2022/522 sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 1 Nisan 2022 tarihli ve L 104 sayılı nüshasında yayımlandığı,

· "Vincisgrassi alla maceratese” adlı ürünün AB'de geleneksel işaretli ürün olarak tescil edilmesine dair 2022/509 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 31 Mart 2022 tarihli ve L 103 sayılı nüshasında yayımlandığı,

· Bitki koruma ürünlerinin onaylanmış aktif madde listesine dair 540/2011 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 2022/501, 2022/496 ve 2022/489 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi'nin L 102, L 101 ve L 100 sayılı nüshalarında yayımlandığı,

· Gıdalarda kullanılan duman aroma verici birincil ürünlerin Birlik listesine dair 1321/2013 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 2022/502 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 30 Mart 2022 tarihli ve L 102 sayılı nüshasında yayımlandığı,

· Kara hayvanlarının Birliğe girişi ve AB içinde hareketleri için belirli model hayvan sağlığı sertifikalarına dair 2021/403 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 2022/497 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 29 Mart 2022 tarihli ve L 101 sayılı nüshasında yayımlandığı,

· Türkiye menşeli "Juglans regia L.”, "Nerium oleander L.” ve "Robinia pseudoacacia L.” İsimli bitkilerin Birliğe getirilmesine yönelik bitki sağlığı önlemlerine dair 2018/2019 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 2022/490 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 28 Mart 2022 tarihli ve L 100 sayılı nüshasında yayımlandığı,

· Gıdalarda furan ve alkilfuranların varlığının izlenmesi hakkında 2022/495 sayılı Komisyon Tavsiyesi, AB Resmi Gazetesi'nin 28 Mart 2022 tarihli ve L 100 sayılı nüshasında yayımlandığı

bildirilmektedir.

8. Asia Fruit Logistica 2022 (Bangkok/Tayland) Milli Katılım Hk

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Genel Sekreterliğinden alınan yazıda, 2-4 Kasım 2022 tarihleri arasında Bangkok/Tayland'da düzenlenecek olan "ASIA FRUIT LOGISTICA Uluslararası Meyve, Sebze Ticaret Fuarı”'nın Türkiye milli katılımı 7. kez Akdeniz İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirileceği ifade edilmektedir. Fuara Türkiye'nin milli katılımı ile katılmak isteyen firmaların 13.05.2022 tarihine kadar online başvuru formunu doldurmaları gerektiği bildirilmektedir.

Fuarın milli katılımının, "2017/4 sayılı Karar” çerçevesinde Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması durumunda katılımcı firmaların stant alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle Ticaret Bakanlığı tarafından metrekare başına belirlenen birim fiyat üzerinden 220.000 Türk Lirası'na kadar destekleneceği ifade edilmektedir.

EK-5: Fuar Hakkında Bilgilendirme

9. Azerbaycan'da Yatırım Yapılması Hk. Kek Eylem Planı

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Türkiye-Azerbaycan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 8. Dönem Eylem Planının 32'nci maddesinde; "Azerbaycan'da faaliyet gösteren sanayi parklarında (Sumgayıt Kimya Sanayi Parkı ve Pirallahı Sanayi Parkı) Türk sanayi işletmelerinin, tarafların ilgisini çekebilecek; kimya, petro-kimya, eczacılık sanayii alanlarına yatırım yapması, ayrıca Türkiye'den Azerbaycan'a ithal edilen ürünlerin (özellikle gıda sanayisi, tekstil ve elektroteknik ürünleri, bunların yedek parçaları) bir kısmının Azerbaycan'da üretimi için ortak işletmelerin kurulması teşvik edilecektir.” eyleminin yer aldığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan, Azerbaycan'ın sanayi politikası, ihracat potansiyeli ürünler, sanayi bölgeleri ile bu ülkede yatırım yapmanın avantajlarına ilişkin bilgi notları ekte sunulmaktadır.

EK-6: Bilgi Notu

10. Irak'ta (KIBY) Gümrük Vergilerine Dair Düzenlemeler

Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, küresel gıda kriziyle mücadele kapsamında Irak Bakanlar Kurulu'nca 15 Mart 2022 tarihinden sonra uygulanmak üzere gıda maddeleri, inşaat malzemeleri ve sarf malzemeleri dahil olmak üzere 200'den fazla temel ihtiyaç mallarının gümrük vergilerinin asgari 2 ay süreyle sıfırlandığı hususunun daha önceden de bildirildiğinden bahisle; Irak (KIBY) Bakanlar Kurulu kararı kapsamında;

-Aşağıda isimleri ve GTİP'leri belirtilen ürünlerin gümrük vergilerinin 2 ay süreyle sıfırlandığı,

 • Un (11010010)
 • Pirinç (10062000)
 • Toz şeker (17019911)
 • Küp şeker (17019912)
 • Siyah çay (09024000)
 • Bitkisel yağ (15159010)
 • Hayvansal katı yağ (15029010)
 • Bitkisel katı yağ (15159030)
 • Her çeşit bebek sütleri (04022190, 04021090)
 • Kuru nohut (07132000)
 • Mercimek (07134000)
 • Kuru lobya fasulye (07133320)
 • Kuru fasulye (07133320)
 • Kuru bakla (07153330)
 • Kuru maş fasulyesi (07139010)

-Aşağıda isimleri ve GTİP'leri belirtilen ürünlerin gümrük vergilerinin Ramazan ayı sonuna kadar sıfırlandığı,

 • İnek, sığır (01021030)
 • Koyun (01041010)
 • Keçi (01042000)

-Tarım ve Su İşleri Bakanlığı'nın öngördüğü şartlar, kontrol ve denetimlerine tabi olmak ve veterinerlik koşullarına uyulmak kaydıyla 180 gün süresince canlı hayvan ithalatı için ithal lisansı aranmayacağı,

-Yukarıda bahsi geçen ürünler için sadece gümrük vergilerinin sıfırlanmasının söz konusu olduğu, ithalat denetimleri, standartlar ve kalite şartlarından herhangi bir muafiyet veya istisnanın bulunmadığı, bildirilmektedir.

Yazıda ayrıca, her yıl olduğu üzere Irak (KIBY) tarafından 2022 yılı için sezonluk ürünlerin korunmasına yönelik olarak koruma kapsamına alınan ürünler, bunlara uygulanacak ek vergiler, koruma dönemleri ve bunlara ilişkin açıklamaları gösteren bir liste hazırlandığı, söz konusu listedeki ürünlerden "salatalık" cinsi ürün üzerindeki ek verginin 30 Nisan 2022 tarihine kadar uygulanmaması yönünde ayrı bir kararın olduğu bildirilmektedir.

EK-7: ListeEkler:
EK-1.pdf

EK-2.pdf

EK-3.pdf

EK-5.pdf

EK-6.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.