2022/117 Sirküler (29.06.2022)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2022-117

Sayın Üyemiz;

1. Fuar Duyurusu (Zimbabve)

2. Polonya İthalat Talebi - Haşhaş Tohumu

3. Portekiz'de Firmalarımızın Karşılaştığı Siber Suçlarında Artış

4. Çin Uluslararası İthalat Fuarı Milli Katılım Organizasyonu

5. Aktaş Sınır Kapısından Transit Geçişler

6. Irak / Kıby'de Gıda Ürünlerinde Sıfır Vergiye Devam Kararı

7. Rusya Federasyonu TIR Kuyrukları hk.

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Dr. Nedret TOSUN
Genel Sekreter V.

1. Fuar Duyurusu (Zimbabve)

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Harare Büyükelçiliğimizden alınan yazıya atıfla, Zimbabve Uluslararası Ticaret Fuarı şirketi tarafından 20-22 Temmuz 2022 tarihlerinde Zimbabve'nin Bulawayo şehrinde 25. Madencilik Fuarı'nın gerçekleştirileceği ifade edilmekte olup, bu fuar duyurusunun ilgili firmalara ulaştırılması talep edilmektedir.

Diğer taraftan, "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği ifade edilmektedir.

Ek-1: 25. Zimbabve Madencilik Fuarı Belgeleri

2. Polonya İthalat Talebi - Haşhaş Tohumu

Varşova Ticaret Müşavirliği'nden alınan e-posta'da, Polonya'da mukim bir firmadan Müşavirliklerine haşhaş tohumu ile ilgili ithalat talebi iletildiği belirtilmekte olup, söz konusu talebin aslı ve gayrı resmi Türkçe tercümesi olacak şekilde ekte iletilmektedir.

Ek-2: Bilgi Notu

3. Portekiz'de Firmalarımızın Karşılaştığı Siber Suçlarında Artış

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)nden alınan yazıda, Lizbon Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atıfla, son yıllarda bankacılık işlemlerinde siber suç vakalarının hızla arttığı, söz konusu faaliyetlerde özellikle şirketlerin e-posta hesaplarına yapılan saldırılar sonucu İBAN bilgilerinin değiştirildiği, Müşavirliğimiz kayıtlarına son 15 gün içinde yansıyan 5 ayrı dolandırıcılık vakasında da benzer bir yöntemin izlendiği, alıcı ve satıcının Portekiz'de olmamasına rağmen değiştirilen İBAN kaydıyla firmalarımıza ait ihracat/ithalat bedellerinin Portekiz'deki farklı banka hesaplarına aktarıldığı belirtilmiştir.

Banka hesaplarıyla ilgili bilgi paylaşımının kişisel verilerin ihlali anlamına geldiği, Müşavirliğin banka hesaplarının akıbetiyle ilgili bilgi almak konusunda da herhangi bir yetkisi bulunmadığı, hukuki sürecin müşteki sıfatına haiz ve firmayı temsile yetkili avukatlar tarafından takip edilmesinin zorunlu olduğu ifade edilmektedir.

Ayrıca, yaşanan vakalarda, firmaların e-postalarına gelen İBAN numaralarını telefonla teyit etmeden para gönderimi yaptıkları, alıcı hesabın başkaca bir ülkede olmasına rağmen (örneğin İspanya'daki bir İBAN a transfer edilmesi gereken bedelin) PT ile başlayan İBAN'lara sorgulamadan para transferi yapabildikleri, söz konusu dolandırıcılık faaliyetlerinin Portekiz'de yoğunlaşmış olmasının en önemli sebebinin banka hesabı açılmasının diğer ülkelere göre daha kolay olmasından kaynaklanıyor olabileceği ifade edilmektedir.

Öte yandan, firmalarımızın siber suç vakalarında takip edilecek hukuki yol (varsa muhabir bankaya acilen bilgi verilmesi, yoksa gönderici bankayla derhal iletişime geçilmesi, bilişim suçunun mağduru sıfatıyla şikayet/suç duyurusu yapılması, söz konusu vakalarda hesabının bloke edilmesi halinde ise serbest bırakma işleminin Bankaların hukuki sürecin sonuna kadar ertelediği vb.) konusunda hiç bir bilgiye sahip olmadıkları; firmalarımızın İBAN ve alıcı isminin eşleşmediği durumlarda nasıl olsa gönderilen paranın iade edileceği yanılgısı içinde oldukları, Portekiz'deki bankacılık uygulamalarında İBAN'ın alıcı ismi ile eşleşmesi konusunda bir zorunluluk da bulunmadığı ifade edilmiştir.

4. Çin Uluslararası İthalat Fuarı Milli Katılım Organizasyonu

Ege İhracatçı Birlikleri(EİB)'nden alınan yazıda, 05-10 Kasım 2022 tarihleri arasında Çin/Şanghay'da 5. kez düzenlenecek olan "Çin Uluslararası İthalat Fuarı 2022” Türkiye milli katılım organizasyonu EİB organizatörlüğünde gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, 2021 yılında Covid-19 Pandemisine rağmen 127 ülke ve bölgeden, 3.000'nin üzerinde işletmenin yer aldığı, 366.000 m2'lik alanda düzenlenen Çin Uluslararası İthalat Fuarında "Hizmetler, Otomobil, Akıllı Endüstri ve Bilgi Teknolojileri, Tüketici Ürünleri, Medikal Ekipmanlar ve Sağlık Ürünleri ile Gıda ve Tarımsal Ürünler sektörlerine ait holler bulunduğu bildirilmektedir. (https://www.ciie.org/zbh/en/)

5. Aktaş Sınır Kapısından Transit Geçişler

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Tiflis Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen, Gürcistan Gümrük İdaresinden Müşavirliklerince alınan bilgiye göre;

· Geçici bir süre için Aktaş/Kartsakhi Sınır Kapısından Gürcistan'a gelen bütün transit yük taşıtlarının Azerbaycan sınırındaki Lagodekhi Sınır Kapısına yönlendirileceği, bu kuralın tek istisnasının çıkış kapısı ile nihai varış/boşaltma ülkesinin aynı olma durumu olduğu, (örneğin nihai varış ülkesinin Rusya olduğu ve Aktaş'tan giriş yapan transit yüklerin Lars'a yönelmesine müsaade edileceği),

· Azerbaycan Kırmızı Köprü sınır kapısından ülkemize geri dönecek taşıtların da tamamının Kartsakhi/Aktaş kapısına yönlendirileceği,

· Sarp'tan Gürcistan'a giriş yapan transit yük taşıtlarına ise çıkış kapısını seçme imkanı verileceği ifade edilerek belirlenen kapı yerine farklı kapıya yönelen şoförlere 1.000 GEL idari para cezası uygulanacağı bilgisinin edinildiği

belirtilmektedir.

6. Irak / Kıby'de Gıda Ürünlerinde Sıfır Vergiye Devam Kararı

İlgi: 22/04/2022 tarihli ve 2022/65 sayılı sirküler

İlgide kayıtlı yazımızda, Irak (KIBY) Bakanlar Kurulu kararı kapsamında temel gıda ürünlerinde 2 ay süre ile gümrük vergilerinin sıfır olarak uygulanacağı hususu bildirilmişti.

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)nden alınan yazıda, söz konusu sürenin dolmasını takiben ilgili KIBY kurumlarınca mezkur ürünlerde sıfır vergi uygulamasına 19 Haziran 2022'den sonra da devam edilmesinin kararlaştırıldığının anlaşıldığı bildirilmektedir.

7. Rusya Federasyonu TIR Kuyrukları hk.

Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)nden alınan yazıda, Rusya Federasyonu (RF) Moskova Büyükelçiliği Gümrük Müşavirliğince RF-Gürcistan Kara Hudut Kapısı'nda Verhniy-Lars sınır noktasından geçmek isteyen TIR sürücüleri vatandaşlarımıza temas etmek ve vatandaşlarımızın durumu hakkında yerel makamlarla görüşmek üzere 21-22 Nisan 2022 tarihinde bir inceleme ziyaretinin düzenlendiği, söz konusu kara hudut kapısında hudut geçişlerinin yerinde incelendiği bildirilmektedir.

İnceleme ziyareti sonrasında RF yetkilileri ile yapılan toplantıda RF-Gürcistan sınırında yer alan Verhniy-Lars sınır noktasında oluşan kuyrukların sebeplerinden birisi olarak, RF tarafından Müşavirliğe "gümrük idaresine sunulan belgelerin hatalı olması" sebebinin iletildiği, buna istinaden Müşavirlik tarafından söz konusu hatalı belgelere ilişkin örnek belgeler gönderilmesinin talep edildiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, Moskova Gümrük Müşavirliğince RF Federal Gümrük Servisi'nden alınan yazıda özetle, Avrasya Ekonomik Birliği Gümrük Kodunun 11. maddesinde yer alan ön bildirimlerin zamanında sunulamadığı, ön bildirimlerin taşıyıcının temsilcisi tarafından varış anında kontrol noktasına ibraz edilebileceği ve ön bildirimin bulunmamasının uzun süreli beklemelerin ana sebebi olabileceği belirtilmektedir.

Öte yandan, söz konusu elektronik ön bildirimler yapılırken ve beyannameye ekli belgeler sunulurken;

-Taşıyıcı tarafından sağlanan ön bildirim veya transit beyannamelerinin elektronik kopyalarında gönderici/alıcı/taşıyıcı (yasal adres) gibi gerekli bilgilerin eksik olduğu,

-Elektronik belgedeki verilerle kağıt üzerinde sunulan belgelerin birbiriyle örtüşmediği (bilgilerin genel veya yaklaşık ifade edildiği),

- Yasal tam adres bilgilerinin eksik olduğu, sadece ülke ve şehir bilgilerinin yer aldığı,

-Sevkiyatın 10 veya daha fazla kalemden oluşması durumunda, tek tek kalemlere ilişkin ağırlık ve maliyet bilgilerinin yer almadığı,

- Taşıma evraklarında AEB Gümrük Kodu ile uyumlu GTİP kodlarının yer almadığı, birden fazla kalem eşya olması durumunda tek GTİP kodunun belirtilebildiği,

-Ticari belgelerde tek parti sevkiyatlarda farklı para birimi kodlarının bulunduğu,

- Taşıma evrakı (CMR) doldurulurken, ekli belgeler hakkındaki bilgilerin 5 nolu haneye, varış gümrük idaresinin bilgilerinin 13 nolu haneye girilmediği,

- Türkçe belgelerin Rusça çevirilerinin hiç olmadığı ya da yanlış olduğu,

- Teminat durumunda bazı vakalarda, varış gümrük idaresi bilgilerinin taşıma evrakındaki bilgilerle uyuşmadığı

hususları bildirilmektedir.Ekler:
Ek-1.pdf

Ek-2.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.