2022/111 Sirküler (20.06.2022)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2022-111

Sayın Üyemiz;

1. Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler - Polonya

2. BMGK / Basın Açıklaması

3. TEV Makbuzları

4. Bangladeş Yatırım Geliştirme Kurumu'nun Türkiye'de Gerçekleştireceği Tanıtım Programı

5. XXIV Volga Boyu Tarım Fuarı

6. Namibya Madencilik Fuarı ve Konferansı

7. İhale Duyurusu

8. Birleşik Krallık Gıda İthalat Prosedür Değişikliği

9. Polonya- Oyun Konsolları

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Dr. Nedret TOSUN
Genel Sekreter V.

1. Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler - Polonya

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, 23 Haziran 2022 Perşembe günü saat 14.00'te Polonya'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ile "Ev Tekstili Ürünleri, Yapı ve Yapı Malzemeleri" sektörlerine yönelik e-sohbet toplantılarının gerçekleştirileceği ifade edilmektedir. Bahse konu programlara yukarıda anılan ülkeler ile iş yapmakta olan iş insanlarımızın da konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı bildirilmektedir.

Toplantı Kayıt Linki: https://bit.ly/3tDGAWv

2. BMGK / Basın Açıklaması

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1267 (1999), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararlarıyla tesis edilen Güvenlik Konseyi Komitesi'nin ilgili yaptırımlar listesinde mevcut dört kayıtta yaptığı değişiklikler hakkında Birleşmiş Milletler'in internet sayfasında (https://www.un.org/press/en/2022/sc14914.doc.htm) yayımlanan 27 Mayıs 2022 tarihli ve SC/14914 sayılı basın açıklaması Dışişleri Bakanlığı'ndan alınarak ekteki şekilde iletildiği bildirilmektedir.

EK-1: Basın Açıklaması

3. TEV Makbuzları

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, İhracat:2006/12 sayılı Tebliğin 38. Maddesinin beşinci fıkrasında "Şartlı muafiyet sistemi çerçevesindeki dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında, A.TR dolaşım belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere veya menşe ispat belgeleri eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere, Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere, Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonuna taraf ülkelere veya Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış bir ülkeye işlem görmüş ürünün ihraç edilmesi halinde, bu ürünün elde edilmesinde kullanılan eşyaya ilişkin varsa telafi edici verginin bu Tebliğin 33 üncü maddesi hükmü çerçevesinde her bir ihracata ilişkin gümrük beyannamesi bazında ödendiğine dair makbuzun tevsiki aranır." hükmünün amir olduğu ifade edilmektedir.

Bununla birlikte, Bölge Müdürlüklerine sunulan ihracat beyanname tarihinden sonra yatırılmış TEV makbuzlarında ilgili ihracat beyannamesine dair herhangi bir bilginin yer almaması, TEV makbuzunun ilgili olduğu ihracat beyannamesinin tespitinde güçlüklere, ilave yazışmalara ve DİİB taahhüt hesaplarının kapatılma sürecini geciktirerek ihracatçı firmalarımızın mağduriyetine yol açabildiği belirtilmektedir. Bunun önüne geçilebilmesini teminen, ihracatçı firmalarımızın telafi edici vergi ödemelerini gerçekleştirirken telafi edici vergi makbuzlarını ilgili ihracat beyanname numarası veya ek tahakkuk kararı ile ilişkilendirmelerinin önem arz ettiği bildirilmektedir.

4. Bangladeş Yatırım Geliştirme Kurumu'nun Türkiye'de Gerçekleştireceği Tanıtım Programı

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, T.C. Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Bangladeş Yatırım Geliştirme Kurumu (BIDA) tarafından 20-24 Haziran 2022 tarihlerinde İstanbul ve Ankara'da "Bangladesh Investment Roadshow, Türkiye" temalı bir tanıtım programı düzenleneceği ifade edilmektedir.

Yazıda, Bangladeş'in yatırım yapılabilecek bir ülke olarak avantajlarının yanı sıra Bangladeş'e yatırım yapabilecek Türk firmaların muhtemel taleplerinin de dile getirilebileceği belirtilmektedir.

EK-2: BIDA Tanıtım Programı ve Davetiye Mektubu

5. XXIV Volga Boyu Tarım Fuarı

Kazan Ticaret Ataşeliğinden alınan bir yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Fuar İzinleri ve Destekleri Daire Başkanlığından alınan yazıda, 2022 yılının Eylül ayında Samara Bölgesi Kinel şehrinde Samara Bölgesi Hükümeti ve Samara Bölgesi Tarım ve Gıda Bakanlığı tarafından 2008 yılından itibaren federal statüde düzenlenen XXIV Volga Boyu Tarım Fuarı - 2022'nin düzenleneceği, fuarın tarım sektörünün farklı alanlarını kapsadığını ve fuarda kırsal kesim için teknik ve teçhizat, hayvancılık, bitkisel üretim, bahçecilik, sebze yetiştirme, veteriner hizmetleri, hayvan yemi, ziraat kimyası, tarım sektöründe inşaat, ziraatta bilimsel ve bilgi desteği, finansal hizmetler, çiftlik panayırları, vb. sektörlerden firmaların bir araya geldiği, 2021 yılında düzenlenen söz konusu fuara 370'den fazla tarım şirketi ve kurumun katılım sağladığı, bu bağlamda; Türk firmalarını söz konusu fuara davet edildiği ve bahse konu fuara ilişkin detaylı bilgilere https://pvagro.ru/ uzantılı internet sitesinde ulaşmak mümkün olduğu ifade edilmektedir.

Bilindiği üzere "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerekmektedir.

6. Namibya Madencilik Fuarı ve Konferansı

T.C. Dışişleri Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, Namibya'nın Başkenti Windheok'ta 31 Ağustos - 1 Eylül 2020 tarihlerinde "Madencilik Fuarı ve Konferansı” düzenleneceği ifade edilmektedir.

Fuarla ilgili tüm belgeler ekte yer almakla birlikte "Yurt Ticaret Bakanlığı Bakanlığımız internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması hususu büyük önem taşımaktadır.

EK-3: Duyuru Metni

7. İhale Duyurusu

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, Hindistan Havalimanları Otoritesi'nin (Airports Authority of India) 61.655 ABD Doları değerinde olduğu belirtilen "doğrusal olmayan radyo sinyal cihazı" (nondirectional beacon) ve tamirat hizmeti satın alımı hakkındaki ihale duyurusu yer almaktadır.

EK-4: İhale duyurusu

8. Birleşik Krallık Gıda İthalat Prosedür Değişikliği

T.C. Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Birleşik Krallık (BK)'ın ülkemizden ithal edilecek yüksek riskli hayvansal olmayan bazı gıdaların ithalat prosedürlerinde yapmayı değerlendirdiği değişikliklere ilişkin olarak Londra Büyükelçiliğimizce BK Gıda Standartları Ajansı (FSA) yetkilisi ile yapılan görüşmede, 12 haftalık değerlendirme sürecine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabileceğinin bildirildiği belirtilmektedir.

https://www.food.gov.uk/news-alerts/consultations/amendments-to-retained-regulation20191793-controls-applied-to-imported-food-and-feed-not-of-animal-origin

Bu çerçevede bağlantının incelenmesinden,

- FSA tarafından başlatılan danışma sürecinin 7 Temmuz 2022 tarihinde sona ereceği, İskoçya Gıda Standartları Kurumu'nun aynı minvalde ancak ayrı bir danışma süreci başlattığı,

- Değişiklik önerilerine dair görüşlerin "Regulation 2019/1793 consultation" konu başlığıyla (İngiltere ve Galler için) "Imported.Food@food.gov.uk" e-posta adresine iletilebileceği,

- Danışma süreci bittikten sonra üç ay içinde alınan görüşlerin özetinin yayımlanacağı,

-İletilecek görüşlerde aktarılacak verilerin nasıl kullanılacağına dair bilgilere "Consultations Privacy Notice" başlıklı bağlantıdan ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

9. Polonya- Oyun Konsolları

Varşova Ticaret Müşavirliğinden iletilen mailde, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, Polonyalı bir firmanın oyun konsolu ithalatı talebinde bulunduğu bildirilmektedir. Söz konusu taleple ilgilenen firmalarımız aşağıda yer alan iletişim bilgileri aracılığıyla firma ile iletişime geçebileceklerdir.

İletişim Bilgileri:

E-Mail: r.szostek@aptandright.com

Tel: +48501525305Ekler:
EK-1.pdf

EK-2.pdf

EK-3.pdf

EK-4.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.