2022/109 Sirküler (20.06.2022)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2022-109

Sayın Üyemiz;

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Meclisleri tarafından 2016 yılından bu yana yürütülen İnoSuit Programının, ülkemizin ihracat gücünü yüksek katma değerli üretimle arttırmak amacıyla, özgün ve bilimsel bir yaklaşımı ve metodolojiyi hayata geçirmeyi hedeflediği, bu kapsamda, ülkemizde "inovasyon yönetimi” ile üniversite-sanayi iş birliği konularında yetkinliği bulunan üniversitelerimiz ve akademisyenlerimiz ile "kurumsal inovasyon sistemlerini” oluşturmayı hedefleyen ihracatçı firmalarımızın eşleştirilmiş ve eşleştirilen firmalarımızda kapsamlı, odaklı, uygulamaya dönük ve bilimsel bir çalışma ile başarılı kazanımlar elde edilmiş olduğu belirtilmektedir.

TİM İnoSuit Programı'nın yapısının 2021 yılında firmaların ölçek, ihracat potansiyeli, katma değerli ürün odağı ve inovasyon kapasitesi kriterleri baz alınarak İnoSuit Hazırlık, İnoSuit Genel, Katma Değer Odaklı İnoSuit ve İnoSuit İhracat Şampiyonları olmak üzere 4 kulvardan oluşan "Odaklı İnoSuit” olarak yapılandırıldığı ifade edilmekte olup Odaklı İnoSuit Programı ile birlikte TİM ve İhracatçı Birlikleri destek miktarının %25'ten %50'ye yükseltilerek ilk dönemi 1 Mart 2021 tarihinde uygulanmaya başlandığı dile getirilmektedir.

Bahse konu yazıda, 1 Eylül 2022 tarihinde dördüncü döneminin başlaması planlanan TİM Odaklı İnoSuit Programı'nın firma ve mentor başvurularının devam ettiği ve son başvuru tarihinin 30 Haziran 2022 olarak belirlendiği bildirilmekte olup programa firma başvurularının https://tim.org.tr/tr/inosuit-firma-kayit linki üzerinden, mentor başvurularının ise https://tim.org.tr/tr/inosuit-mentor-kayit linki üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilmekte olduğu ifade edilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Dr. Nedret TOSUN
Genel Sekreter V.

Ekler :

1 - TİM Odaklı İnoSuit Programı Bilgi Notu (7 Sayfa)

2 - Tanıtım Filmi: https://www.youtube.com/watch?v=ajDIyObNUjA&t=15s

3 - Sosyal Medya Paylaşım LinkleriEkler:
EK-1 Bilgi Notu.pdf

EK-3 Sosyal Medya Linkleri.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.