2022/116 Sirküler (28.06.2022)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2022-116

Sayın Üyemiz;

1. Fuar Duyurusu (Tunus)

2. Fuar Duyurusu (Yapı ve İnşaat Fuarı- Irak)

3. 19-31 Temmuz 2022 tarihlerinde ”Nahodka” Firması ile Özel Nitelikli Alım Heyeti programı

4. Fuar Duyurusu (İkinci Terörle Mücadele, Özel Operasyonlar ve Siber Güvenlik Fuarı)

5. 2014/8 Sayılı Karar'a İlişkin Genelge Değişikliği

6. Fuar Duyurusu (Uluslararası Ninova Enerji, İmar ve Yatırım 2. Konferans ve Fuarı-Irak).

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Dr. Nedret TOSUN
Genel Sekreter V.

1. Fuar Duyurusu (Tunus)

Rabat Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Tunus Cumhuriyeti Ticaret ve İhracat Geliştirme Bakanlığı'nın himayesinde "İslam Ticaret Kalkınma Merkezi ” nin "Uluslararası Tunus Fuarı (SFIT)” işbirliği ile, 14-18 Eylül 2022 tarihleri arasında KRAM - Tunus Sergi ve Uluslararası Ticaret Merkezi'nde İİT Üye Devletlerinin 9. Helal Ürün Sergisini düzenleyeceği, Helal ticaret, Helal standartları ve Helal üretim ve lojistiğe ilişkin bu Serginin, Helal endüstrisinin firmalarının ürün ve hizmetlerini tanıtmaları ve bu önemli sektörde ticaret ve yatırımları geliştirmeleri için önemli bir fırsat olduğu, söz konusu Fuarın marjında,

- İİT- Tunus Yatırım Forumu;

- İslam Ülkeleri için Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) ve Ulusal Standardizasyon ve Sınai Mülkiyet Enstitüsü (INNOPRI) ile işbirliği içinde Arap Ülkelerinin yararına Helal belgelendirme konusunda eğitim çalıştayı;

- Tarım ve kozmetik Helal ürünlerle ilgili Alıcı / Satıcı toplantıları;

- İİT Helal Ekonomi Raporu ve Gösterge Tablosu Serisinin lansmanı;

- Bazı Tunuslu şirketlere ziyaretlerin düzenleneceği belirtilmektedir.

Bu itibarla, fuara katılım için 25 Ağustos 2022 tarihine kadar katılımın teyit edilmesi gerektiği bilgisi verilmiştir. Fuar alanının metrekare fiyatının aşağıdaki gibi olduğu belirtilmektedir.

- Donanımlı metrekare fiyatı (shell scheme): 180 US$

- Donanımsız metrekare fiyatı (indoor bare space): 150 US$

Diğer taraftan, "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri” nde yer alması gerektiği ifade edilmektedir.

Mr. Alami Abdelaziz

Responsible for Trade Promotion and Facilitation

Tel: +212 5 2231 49 74

Cep telefonu: +212 6 662 153747

Faks: +212522310110

E-posta: icdt@icdt-oic.org / a.alami@icdt-oic.org

İnternet Sitesi: www.icdt-cidc.org

Mr. Charif El Hamraoui

Responsible for Trade Promotion and Facilitation

Tel: +212 5 22 31 49 74

Cep telefonu: +212 6 71 90 93 20

Faks: +212522310110

E-posta: icdt@icdt-oic.org / c.elhamraoui@icdt-oic.org

İnternet Sitesi: www.icdt-cidc.org

Ek-1: Fuar Bilgileri

2. Fuar Duyurusu (Yapı ve İnşaat Fuarı - Irak)

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Bağdat/Irak'ta gerçekleştirilmesi planlanan "Irak Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarı" nın tarihlerinin 21-24 Kasım 2022 olarak belirlendiği bildirilmektedir.

Bilindiği üzere "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri” nde yer alması gerektiği ifade edilmektedir.

3. 19-31 Temmuz 2022 tarihlerinde ”Nahodka” Firması ile Özel Nitelikli Alım Heyeti programı

Bilindiği üzere, uluslararası ve yerel zincir mağazaların, büyük ithalatçı firmaların, önemli kamu şirketlerinin/kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinden müteşekkil kısıtlı katılımlı Özel Nitelikli Alım Heyeti programları Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi/İhracatçı Birlikleri organizasyonu ile gerçekleştirilmektedir.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atıfla Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB)'nden alınan yazıda, Kazan Ticaret Ataşeliğimiz tarafından Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyetinde yerleşik ve Rusya Federasyonu genelinde 10 bölgede 170 mağaza ile perakende market zinciri olarak faaliyet gösteren "Nahodka” firmasına yönelik olarak 19-31 Temmuz 2022 tarihlerinde Ticaret Bakanlığımız koordinasyonu, AKİB organizasyonunda ve İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) ile İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) Genel Sekreterlikleri iş birliği ile bir Özel Nitelikli Alım Heyeti programı düzenlenmesi planlandığı belirtilmektedir.

Anılan heyet programı, net tarihleri daha sonra iletilecek şekilde Mersin ve İstanbul şehirlerinde organize edilmekte olup Nahodka firmasının yaş meyve sebze, ev tekstili, hazır giyim ve plastik malzemeler ithalatı için belirlemiş olduğu ürün detayları ekte yer almaktadır.

Bu doğrultuda, alım heyetine katılmak isteyen firmaların ekteki başvuru formunu doldurması, firmayı tanıtan bir yazının ve ürün kataloğunun varsa Rusça ya da İngilizce versiyonların göndermesi gerekmekte olduğu belirtilmektedir.

Bilgileri ve alım heyeti konusunda duyurunun ilgili Birlik üyelerine yapılması ve derlenen başvuruların 29 Haziran Çarşamba günü saat 15:00'e kadar eo@baib.gov.tr gönderilmesi gerekmektedir.

Ek-2: Talep Edilen Ürünler Listesi ve Detayları (1 Sayfa)

Ek-3: Alım Heyeti Başvuru Formu (1 Sayfa)

4. Fuar Duyurusu (İkinci Terörle Mücadele, Özel Operasyonlar ve Siber Güvenlik Fuarı)

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Fuar İzinleri ve Destekleri Daire Başkanlığından alınan yazıda, "Uluslararası El Muttahide Fuar ve Konferanslar Düzenleme Şirketi" ile "Irak Fuarlar ve Ticari Hizmetler Genel Şirketi" koordinasyonunda ve Irak Silahlı Kuvvetler Genel Komutanı himayesinde "İkinci Terörle Mücadele, Özel Operasyonlar ve Siber Güvenlik Fuarı"nın 4-7 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenleneceği ve fuarın organizasyonunu üstlenen şirkete aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşılabileceği kaydedilmektedir.

El-Muttahide Fuarlar ve Uluslararası Konferanslar Şirketi

Adres: Irak-Bağdat-Kerrade

E-posta: info@unitedevents.iq

Web sitesi: www.unitedevents.iq

Telefon: +964 780 7777771 / +964 780 6666661

Bilindiği üzere "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerekmektedir.

5. 2014/8 Sayılı Karar'a İlişkin Genelge Değişikliği

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, "2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar” uyarınca; Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projeleri (KTZ Projeleri) kapsamında, şirketlerin küresel firmalara tedarikçi olmaları amacıyla gerçekleştirecekleri üretimde ihtiyaç duydukları makine, ekipman, yazılım, eğitim, danışmanlık, müşteri ziyaretleri ve sertifikasyon ile test/analiz harcamaları Bakanlık tarafından desteklendiği bildirilmektedir.

Ayrıca, söz konusu Karar kapsamında, pazara girişte zorunlu olan ve avantaj sağlayan test/analiz raporlarına ilişkin giderler, Bakanlık tarafından desteklenmektedir.

Mezkur Karar kapsamında gerçekleştirilen KTZ proje başvuruları çerçevesinde şirketlerden talep edilen belgelere yönelik ibraz sürelerine ilişkin maddelerin yeniden düzenlenmesini, sistem belgelerine ilişkin yenileme giderlerinin destek kapsamına alınmasını ve sonucunda belge/sertifika düzenlenmeksizin tüm test/analiz raporlarının desteklenmesini teminen "2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar'ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi" ile "2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar'ın Uygulama Usul ve Esasları ile Destek Yönetim Sistemi Üzerinden İşleyişine Dair Genelgesi"nde değişiklik yapılması ihtiyacı hasıl olduğu belirtilmektedir.

Bu çerçevede gerçekleştirilen mevzuat değişikliği ile söz konusu Genelgelerin lehe olan hükümlerinin sonuçlandırılmamış başvurulara uygulanacağı hususu 20/06/2022 tarihli ve 75724764 sayılı Bakanlık Makamı Onayı ile uygun görülmüş olup; yapılan değişikliklere ilişkin Karşılaştırma Tabloları ilişikte iletilmekte ve ayrıca anılan mevzuat metinlerinin güncel haline Bakanlığımız resmi internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Ek-4: 1- 2014/8 DYS Genelge Değişiklik Karşılaştırma Tablosu

Ek-5: 2014/8 Genelge Değişiklik Karşılaştırma Tablosu

6. Fuar Duyurusu (Uluslararası Ninova Enerji, İmar ve Yatırım 2. Konferans ve Fuarı-Irak)

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya, atıfla T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Fuar İzinleri ve Destekleri Daire Başkanlığından alınan yazıda, 3-6 Ekim 2022 tarihleri arasında Irak'ın Ninova (Musul) Vilayetinde "Al Sakar Al Dahabi Reklam, Yayın, Fuar ve Konferanslar Düzenleme ve Gerçekleştirme Şirketi" ve "Irak Fuarlar ve Ticari Hizmetler Genel Şirketi" koordinasyonunda, "Uluslararası Ninova Enerji, İmar ve Yatırım 2. Konferans ve Fuarı"nın düzenleneceği ve söz konusu fuarın organizasyonunu üstlenen şirkete aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşılabileceği kaydedilmektedir.

e-posta : azhar21hafi@yahoo.com

telefon : +964 770 2829999 / +964 771 9706155

Bilindiği üzere "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri'nde yer alması gerekmektedir.Ekler:
Ek- 3.pdf

Ek-1.pdf

eK-2.pdf

Ek-4.docx

Ek-5.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.