2022/077 Sirküler (11.05.2022)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2022-077

Sayın Üyemiz,

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, 30.09.2010 tarih ve 27715 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2010/11) marifetiyle GTP: 1005 Mısır eşyasının ihracı kayda bağlandığı ayrıca 17 Ağustos 2012 tarih ve B.19.0.İHR.0.01.03.00 sayılı mülga Ekonomi Bakanlığı tarafından gönderilen talimat ile de kayıt verilme işleminin sadece Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince gerçekleştirilmesi talimatlandırıldığı bildirilmiştir.

Bu çerçevede, E-Birlik uygulamasında tüm GTP: 1005.90.00.00.11 Popcorn/Cin Mısır ihraç başvuruları yalnızca Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince kayda alınacaktır. Başvurularda kullanılacak dilekçe ve taahhütname örnekleri ekte bulunmakla birlikte, ayrıca taslak beyanname, fatura ve bitki sağlık sertifikası da kayıt başvurusu için sunulacak evraklardandır. Öte yandan, GTP: 1005.90.00.00.11 Popcorn/Cin Mısır ihracat kayıt başvurularının 2022 Mayıs ayı için (sadece bu aya mahsus olmak üzere) 13.05.2022 tarihine kadar alınacağı; önümüzdeki aylarda ise başvuruların ayın 1. ile 7. Günleri arasında yapılacağı belirtilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter V.

Ek:

1) Dilekçe

2) Taahhütname


Ekler:
Ek-1 Dilekçe.pdf

Ek-2 Taahhütname.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.