2022/128 Sirküler (07.07.2022)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2022-128

Sayın Üyemiz;

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB)'nden alınan yazıda, 11.03.2022 tarih ve 31775 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2022/3)" marifetiyle "Uzunlamasına testere ile biçilmiş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm. yi geçmeyen, kaplama için (lamine edilmiş ağaçların dilimlenmesiyle elde edilenler dahil), kontrplak için veya benzeri lamine edilmiş ağaçlar ve diğer ağaçlar için yapraklar (rendelenmiş, zımparalanmış, ekli veya uç uca eklenmiş olsun olmasın) (GTP: 4408)” eşyası İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine eklenmiştir. Öte yandan Ticaret Bakanlığından 24.03.2022 tarihinde gönderilen talimat ile mezkûr eşyanın ihracatına kayıt verilmesinde Genel Sekreterliklerinin (OAİB) koordinatör olarak atandığı bildirilmektedir.

Bu çerçevede "GTP: 4408.90.95.00.00 - Kalınlığı 1 mm'yi geçenler” eşyasının ihracatına kayıt verilmesi uygulamasının usul ve esaslarına göre, ihracatçı firmaların söz konusu eşyanın üreticisine ait "kapasite raporu” nu kayıt başvurusunda ibraz etmeleri gerektiği belirtilmekte olup, ayrıca aracı ihracatçılar tarafından yapılacak ihracatta kullanılacak taahhütname örneği de yazımız ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Dr. Nedret TOSUN
Genel Sekreter V.

Ek: Taahhütname (1 sayfa)Ekler:
Ek-Taahhütname.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.