2022/085 Sirküler (24.05.2022)


İVEDİ - SÜRELİ

BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2022-085

Sayın Üyemiz;

Ticaret Bakanlığı'ndan iletilen bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, 2018-32/48 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'a ilişkin Tebliğ'in uygulanmasına yönelik usul ve esasların düzenlendiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İhracat Genelgesi'nin 4 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan; "Ek:2'de yer alan ülkelere yapılan ihracat işlemleriyle ilgili olarak 2018-32/48 sayılı Tebliğ'in 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uygulanmaz." hükmü ile 22 nci maddesinin birinci fıkrasında bulunan; "Hizmet ihracatı, transit ticaret, Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satış, Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış, Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış, mikro ihracat ve serbest bölge işlem formu kapsamında gerçekleştirilen 5.000.-ABD doları veya karşılığı döviz ya da Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemlerinde bedellerin tamamının; Ek:3'te yer alan ülkelere yapılan ihracat işlemlerinde ise bedellerin yüzde ellisinin tasarrufu serbesttir." hükmü uyarınca ihracat bedellerinin yurda getirilmesinde 30 ülkeye tam istisna, 9 ülkeye ise bedellerin yüzde ellisinin tasarrufu hususunda istisna sağlanmakta olduğu ifade edilmektedir.

Yazıda, ihracat bedellerinin yurda getirilmesi konusunda sorun yaşanan ülkeler, sorunların içeriği ve muafiyet talebine ilişkin gerekçeler hakkında, ülkeler bazında ayrıntılı bir çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, söz onuşu husus hakkında ihracatçılarımızın yaşamış olduğu sorunların, taleplerin ve görüşlerin 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 15.00'e kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter V.


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.