2022/130 Sirküler (08.07.2022)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2022-130

Sayın Üyemiz;

1. Uzak Ülkeler Stratejisi Lansmanı

2. Asya-Pasifik İş Forumu

3. Fuar Duyurusu (Ottowa-CPMA ve Ottowa-CANSEC)

4. Fuar Duyuru (Zagreb)

5. TPS-OIC Taviz Listeleri

6. Meksika Bazı Demir Çelik Ürünlerinde Tarife Oranı Değişikliği hk.

7. Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Dr. Nedret TOSUN
Genel Sekreter V.

1. Uzak Ülkeler Stratejisi Lansmanı

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığınca ihracatımızın artırılmasını, ticaretimizde pazar çeşitliliğinin sağlanmasını ve farklı ülkelere yönelik ticaretimizin geliştirilmesini teminen çeşitli çalışmalar yapılmış olup, bu kapsamda Ticaret Bakanı Sayın Mehmet MUŞ'un talimatlarıyla özellikle dış ticaret açığının fazla olduğu, geleneksel pazarların dışında kalan uzak ülkelerle ticaretin geliştirilmesine ilişkin bir strateji belgesi oluşturulduğu ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, bu Strateji ile 85 trilyon dolar büyüklüğe sahip dünya ekonomisinden yüzde 64 pay alan, ortalama mesafesi 8 bin 500 kilometre olan 18 ülkeye yönelik ihracatımızın 4 katına çıkarılarak 80 milyar dolar üzerine çıkarılması hedeflendiği, hedef doğrultusunda, Ticaret Bakanlığınca Uzak Ülkeler Stratejisi Raporu ve belirlenen ülkelere (Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Filipinler, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Kore, Hindistan, Japonya, Kanada, Malezya, Meksika, Nijerya, Pakistan, Şili, Tayland, Vietnam) yönelik Eylem Planları hazırlandığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, yapılan çalışmaların ve söz konusu Strateji'nin kamuoyuna tanıtılması amacıyla 6 Temmuz 2022 saat 11.00'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Ticaret Bakanı Sayın Mehmet MUŞ'un teşrifleriyle lansman toplantısı gerçekleştirildiği ifade edilmektedir.

Bu bağlamda anılan lansman toplantısında kamuoyuna tanıtılan Uzak Ülkeler Stratejisi Raporu ve Kısa Kitapçığına https://ticaret.gov.tr/ihracat/uzak-ulkeler-stratejisi linkinden ulaşılabilmektedir.

2. Asya-Pasifik İş Forumu

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, "Towards an Asia-Pacific Green Deal for Business" temalı Asya Pasifik İş Forumu'nun 26 Ağustos 2022 tarihinde Bangkok'taki BM merkezinde fiziki katılımla düzenleneceği ve Forum'a ilişkin olarak "https://unescap.org/apbf" internet bağlantısı üzerinden bilgi temin edilebileceği bildirilmektedir.

3. Fuar Duyurusu (Ottowa-CPMA ve Ottowa-CANSEC)

Ottawa Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinden alınan yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Fuar İzinleri ve Destekleri Daire Başkanlığından alınan yazıda,

· Kanada'da "Canadian Produce Marketing Association (CPMA)" tarafından 2023 yılında gerçekleştirilmesi planlanan "2023 CPMA Convention and Trade Show” etkinliğine ülkemizin taze meyve ve sebze sektörünün tanıtımı hedefi ile katılım sağlanmasında,

· Kanada'da "CADSI-Kanada Savunma ve Güvenlik Endüstrileri Birliği" tarafından 2023 yılında gerçekleştirilmesi planlanan "CANSEC” etkinliğine ülkemiz savunma sanayii sektöründe faaliyette bulunan ve Kanada ile Kuzey Amerika pazarına ilgi duyan ilgili şirket/kurum/kuruluş temsilcilerinin ziyaretçi olarak katılımında

fayda görüldüğü belirtilmektedir.

Bilindiği üzere "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerekmektedir.

4. Fuar Duyuru (Zagreb)

Zagreb Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, 1-4 Aralık 2022 tarihlerinde Zagreb/Hırvatistan'da tarım makineleri ve ekipmanları, hasat sonrası işleme, saklama ve depolama, vb. konularda "CroAgro-International Fair of Agriculture, Agricultural Equipment & Machinery" ve sağlıklı gıda, gıda takviyeleri, bitkisel müstahzarlar ve ürünler, yaşam kalitesini iyileştirmek için sürdürülebilir teknikler, vb. konularda "Food & Healthy Living Fairs " adlı fuarların düzenleneceği bildirilmektedir.

Söz konusu fuarlara dair detaylı bilgi https://www.zv.hr/fairs-2863/croagro-3110/3110 ve https://www.zv.hr/fairs-2863/food-and-healthy-living-fairs/3015 internet adreslerinde yer almaktadır.

Bilindiği üzere "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerekmektedir.

5. TPS-OIC Taviz Listeleri

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeleri Arasında Tercihli Ticaret Sisteminin (TPS-OIC) 1 Temmuz 2022 tarihi itibariyle uygulamaya konulduğu belirtilerek, ülkelerin verdiği taviz listelerinin Anlaşmaya eklenmesini teminen gerekli Cumhurbaşkanlığı Kararının 4 Temmuz 2022 tarih ve 31886 sayılı Resmi Gazete'nin 1. mükerrer sayısında yayımlandığı ve böylece taviz listelerinin tüm kamuoyu ile paylaşıldığı belirtilmektedir.

Söz konusu ülkeler ve belgeler listesi için talep eden firmalarımız Genel Sekreterliğimiz ile iletişime geçebilirler.

6. Meksika Bazı Demir Çelik Ürünlerinde Tarife Oranı Değişikliği hk.

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Meksika Federal Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak 23.11.2021 tarihinde yürürlüğe giren bir örneği ekli Kararname ile 72 ve 73. fasıllarda yer alan demir-çelik sektöründeki tarife pozisyonlarında dünya çelik piyasasındaki gelişmeler, pandeminin olumsuz ekonomik etkileri, ABD'nin yürürlüğe koyduğu Section 232 önlemleri ve Meksika çelik endüstrisinin toparlanmasına elverişli koşulların oluşturulması gibi etmenler göz önünde bulundurularak Kararname'de listelenen gümrük tarife kodları bazında gümrük tarifelerinin %15 olarak yeniden tesis edilmesine karar verildiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, anılan Kararname'de demir-çelik sektörlerinde Meksika'nın uyguladığı yüksek gümrük vergilerinin 29.06.2022 tarihine kadar devam ederek anılan tarihten itibaren ise gümrük tarifelerinin listeler bazında belirlenen farklı tarihler itibarıyla kademeli olarak indirilmesi hususlarına yer verildiğinden bahisle; konuya ilişkin olarak 29.06.2022 tarihli Meksika Federal Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe giren ile 22.11.2021 tarihli Kararname'nin "Geçici” başlıklı bölümünde belirtilen yürürlük sürelerinin tarife oranlarına bağlı olarak 2023 yılı ile 2024 yılına ötelendiği bildirilmektedir.

EK: Kararnamenin Tercümesi

7. Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, tarım mevzuatında değişiklikler yapılarak Avrupa Birliği (AB) Resmî Gazetesi'nde yayımlandığı ifade edilmektedir. Söz konusu değişiklikler aşağıda yer almaktadır:

· Gıda katkı maddeleri, gıda enzimleri ve gıda aromaları için ortak yetkilendirme prosedürünün oluşturulması hakkında 1333/2008 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nün II sayılı Eki'ni tadil eden 2022/1023 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 28 Haziran 2022 tarihli ve L 170 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

· Bazı üye ülkelerde bulaşıcı kuş gribine karşı alınan acil korunma önlemlerine dair 2021/641 sayılı Komisyon Uygulama Kararı'nı tadil eden 2022/1021 sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 28 Haziran 2022 tarihli ve L 170 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

· AB gübreleme ürünlerinde yan ürünlerin kullanımına dair "agronomik verimlilik” ve güvenlik kriterlerinin belirlenmesine ilişkin 2019/1009 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nü tamamlayan 2022/973 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 24 Haziran 2022 tarihli ve L 167 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

· "Cidre du Perche/Perche” adlı ürünün AB'de coğrafi işaretli ürün olarak tescil edilmesine dair 2022/974 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 24 Haziran 2022 tarihli ve L 167 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

· Bazı hayvanlar ve hayvansal ürünlerin Birliğe girişi için onaylanmış üçüncü ülkeler listeleri hakkında 2021/404 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün V ve XIV sayılı Ekleri'ni tadil eden 2022/976 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 24 Haziran 2022 tarihli ve L 167 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

· Şeker sektöründe ilave ithalat gümrük verilerine dair 75/2013 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 2022/980 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 24 Haziran 2022 tarihli ve L 167 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.Ekler:
EK.DOCX

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.