2022/132 Sirküler (18.07.2022)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2022-132

Sayın Üyemiz;

1. Fas'a E-Ticaret Yoluyla Gönderilen Tüm Ürünlerin İthalat Vergilerine Tabi Tutulması

2. TİM Romanya (Bükreş) Ticaret Heyeti 19-21 Eylül

3. Hindistan (Mumbai) Fiziki Ticaret Heyeti Hk.

4. Sayın Cumhurbaşkanımızın Arjantin, Meksika ve Venezuela Ziyaretleri hk.

5. 83. SPS Komite Toplantısı

6. Takviye Edici Gıdalar Yönetmeliği

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter V.

1. Fas'a E-Ticaret Yoluyla Gönderilen Tüm Ürünlerin İthalat Vergilerine Tabi Tutulması

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Fas Gümrük ve Dolaylı Vergi İdaresinin ekte yer alan 1 Temmuz 2022 tarih ve 6346/210 sayılı sirkülerinde, Gümrük ve Dolaylı Vergi Kanununun (CDII) 164-1-e maddesi ile 9 Ekim 1977 tarih ve 2-77-862 sayılı Kararnamenin 190-e-2 maddesinin birleşik hükümleri uyarınca, mutad meskeni Fas'ta bulunan gerçek ya da tüzel kişilere elektronik ticaret yoluyla gönderilen ve alkollü içecekler ve tütün hariç değeri 1.250 dirhemi geçmeyen ürünlerin ithalat vergisinden daha önce muaf olduğu, bu defa bahsi geçen Kararnamenin 190-e-2 maddesini tadil eden 16 Haziran 2022 tarih ve 2-22-438 sayılı Kararname uyarınca, elektronik ticaret vasıtasıyla satın alınan tüm ürünlerin ithalat gümrük vergilerine tabi olacağı ifade edilmektedir.

Değeri 1.250 dirhemi geçmeyen, kişiden kişiye doğrudan gönderilen ve ticari nitelikte olmayan ürünler hariç olmak üzere, 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren elektronik platformlar üzerinden satın alınan ürünlerin, değeri ne olursa olsun, ithalat gümrük vergilerine tabi olacağı hususlarına yer verilmektedir.

Ek-1: Fas İnternet Alışveriş Sirküleri

2. TİM Romanya (Bükreş) Ticaret Heyeti 19-21 Eylül

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, TİM organizasyonu ile 19-21 Eylül 2022 tarihleri arasında Romanya'ya yönelik tüm sektörleri kapsayan genel nitelikli bir Fiziki Ticaret Heyeti gerçekleştirilecek olup, Bükreş şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda Romanya'dan iş insanlarının davet edileceği nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesi planlandığı bildirilmektedir.

Bahse konu heyete başvuru için son tarih 21 Temmuz 2022 Perşembe günü mesai bitimidir. Bu tarihe kadar https://delegations.tim.org.tr/event/romania2022/company/register internet adresinde yer alan Başvuru Formu'nun eksiksiz olarak doldurulması gerekmekte olup, firma bazlı yapılacak ön çalışmanın ardından heyete katılımı uygun görülen firmalarımız için ekonomi sınıfı uçak bileti, konaklama, toplantı, transfer, vize, tercüman vb. giderlerinden oluşan katılım bedeli 14.000-TL'dir. Eşleştirme firması tarafından ön değerlendirme yapılan ve katılımı uygun görülen firmalarımıza konuya ilişkin bilgilendirme e-posta aracılığıyla yapılacaktır. Ön başvuruları olumlu sonuçlanan firmalarımız için heyete katılımları ödeme dekontlarının TİM'e (savasozgur@tim.org.tr - sertackasim@tim.org.tr) ulaşmasıyla kesinleşeceği ifade edilmektedir.

Ek-2: Romanya (Bükreş) Ticaret Heyeti Taslak Programı -Heyete İlişkin Dikkat edilecek hususlar

Ayrıntılı Bilgi:

Savaş ÖZGÜR

E-posta: savasozgur@tim.org.tr

Tel: 0212 454 08 59

Sertaç KASIM

E-posta: sertackasim@tim.org.tr

Tel: 0212 454 01 84

3. Hindistan (Mumbai) Fiziki Ticaret Heyeti Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, TİM organizasyonu ile 9-13 Ekim 2022 tarihleri arasında Hindistan'a yönelik tüm sektörleri kapsayan genel nitelikli bir Fiziki Ticaret Heyeti gerçekleştirilecek olup, Mumbai şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda Hindistan'dan iş insanlarının davet edileceği nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesi planlandığı bildirilmektedir.

Bahse konu ticaret heyetimize başvuru için son tarih 2 Ağustos 2022 Salı günü mesai bitimidir. Bu tarihe kadar https://delegations.tim.org.tr/event/india2022/company/register internet adresinde yer alan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması gerekmekte olup, firma bazlı yapılacak ön çalışmanın ardından heyete katılımı uygun görülen firmalarımız için ekonomi sınıfı uçak bileti, konaklama, toplantı, transfer ve tercüman giderlerinden oluşan katılım bedeli 26.000-TL'dir. Eşleştirme firması tarafından ön değerlendirme yapılan ve katılımı uygun görülen firmalarımıza konuya ilişkin bilgilendirme e-posta aracılığıyla yapılacaktır. Ön başvuruları olumlu sonuçlanan firmalarımız için heyete katılımları ödeme dekontlarının TİM'e (huseyingok@tim.org.tr - savasozgur@tim.org.tr) ulaşmasıyla kesinleşeceği ifade edilmektedir.

Ek-3: Hindistan (Mumbai) Ticaret Heyeti Taslak Programı - Heyete İlişkin Dikkat edilecek hususlar

Ayrıntılı Bilgi:

Hüseyin GÖK

E-posta: huseyingok@tim.org.tr

Tel: 0212 454 07 02

Savaş ÖZGÜR

E-posta: savasozgur@tim.org.tr

Tel: 0212 454 08 59

4. Sayın Cumhurbaşkanımızın Arjantin, Meksika ve Venezuela Ziyaretleri hk.

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden, Sayın Cumhurbaşkanımızın 25-29 Temmuz 2022 tarihlerinde Arjantin, Meksika ve Venezuela'yı ziyaret etmesinin planlanmakta olduğu, söz konusu ziyarete Sayın Bakanımızın da iştirak etmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu ziyaretlere hazırlık çalışmalarında faydalanılmak üzere, firmalarımızın anılan ülke pazarlarına girişte karşılaştıkları sorunlar, firmaların talep ve değerlendirmelerine ilişkin bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır.

Bilgileri ve anılan ülke pazarlarına ilişkin olarak yukarıda maruz hususlar kapsamında olası görüş ve önerilerin 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü saat: 13:00'e kadar eo@baib.gov.tr iletilmesi gerekmektedir.

5. 83. SPS Komite Toplantısı

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkileri Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Malumları olduğu üzere Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemleri (SPS) Komitesi'nin 83. toplantısı 22-24 Haziran 2022 tarihlerinde fiziksel ve çevrimiçi erişimle paralel olarak gerçekleştirilmiş olup, söz konusu toplantı vesilesiyle 24 Haziran 2022 tarihinde Brezilya ile su ürünleri, günlük civciv, kuluçkalık yumurta ihracatı ile besilik ve kesimlik amaçlı sığır cinsi hayvanların ithalatı hususunda bir görüşme yapıldığı bildirilmektedir.

SPS Komitesine ilişkin hazırlanan toplantı tutanağı ekte yer almaktadır.

Ek-4: Komite Toplantı Raporu (34 Sayfa)

6. Takviye Edici Gıdalar Yönetmeliği

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde hazırlanmış olan "Takviye Edici Gıdalar Yönetmeliği"ne ait taslak metin https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM adresinde "Duyurular" bölümünde görüşe açıldığı belirtilmektedir.

Bilgilerini ve bahse konu taslağa dair ilgili firmalarımızın olası görüş ve önerilerini 29/07/2022 tarihi mesai bitimine kadar eo@baib.gov.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.Ekler:
ek-1.pdf

eK-2.pdf

eK-3.pdf

Ek-4.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.