2022/070 Sirküler (27.04.2022)


İVEDİ

BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2022-070

Sayın Üyemiz;

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yazısına atıfla Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, İsrail Bitki Koruma ve Kontrol Hizmetleri (Plant Protection and Inspection Services (PPIS)) ile yapılan görüşmeler sonucunda, ülkemizden İsrail'e taze limon (citrus limon) ihracatında Zararlı Risk Analiz sürecinin tamamlandığı ve PPIS'ten alınan EK-1'de yer alan bitki sağlığı gereklilikleri kapsamında İsrail'e taze limon ihracatının yapılabileceği belirtilmektedir.

Söz konusu ithalat gerekliliklerinde; paketleme tesislerinde uygulanması gereken tüm gereksinimleri ve süreçleri (sınıflandırma, işleme (yıkama ve dezenfeksiyon dahil)) ayrıntılı olarak açıklayan ve zararlı risk yönetimine yönelik entegre önlemleri içeren adım adım talimatların bir listesi olan Standart İşletim Prosedürünün (SOP) hazırlanması gerektiğinin bildirildiği ve İsrail'in bitki sağlığı gereklilikleri doğrultusunda çalışmaların Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından devam ettirildiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, İsrail'e limon ihracatı yapmak isteyen firmaların paketleme tesisleri listesinin, Çalışma İzni ve Gıda Sicil Belgesi ve İşletme Kayıt Belgesi gibi izin ve belgeleri mevcut olan, limon ihracat prosedürü hakkında deneyim sahibi, karantina kontrolleri yapılması için gerekli altyapı ve ekipmanı bulunan, karantina ve kalıntı açısından otokontrol sistemi ile üründe izlenebilirlik sağlayacak şekilde kayıt sistemlerini oluşturmuş olan, hammadde-son ürün depolama şartları ve asgari hijyenik gereklilikleri sağlayan firmalardan oluşmasının önem arz ettiği ifade edilmektedir.

Bu minvalde, bahse konu Standart İşletim Prosedürünün hazırlanması için İsrail'e taze limon ihracatı gerçekleştirmek isteyen firmaların paketleme tesisleri (kendilerine ait veya fason sözleşme yapılan) ile üretim yerlerinin (kendilerine ait veya sözleşmeli olarak ürün tedarik ettikleri üretim yeri ve/veya üretici bilgilerinin) ilgili mercilere iletilmek üzere, Ek-3'te yer alan tabloya işlenerek 29.04.2022 Cuma günü saat 13.00'e kadar Birliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter V.

EKLER:

1- İthalat Gereklilikleri-ENG

2- İthalat Gereklilikleri-TR

3- TabloEkler:
EK-1 İthalat Gereklilikleri.pdf

EK-2 İthalat Gereklilikleri.pdf

EK-3 Tablo.xlsx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.