2022/066 Sirküler (22.04.2022)


ÖNEMLİ

BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2022-066

Sayın Üyemiz;

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, 2018-32/48 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'a ilişkin Tebliğ'in uygulanmasına yönelik usul ve esasların düzenlendiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İhracat Genelgesi'nin 4'üncü maddesinin altıncı fıkrasında mezkur; "Ek:2'de yer alan ülkelere yapılan ihracat işlemleriyle ilgili olarak 2018-32/48 sayılı Tebliğ'in 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uygulanmaz." hükmü ile 22'nci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen; "Hizmet ihracatı, transit ticaret, Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satış, Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış, Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış, mikro ihracat ve serbest bölge işlem formu kapsamında gerçekleştirilen 5.000,-ABD doları veya karşılığı döviz ya da Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemlerinde bedellerin tamamının; Ek:3'te yer alan ülkelere yapılan ihracat işlemlerinde ise bedellerin yüzde ellisinin tasarrufu serbesttir." hükmü uyarınca ihracat bedellerinin yurda getirilmesinde 30 ülkeye tam istisna, 9 ülkeye ise bedellerin yüzde ellisinin tasarrufu hususunda istisna sağlandığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, ihracatçı firmalar tarafından intikal eden muhtelif dilekçelerde, 2020 yılından bu yana yaşanan pandemi süreci ve sonrasında Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan Dağlık Karabağ savaşının etkisi, Kazakistan'da gerçekleşen iç karışıklık ve son zamanlarda Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasındaki kriz nedeniyle Azerbaycan, Ukrayna, Rusya Federasyonu ve Kazakistan ülkelerine yapılan ihracat bedellerinin yurda getirilmesinde çeşitli sıkıntılar yaşandığı, bu nedenle Azerbaycan, Ukrayna, Rusya Federasyonu ve Kazakistan'ın anılan Genelge'nin 4'üncü maddesinin altıncı fıkrası kapsamında tam istisna tanınan ülkeleri arasına alınması yönünde taleplerin dile getirildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, Azerbaycan'a, Ukrayna'ya, Rusya Federasyonu'na ve Kazakistan'a gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin olarak Azerbaycan'ın, Ukrayna'nın, Rusya Federasyonu'nun ve Kazakistan'ın tam istisna tanınan ülkeler arasına eklenmesi konusunda bir değerlendirme yapılmasını teminen ilgili ülkelerdeki mevcut siyasi ve ekonomik durum ile ilgili olarak adı geçen ülkeye yapılan ihracat işlemlerinde ihracatçıların karşılaştıkları sorunlara ilişkin detaylı bilgiye ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, ihracatçılarımızın karşılaştıkları sorunların (var ise somut belgelerle birlikte) 22 Nisan 2022 Cuma günü saat 16.00'ya kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Bilgilerini rica ederim.e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter V.


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.