2022/083 Sirküler (18.05.2022)


İVEDİ / SÜRELİ

BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2022-083

Sayın Üyemiz;

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, 2018-32/48 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma 32 Sayılı Karar'a ilişkin Tebliğ'in uygulanmasına yönelik usul ve esasların düzenlendiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İhracat Genelgesi'ne 03.01.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere Ek-1'inci madde eklenmiş ve bu madde ile "İBKB'ye veya DAB'a bağlanan ihracat bedellerinin %25'inin İBKB'yi veya DAB'ı düzenleyen bankaya satılması" zorunluluğu getirilmiş, sonrasında ilgili düzenleme "Bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren İBKB'ye veya DAB'a bağlanan ihracat bedellerinin en az %40'ı İBKB'yi veya DAB'ı düzenleyen bankaya satılır. Bu bedeller bankaca Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alış kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılır ve Merkez Bankasının banka nezdindeki hesabına aktarılır. Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk parası olarak ödenir." şeklinde değiştirilerek 18.04.2022 tarihinde yürürlüğe konulduğu belirtilmektedir.

Konuya ilişkin olarak Ticaret Bakanlığı ve Meclisimizce ilgili kurum ve kuruluşlar ile temasa geçilerek düzenlemenin ihracatçı firmalarımız üzerindeki olası yansımaları paylaşılmış olup, Ticaret Bakanlığından alınan yazıda bahse konu maddenin ihracatçı firmalarımızın işlem ve faaliyetlerinde meydana getirdiği etkilerin analiz edilebilmesi ve bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde yeniden girişimde bulunulabilmesini teminen detaylı bilgiye ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

İhracat bedellerinin %40'ının TCMB'ye satılması zorunluluğunun ihracatçı firmalarımıza finansman bakımından etkilerinin 23.05.2022 tarihi mesai saati bitimine kadar eo@baib.gov.tr adresine iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter V.


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.