2022/073 Sirküler (29.04.2022)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2022-073

Sayın Üyemiz;

1. Avrasya Ekonomik Birliği Kararı

2. Ulusal Meslek Standardı Hk.

3. Irak Yaptırımlar Listesi Güncellemesi

4. Fuar Duyurusu (La Paz)

5. Khapra Beetle Böceği Tedbirleri

6. Fuar Duyurusu (Madagaskar)

7. Chicago TOBB Ticaret Merkezi Bilgilendirme Toplantısı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter V.

1. Avrasya Ekonomik Birliği Kararı

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, Moskova Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla; Avrasya Ekonomik Birliği'nin, üye ülkelerin makro iktisadi istikrarını desteklemek amacıyla Birlik ekonomik sahasına ithalatı gerçekleştirilen bir kısım eşyanın gümrük vergilerine ilişkin olarak 12 Nisan 2022 tarihinde 63 no'lu bir Karar yayımlandığı bildirilmektedir

Anılan Karar'da;

1. Rusya Federasyonu hükümeti tarafından onaylanan Genel Gümrük Vergisi tarifesi çerçevesinde yeni gümrük vergileri ihdas edildiği ve 14 Eylül 2021 tarihli ve 80 sayılı Karar'da değişiklikler yapıldığı;

2. 14 Eylül 2021 tarihli Karar'a 63C - 66C olarak sınıflandırılan notlar eklenmiştir. 63C olarak sınıflandırılan ürünlere 28.03.2022 - 30.09.2022 tarihleri arasında gümrük vergisi %0 olarak uygulanacağı; 64C, 65C ve 66C olarak sınıflandırılan ürünler ise 28.03.2022 - 30.09.2022 arasında gümrük vergisinden muaf olmakla birlikte belirli bir tarihten sonra muhtelif oranlarda vergiye tabi tutulacağı;

3. Karar 10 takvim günü sonrasında; 28 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe gireceği bildirilmektedir.

2. Ulusal Meslek Standardı Hk.

İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş. (İZAYDAŞ)'tan alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile İZAYDAŞ arasında imzalanan "Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü” kapsamında "Düzenli Depolama Bertaraf Saha Sorumlusu Seviye 5” mesleğine ilişkin olarak taslak meslek standartları hazırlandığından bahisle tarafların talep ve beklentilerini tam olarak karşılayarak içerik kalitesinin sağlanması ve kabul edilebilirliğinin arttırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak görüş ve önerilere ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, anılan kuruluş tarafından hazırlanan standartlara ilişkin olarak Birliğiniz görüş ve değerlendirmelerinin anılan kuruma iletilmesini teminen ekli linkte yer alan "Görüş ve Değerlendirme Formu"na işlenerek 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 16.00'ya kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) hususunda gereğini rica ederim.

Link: https://bit.ly/3jVR26m

3. Irak Yaptırımlar Listesi Güncellemesi

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 1518 (2003) sayılı kararı uyarınca teşkil edilen Irak Yaptırımlar Komitesi Başkanı tarafından BM nezdindeki tüm Daimi Temsilciliklere gönderilen bir örneği ekli bildirim ile yaptırımlar listesinin güncellendiği, bahse konu son güncellemeyle bildirimde ismi yer alan iki kişi ve bir kuruluşun 18 Nisan 2022 tarihi itibarıyla yaptırım listesinden çıkarıldığı ifade edilmektedir.

EK: Liste

4. Fuar Duyurusu (La Paz)

Dışişleri Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Fuar İzinleri Ve Destekleri Daire Başkanlığından alınan yazıda, La Paz Fuarı Genel Müdürü Patricio Irusta'dan alınan örneği ve İngilizce çevirisi ekli mektuba atıfla, 6-17 Temmuz 2022 tarihleri arasında "İrtifada Fuar" temasıyla bu yıl ilk kez düzenlenecek La Paz Fuarı'na ülkemizin "davetli ülke" olarak katılımının arzu edildiği; 500 firma ve 100.000 katılımcının gelmesi beklenen fuarda ülkemize 9 m2'lik bir alanın ayrılacağı bildirilmektedir.

Bilindiği üzere "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği konusunda ilgili firmalarımızın bilgilendirilmeleri talep edilmektedir.

Bu kapsamda, yukarıda anılan Fuarlar Listesinde yer almayan bireysel fuarların Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listelerine eklenmesi talebinin fuarın başlangıcından en az bir ay önce İhracatçı Birliklerimiz aracılığıyla Ticaret Bakanlığına iletilmesi gerektiği bildirilmektedir

5. Khapra Beetle Böceği Tedbirleri

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Avustralya Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı tarafından 13 Ağustos 2020 tarihinde yapılan duyuru ile "khapra beetle” böceği ile mücadele kapsamında ülkemiz ile birlikte toplam 40 ülkenin hedef riskli ülke olduğu açıklandığı ve bu minvalde bir dizi tedbirler hayata gediği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, mezkur Bakanlık tarafından 21 Nisan 2022 tarihinde yapılan yeni bir açıklamaya atıfla, 28 Nisan 2022 tarihinden itibaren "khapra beetle” böceği ile mücadele kapsamında "diğer riskli ürün grupları” için 4. aşama ithalat tedbirlerinin yürürlüğe gireceğinin duyurulduğu ifade edilmekte olup, bu kapsamda bahse konu ürünler için gerçekleşecek her sevkiyatta ihracatçı ülkenin hükümet yetkilileri tarafından aşağıda sunulan beyanatı içerir bir bitki sağlığı sertifikasının düzenlenmiş olması gerektiği vurgulanmaktadır.

"Representative samples were inspected and found free from evidence of any species of Trogoderma (whether live, dead or exuviae) in Australia's list of Trogoderma species of biosecurity concern”

Yazıda devamla, ülkemiz gibi riskli kategoride yer alan ülkelerden "diğer riskli ürünler listesi"nde yer alan ürünlerin, 3. aşamada belirlenen "yüksek riskli ürünler" ile birlikte aynı konteynera yüklenmesi halinde, tüm ürünler için yüksek riskli ürünlere uygulanan işlem (Metil Bromür Fumigasyonu (Methyl Bromide Fumigation) ve Isıl İşlem (Heat Treatment)) ve sertifika şartlarının geçerli olacağı belirtilmektedir.

Ayrıca, konuya ilişkin daha detaylı bilgiye https://www.awe.gov.au/biosecurity-trade/pests-diseases-weeds/plant/khapra-beetle/other-risk-plant-products adresinden erişilmesinin mümkün bulunduğu ifade edilmektedir.

6. Fuar Duyurusu (Madagaskar)

Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Antananarivo Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atıfla, Madagaskar'da 19-22 Mayıs 2022 tarihlerinde Madagaskar Uluslararası Fuarı'nın 16.kez düzenleneceği, firmalarımızın bu fuara katılım sağlamasının iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirebileceği ifade edilmekte ve fuar duyurusuna https://www.foire-internationale-de-madagascar.com/7398/non-classe/20-avril-communique-de-pressepour-la-fim-2022/ adresinden erişim sağlanabileceği belirtilmektedir.

Yazıda, "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarını Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri'nde yer alması gerektiği konusunda firmalarımızın bilgilendirilmeleri talep edilmektedir.

Bu kapsamda, yukarıda anılan Fuarlar Listesinde yer almayan bireysel fuarların Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listelerine eklenmesi talebinin fuarın başlangıcından en az bir ay önce İhracatçı Birliklerimiz aracılığıyla Ticaret Bakanlığına iletilmesi gerektiği bildirilmektedir.

7. Chicago TOBB Ticaret Merkezi Bilgilendirme Toplantısı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO)'ndan alınan yazıda, ATSO ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliğinde; Chicago'da kurulan Türkiye Ticaret Merkezi (TTM) ile ilgili bilgilendirme toplantısının 12 Mayıs 2022 Perşembe günü 15.00- 17.00 saatleri arasında ATSO Atatürk Konferans Salonunda düzenleneceği ifade edilmektedir.

Yazıda, toplantı kapsamında, T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ile TOBB tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli ticaret ve lojistik merkezlerinden biri olan Chicago'da kurulan Türkiye Ticaret Merkezi tanıtılacağı; A.B.D. ile iş yapmak isteyen firmalar için Türk ürünlerinin A.B.D. pazarına girişi ve pazarda tutunmasına yönelik TTM tarafından sunulan ofis, depo, showroom, lojistik gibi fiziki hizmetler ile şirket kuruluşu, satış ve pazarlama desteği, tedarik zinciri yönetimi ve satış sonrası hizmetler hakkında ayrıntılı bilgi verileceği belirtilmektedir.

Kayıt Linki: https://atso.xyz/ChicagoTOBBEkler:
EK.PDF

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.