2022/112 Sirküler (23.06.2022)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2022-112

Sayın Üyemiz;

1. Bitkisel Çaylar Standart Tasarısı

2. Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Bilgilendirme Semineri

3. Fuar Duyurusu (Uluslararası Süleymaniye 15. Genel Fuarı-DBX)

4. Bangladeş Yatırım Geliştirme Kurumu'nun Türkiye'de Gerçekleştireceği Tanıtım Programı

5. Tarım Ürünlerine İlişkin DİR Uygulamaları

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Dr. Nedret TOSUN
Genel Sekreter V.

1. Bitkisel Çaylar Standart Tasarısı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Türk Standardları Enstitüsü tarafından "TS 12933/Tst T4 Bitkisel Çaylar" standart tasarısı hazırlandığından bahisle; bahse konu standart tasarısına dair ilgili ihracatçılarımızın olası görüş ve önerileri talep edilmektedir.

Bu itibarla, taslak ile ilgili görüşlerin Ticaret Bakanlığına iletilmesini teminen 27 Haziran 2022 Pazartesi saat 15.00'e kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) görüşlerin iletilmesi gerekmektedir.

EK-1: Bitkisel Çaylar Standart Tasarısı

2. Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Bilgilendirme Semineri

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, ticaretin kolaylaştırılması ve hızlandırılması amacıyla gönüllülük esasına dayanan Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Ülke Uygulamalarının yaygınlaştırılmasının planlandığından bahisle, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğü yetkililerinin katılımları ve sunumlarıyla bahse konu ülke uygulamalarının tanıtımı, sisteme dahil olacak yeni ülkeler hakkında bilgilendirme ve uygulamalara ilişkin soruların ve önerilerin yer aldığı Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Ülke Uygulamaları Bilgilendirme Semineri'nin 27 Haziran 2022 Pazartesi günü saat 13:30'da Dış Ticaret Kompleksi A Blok Zemin Kat 6 Numaralı Salon'da gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin 24 Haziran 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar katılım teyitlerini Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

3. 2014/8 Sayılı Karar'a İlişkin Genelge Değişikliği

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, "2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar” uyarınca; Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projeleri (KTZ Projeleri) kapsamında, şirketlerin küresel firmalara tedarikçi olmaları amacıyla gerçekleştirecekleri üretimde ihtiyaç duydukları makine, ekipman, yazılım, eğitim, danışmanlık, müşteri ziyaretleri ve sertifikasyon ile test/analiz harcamalarının Ticaret Bakanlığınca desteklendiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu Karar kapsamında, pazara girişte zorunlu olan ve avantaj sağlayan test/analiz raporlarına ilişkin giderlerin, Ticaret Bakanlığınca desteklendiği; Mezkur Karar kapsamında gerçekleştirilen KTZ proje başvuruları çerçevesinde şirketlerden talep edilen belgelere yönelik ibraz sürelerine ilişkin maddelerin yeniden düzenlenmesini, sistem belgelerine ilişkin yenileme giderlerinin destek kapsamına alınmasını ve sonucunda belge/sertifika düzenlenmeksizin tüm test/analiz raporlarının desteklenmesini teminen "2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar'ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi" ile "2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar'ın Uygulama Usul ve Esasları ile Destek Yönetim Sistemi Üzerinden İşleyişine Dair Genelgesi"nde değişiklik yapılması ihtiyacının hasıl olduğu belirtilmektedir.

Bu çerçevede gerçekleştirilen mevzuat değişikliği ile söz konusu Genelgelerin lehe olan hükümlerinin sonuçlandırılmamış başvurulara uygulanacağı hususu 20/06/2022 tarihli ve 75724764 sayılı Bakanlık Makamı Onayı ile uygun görülmüş olup; yapılan değişikliklere ilişkin Karşılaştırma Tabloları ilişikte iletilmektedir. Ayrıca anılan mevzuat metinlerinin güncel haline Ticaret Bakanlığı resmi internet adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.

EK-2: 2014/8 DYS Genelge Değişiklik Karşılaştırma Tablosu

EK-3: 2014/8 Genelge Değişiklik Karşılaştırma Tablosu

4. Fuar Duyurusu (Uluslararası Süleymaniye 15. Genel Fuarı-DBX)

T.C. Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, "Irak El Takaddum Fuar ve Konferans Düzenleme Şirketi" ile "Irak Fuarlar ve Ticari Hizmetler Genel Şirketi" koordinasyonunda "Uluslararası Süleymaniye 15. Genel Fuarı-DBX"in Süleymaniye Vilayetinde, 11-16 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenleneceği ve fuarın organizasyonunu üstlenen şirkete aşağıda kayıtlı iletişim bilgilerinden ulaşılabileceği kaydedilmektedir.

E-posta: alib.ipec@gmail.com

Telefon: +964 770 7899664 / +964 7901423407

Bilindiği üzere "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerekmektedir.

5. Tarım Ürünlerine İlişkin DİR Uygulamaları

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, tarım ürünleri ihracatı öngören dahilde işleme izin belgesi (DİİB) düzenlenmesinde uyulacak esasların, İhracat:2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi marifetiyle belirlendiği ifade edilmektedir. 2016/1 sayılı Genelge kapsamında;

-Nişasta, nişasta bazlı şeker, yetiştiricilik faaliyeti kapsamındaki ürünler ve balık ihracatı öngörülen DİİB'ler kapsamında mısır kullanımında, 01/08/2022 tarihinden itibaren (bu tarihten önce tescil edilmiş gümrük beyannameleri hariç olmak üzere) gerçekleştirilecek ihracatta önce ithalat şartı getirilmesi,

-Ayçiçeği, aspir ve kolza yağları ihracatı öngörülen DİİB'ler kapsamında Geçici 4 ve 6 ncı maddeler ile ihdas edilen önce ithalat uygulamalarının kalıcı hale getirilmesi,

-Margarin ve/veya karışım yağ ihracatı öngörülen DİİB'ler kapsamında 01/08/2022 tarihinden itibaren (bu tarihten önce tescil edilmiş gümrük beyannameleri hariç olmak üzere) gerçekleştirilecek ihracatta önce ithalat şartı getirilmesi,

-Yağlık soya tohumu, ham soya yağı, ham pamuk yağı, palm/palm çekirdeği yağı veya türevleri ithalatı karşılığında ham veya rafine bitkisel yağ ihracatı öngörülen DİİB'ler kapsamında, 01/08/2022 tarihinden itibaren (bu tarihten önce tescil edilmiş gümrük beyannameleri hariç olmak üzere) gerçekleştirilecek ihracatta önce ithalat şartı getirilmesi,

-Hayvan yemi ihracatı öngörülen DİİB'ler kapsamında 01/08/2022 tarihinden itibaren (bu tarihten önce tescil edilmiş gümrük beyannameleri hariç olmak üzere) gerçekleştirilecek ihracatta mısır, arpa, buğday ve bitkisel yağın eşdeğer eşya olarak kullanılmaması,

-Kristal şeker ithalatı öngörülen DİİB'ler kapsamında önce ithalat şartı getirilmesi,

-Konserve kuru fasulye, konserve nohut ve işlenmiş bezelye ihracatı öngörülen DİİB'ler kapsamında önce ithalat şartı getirilmesi

hususlarında değişikliğe gidildiği bildirilmektedir.Ekler:
EK-1.docx

EK-2.docx

EK-3.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.