2022/084 Sirküler (20.05.2022)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2022-084

Sayın Üyemiz;

1. Karpuz Kesim ve İhraç Tarihleri (Örtü Altında-Açıkta Yetiştirilen)

2. 24-25 Mayıs 2022 Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri (KİB)

3. Endonezya'ya Tarım Ürünleri İhracatı

4. Fuar Duyurusu (Burkina Faso)

5. Morityus - İhale

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter V.

1. Karpuz Kesim ve İhraç Tarihleri (Örtü Altında-Açıkta Yetiştirilen)

Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden alınan yazıya atıfla, Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden alınan yazıda, Bölge Müdürlüklerince oluşturulan Karpuz Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu tarafından 16.05.2022 tarihinde bölgelerinin çeşitli üretim yerlerinde (Mersin/Tarsus Adana/Karataş) yapılan incelemeler neticesinde;

Yazıda, bölgelrtinde açıkta, sera ve plastik örtü altında yetişen karpuzların, TS/1132 Karpuz Standardının 4.2.1. Genel özellikleri bölümünde yer alan; "Karpuz yeterli olgunluk göstermeli ve yeterli gelişmişlikte olmalıdır. Yeterince gelişmiş olması ve tatmin edici olgunluk görüntüsü, karpuz içinin renk ve tadı ile tespit edilir. Bu özelliği karşılaması durumu, karpuzun meyve etinin orta noktasının en az 8 briks değerine sahip olması ile de tespit edilir.” hükmündeki özellikleri sağladığı tespit edildiğinden, 16/05/2022 tarihinde kesimine, 17/05/2022 tarihinde ihracatına karar verildiği ifade edilmektedir.

2. AB Atık Sevkiyat Tüzüğü Revizyon Taslağı

Karadeniz İhracatçılar Birliği (KİB) Genel Sekreterliğinden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı, TOBB, TİM, OSBÜK koordinasyonunda ve Genel Sekreterlikleri ev sahipliğinde aşağıda yer alan program çerçevesinde 24-25 Mayıs tarihlerinde Kastamonu, Tosya/Kastamonu, Bartın, Karabük ve Sinop'a yönelik olarak "Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri” gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Yazıda, online olarak gerçekleşecek seminerlere katılımın ücretsiz olduğu, seminere katılmak isteyen firmaların 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar aşağıdaki linkler vasıtasıyla kayıt yaptırmaları gerektiği ifade edilmektedir. Seminer bitiminde katılımcılara "Katılım Belgesi” verilecek olup, söz konusu belgeler elektronik ortamda katılımcıların mail adreslerine gönderileceği belirtilmektedir.

24 Mayıs 2022 Birinci Oturum:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_It4_6c_DSV2-Eh8LdozvpA

25 Mayıs 2022 İkinci Oturum:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_tssf2_BySkSnXl1fk3bRhQ

3. Endonezya'ya Tarım Ürünleri İhracatı

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, "Bitki Kökenli Taze Gıda İhracat ve İthalatına Yönelik Gıda Güvenliği Denetimleri Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak Endonezya'ya ihraç edilecek Türk menşeli tarım ürünlerinin gıda güvenliği analizlerinde kullanılan ülkemiz laboratuvarlarının kayıtlarının yenilenmesi hususuna ilişkin olarak Tarım ve Orman Bakanlığımızca hazırlanan bilgi ve belgelerin Endonezya Tarım Bakanlığınca incelenmesi tamamlanmış olup, bu alanda yetkili laboratuvarlarımızın yetkilerinin uzatılması sürecinin başarıyla sonuçlandığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, Cakarta Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıda; Endonezya Tarım Bakanlığı tarafından bu çerçevede yayımlanan ve üç yıl geçerliliği olan, ülkemizden yapılacak tarım ürünleri ithalatına dair Karar ile Karar'ın yetkili laboratuvar ve ürün listelerini içeren ekleri ilişikte yer almaktadır.

EK-1: Karar ve Ekleri

4. Fuar Duyurusu (Burkina Faso)

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Vagadugu Büyükelçiliğimiz tarafından Burkina Faso (BF) Endüstriyel Kalkınma, Ticaret, Zanaat ve Küçük-Orta Ölçekli İşletmeler Bakanı Abdoulaye Tall ile yapılan görüşmede iki yılda bir düzenlenen Vagadugu Uluslararası El Sanatları Fuarının (Salon International de l'Artisanat de Ouagadougou - SIAO) 28 Ekim 2022 tarihinden itibaren Vagadugu'da düzenleneceği, fuarın onur konuğunun Fas olacağı, 3.000'den fazla zanaatkarın katılmasının planlandığı, bu kapsamda Türk zanaatkarların katılımından büyük memnuniyet duyacakları ve 2024 yılında düzenlenmesi öngörülen SIAO'da ise ülkemizi onur konuğu olarak davet ettikleri ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlık internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği konusunda ilgili firmalarımızın bilgilendirilmeleri büyük önem taşıdığı ifade edilmektedir.

5. Morityus - İhale

T.C. Ticaret Bakanlığından gelen bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Madagaskar'da mukim Morityus Cumhuriyeti Büyükelçiliğinden alınan 09 Mayıs 2022 tarihli notada Morityus'ta bir takım yatırım fırsatlarının bulunduğundan bahisle bazı ihale ilanlarının olduğu ifade edilmektedir. Mezkur notalar ve eklerinin birer örneği ekte gönderilmektedir.

EK-2: NotaEkler:
EK-1.pdf

EK-2.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.