2022/135 Sirküler (21.07.2022)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2022-135

Sayın Üyemiz;

1. Türkiye ve Rusya Yeni İş Birliği Ufukları 2022

2. ABD / Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi İdari Gözden Geçirme Soruşturmaları

3. Ukrayna Bildirim

4. Techxtile Start-Up Challenge Başvuruları Başladı

5. GAC Korunma Önlemi Uygulaması Değişikliği: Demirden Veya Çelikten Altıgen Başlıklı Vidalar

6. Almanya Tedarik Zinciri Yasası

7. Ülkemizden İhraç Edilecek Gıda Ürünlerinin Çin Gümrükleri Singlewindow Sistemine Kayıt Edilmesi

8. TSE'nin Sudan'a İhraç Edilecek Ürünlerin PSI Faaliyetlerinde Yetkilendirilmesi

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter V.

1. Türkiye ve Rusya Yeni İş Birliği Ufukları 2022

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası(ATSO)'ndan alınan yazıda, ATSO ile Kommersant Yayın Grubu iş birliğinde 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü 11:00-14:00 saatleri arasında ATSO Atatürk Konferans Salonu'nda bir toplantı düzenleneceği bildirilmektedir.

Rusya'da iş dünyasına yönelik olarak çıkarılan Kommersant Gazetesinin, ekonomi, finans ve ticaret konularında yayın yapmakta olduğu belirtilmekte olup, yayın grubu aracılığı ile Rusya'dan turizm, ticaret ve basın dünyasından yetkililerin katılım sağlayacağı toplantıda; Antalya ile Rusya Federasyonu arasındaki ticari iş birliklerini artırmaya yönelik sunumlar yapılacağı ifade edilmektedir.

Aşağıda programı bulunan etkinliğe katılım ücretsiz olup, https://atso.xyz/Kb5Wh bağlantısı üzerinden kayıt yapılması gerekmektedir.

PROGRAM

10:45-11:00 Kayıt

11:00-11:30 Açılış Konuşmaları

11:30-11:45 Dmitry Moskalenko - Rusya Alışveriş Merkezleri Konseyi Başkanı

11:45-12:00 Maksim Grishakov / Marina Gavrilova - HOFF Mobilya Market Zinciri

12:00-12:30 Kommersant Yayın Grubu Sunumları

- Nadezhda Yermolenko - Reklam Grup Direktörü

- Oleg Bogdanov - Ekonomi Editörü, Radyo ve TV Sunucusu

12:30-12:45 Rusya Federasyonu Federal Turizm Ajansı (Rostourism) Sunumu

12:45-13:00 Soru-Cevap

13:00-14:00 Kahve Molası ve Networking

*Toplantıda Rusça-Türkçe tercüme hizmeti olacaktır.

2. ABD / Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi İdari Gözden Geçirme Soruşturmaları

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli "Filmaşin” (Carbon and Alloy Steel Wire Rod) ve "Karbon Kaynaklı Çelik Tüp ve Borular” (Circular Welded Carbon Steel Pipes and Tubes) ithalatında uygulanmakta olan anti-damping önlemleri kapsamında 1 Mayıs 2021 - 30 Nisan 2022 dönemlerine ilişkin; "Geniş Çaplı Dikişli Boru” (Large Diameter Welded Pipe) ithalatında uygulanmakta olan anti-damping önlemi kapsamında 1 Mayıs 2021 - 30 Nisan 2022 dönemine ilişkin, telafi edici vergi önlemi kapsamında ise 1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 dönemine ilişkin; idari gözden geçirme (administrative review) soruşturmalarının ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresince (ITA) başlatıldığı ifade edilmektedir. Konuya ilişkin 14 Temmuz 2022 tarihli ABD Resmi Gazetesinde yayımlanan bildirime https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2022-07-14/pdf/2022-15085.pdf bağlantısından ulaşılması mümkündür.

Yazıda devamla, anılan bildirime göre ITA'nın, ihracatçı firma sayısının fazla olması durumunda soruşturmaya taraf olacak firmaları seçme yoluna gidebileceği, bu yönteme başvurması halinde soruşturma açılış tarihinden itibaren 35 gün içerisinde soruşturmaya taraf olacak firmaları açıklayacağı; öte yandan, açılış bildiriminde adı geçen firmalarımızın soruşturma döneminde ABD'ye soruşturma konusu ürün satışı olmaması durumunda anılan bildirimin yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde ITA ile temasa geçmeleri gerektiği; bahse konu bildirim uyarınca idari gözden geçirme talep eden firmalarımızın bildirimin yayımlandığı tarihten itibaren 90 gün içinde söz konusu talebi geri çekme imkanının bulunduğu bildirilmektedir.

Ayrıca, ITA tarafından mezkur telafi edici vergi soruşturması kapsamında firmalarımıza gönderilecek soru formunun yanı sıra Ticaret Bakanlığına da verilen sübvansiyonlar hakkında bilgi talep edilen bir hükümet soru formu gönderileceği, soruşturma süresince firmalarımız ve Ticaret Bakanlığı arasında koordineli olarak çalışılmasının büyük önem arz ettiği ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, firmalarımızın Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nı incelemesinde fayda mütalaa edilmektedir.

3. Ukrayna Bildirim

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla; ülkemizden Ukrayna'ya yaş meyve ve sebze ihracatı kapsamında Ukrayna makamlarınca gerçekleştirilen kontroller neticesinde ülkemiz menşeili portakal ve mandarin ürünlerinde "Ceratitis capitata", domates ürününde ise "Tuta absoluta" isimli karantina zararlılarının tespit edilmesi sebebiyle toplamda 4 adet bildirim alındığı belirtilmekte olup, karantina ihlalleri ve zararlı organizmalarla ilgili olarak bitki sağlığı sertifikası düzenleyen ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüklerinin uyarıldığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, Ukrayna'ya ihraç edilen ürünlerimizde karantina ihlalleri nedeniyle bildirim alınması, ürünlerin iade edilmesi veya ihracatımıza kısıtlama uygulanması gibi olumsuzluklarla karşılaşılmamasını teminen azami hassasiyet gösterilmesinin önem arz ettiği bildirilmektedir.

4. Techxtile Start-Up Challenge Başvuruları Başladı

Uludağ İhracatçı Birlikleri(UİB)'nden alınan yazıda, 2023 İhracat Stratejisi kapsamında ihracatta katma değerin arttırılması, yeni teknoloji ve metotların üretim sistemine kazandırılması, yenilikçi ürünler tasarlanması, girişimcilik ve inovasyon kültürünün oluşturulması, üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi ve ülkemiz ihracatçıları tarafından özgün ürünlerin dünya pazarlarına sunulmasına katkı sağlanması amacıyla, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından, 2009 yılından bu yana gerçekleştirilen Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğinin, değişen ihtiyaçlara yönelik yeniden değerlendirilerek 2019 yılında Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği, Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, BTSO, BEBKA ve BUTEKOM işbirliğinde, "TechXtile Start Up Challenge” ismi tüm faaliyetleri tek çatı altında toplayan bir girişimcilik programına dönüştüğü belirtilmektedir.

· Girişimci adaylarının yenilikçi fikirlerinin yarıştığı "START-UP CHALLENGE”

· Kurumlarda yapılan yenilikçi uygulamaların yarıştığı "İNOVASYON LİGİ”

· Ekosistemi geliştiren ve ilham veren buluşmalar olan "AKIL-FİKİR BULUŞMALARI”

· Birçok kıymetli eğitimi barındıran "AKADEMİ”

· Finalistlerin ve başvuru yapanların üyeliğiyle sürekli desteklendiği "MEMBERS' CLUB”

Yüksek teknoloji ile katma değeri yüksek ürünler ve ihracat hedeflerinin aynı paydada buluşacağı programın yarışma başvurularının 07 Temmuz 2022 tarihi itibarı ile başladığı, TechXtile Start Up Challenge etkinliğine başvuruda bulunan katılımcılara organizasyonun ilk aşamasından itibaren eğitim desteği sağlanacağı ve ülkemizin ihracat hedeflerine katkı sağlamaya yönelik çalışmalar yapmalarına vesile olmanın hedeflendiği bildirilmektedir.

18 yaşını tamamlamış herkesin katılabileceği TechXtile Start-Up Challenge etkinliğe ilişkin detaylı bilgiye (odaklanılacak teknolojik alanlar, başvuru koşulları, vb.) http://www.techxtile.net/ web sayfasından ulaşılabilmektedir.

Ek-1: Duyuru Görsel

5. GAC Korunma Önlemi Uygulaması Değişikliği: Demirden Veya Çelikten Altıgen Başlıklı Vidalar

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Güney Afrika Cumhuriyeti (GAC) Uluslararası Ticaretin İdaresi Komisyonu (International Trade Administration Commission-ITAC) tarafından alınan bir örneği ekli belgelerde, ülkemizin muaf tutulduğu demirden veya çelikten altıgen başlıklı vida/cıvatalara ilişkin korunma önlemi uygulamasına ilişkin değişiklik yapıldığı ve ülkemizin GAC'ın toplam ithalatından alınan pay itibariyle %3 barajını aşmış olduğu belirtilerek, ülkemizin söz konusu korunma önlemine dahil edildiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, 15 Temmuz 2022 tarihli ve 47015 sayılı GAC Resmi Gazetesi'nde yayımlanan değişiklik kararı doğrultusunda, 7318.15.41, 7318.15.42 ve 7318.16.30 GTİP'leri altında tanımlanan ürünlere uygulanacak telafi edici vergiler ve uygulama takviminin aşağıda şekilde olacağı bildirilmiştir:

- 15-23 Temmuz 2022 (Dahil) arasında %52,04;

- 24 Temmuz 2022- 23 Temmuz 2023 (Dahil) arasında %50,04.

Ek-2: GAC Korunma Önlemi Uygulaması Değişikliği_ Demirden Veya Çelikten Altıgen Başlıklı Vidalar_Ek_Letter to Embassy of Turkey.pdf

Ek-3: GAC Korunma Önlemi Uygulaması Değişikliği_ Demirden Veya Çelikten Altıgen Başlıklı Vidalar_Ek_Minute 09 - 2021.pdf

Ek-4: GAC Korunma Önlemi Uygulaması Değişikliği_ Demirden Veya Çelikten Altıgen Başlıklı Vidalar_Ek_LAPD-LSec-15-Jul-22-to-23-Jul-22-15-July-2022.pdf

Ek-5: GAC Korunma Önlemi Uygulaması Değişikliği_ Demirden Veya Çelikten Altıgen Başlıklı Vidalar_Ek_LAPD-LSec-from-24-Jul-22-to-23-Jul-23-15-July-2022.pdf

6. Almanya Tedarik Zinciri Yasası

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, yoksul ülkelerde devam eden çocuk işçiliği ve ağır çalışma şartları sebebiyle Tedarik Zinciri Özen Yükümlülüğü Yasası (ya da Tedarik Zincirlerinde Firma Sorumluluğu Yasası da denebilir) taslağı düzenlenmesi hususunda varılan mutabakat çerçevesinde Almanya Federal Hükümeti tarafından hazırlanan yasa tasarısının 11 Haziran 2021 tarihinde Federal Meclis tarafından onaylandığı ve 25 Haziran 2021 tarihinde de Federal Konsey tarafından kabul edildiği, bu çerçevede, 16 Temmuz 2021 tarihinde Alman Federal Cumhurbaşkanının imzasını müteakip 22 Temmuz 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan ve kısaca Tedarik Zinciri Yasası olarak bilinen mevzuata uyum sağlanması için firmalara süre tanındığı, yasanın 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe gireceği ifade edilmektedir.

Bahse konu yasanın özetle;

1. Genel hükümler (uygulama alanı, tanımlar)

2. Özen sorumlulukları (itina sorumlulukları, risk yönetimi, risk analizi, önleyici tedbirler, iyileştirici faaliyet, itiraz/şikâyet usulü, direkt olmayan tedarikçi; yönetmelik yetkilendirmesi, dokümantasyon ve raporlama zorunluluğu)

3. Hukuk yargılaması (dava açmak için özel ehliyet)

4. Kontrol ve uygulama (raporun sunulması, raporun incelenmesi ve kanuni belgelerin tevdi yetkisi, yetkililerin aksiyonları ve kanuni belgelerin tevdi, talimatlar ve önlemler, erişim hakları, bilgi ve feragat evraklarını sağlama yükümlülüğü, müsamaha ve işbirliği yükümlülüğü, yetkili makam, bildiriler, hesap raporları)

5. Kamu ihaleleri (kamu ihalelerinden dışlanma)

6. Mali ve idari ceza (mali ceza, idari para cezası düzenlemeleri) bölümlerinden oluştuğu belirtilmektedir.

Yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte, küresel tedarik zincirlerinde insan haklarının korunmasının hedeflendiği, çocuk işçiliğinin ve zorla çalıştırmanın yasaklanması gibi temel insan hakları standartlarının uygulanmasının büyük önem arz ettiği, bu minvalde, Alman firmalarının kendi tedarik zincirlerine ve bu kapsamda insan haklarına uyulup uyulmadığına ilişkin sorumluluk üstlenmeleri ve çalışan haklarının korunmasına yönelik özen göstermelerinin zorunlu olacağı bildirilmektedir.

Bununla birlikte, uluslararası alanda faaliyet gösteren ve yurt dışından ürün veya malzeme satın alan tüm büyük şirketlerin Tedarik Zinciri Yasasından etkileneceği, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren 3.000'den fazla çalışanı olan ve 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren ise 1.000'den fazla çalışanı olan firmaların, anılan yasaya uymasının planlandığı, bu çerçevede, yasaya uygun bir çalışma biçimi geliştirilmesini teminen firmalara yaklaşık 2 ila 3 yıla yakın bir sürenin tanınmış olduğu ve yapılan hesaplamalara göre 2023 yılında yaklaşık 900 firma ve 2024 yılında da yaklaşık 4.800 firmanın anılan yasadan etkileneceği belirtilmektedir.

Ayrıca, yasaya uyulup uyulmadığının Federal Ekonomi ve İhracat Denetim Kurumu (BAFA) ve yerleşik bir otorite tarafından kontrol edileceği, ilgili kontrollerin şirket raporları ve intikal eden şikâyetler çerçevesinde gerçekleştirileceği, yasaya aykırı bir durumun oluşması halinde, yasa kapsamında olan firmalardan sorunun çözümü veya asgari düzeye indirilmesinin talep edilebileceği ifade edilmektedir.

İlave olarak firmaların kanundan kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirmemeleri durumunda ise para cezası ve/veya üç yıl boyunca kamu ihalelerine katılamama şeklinde yaptırımların devreye girebileceği belirtilmektedir.

Diğer taraftan, tedarik zincirinde yer alan firmalarda yoğun bir şekilde insan haklarına aykırı uygulamaların olduğunun tespiti halinde, yasa kapsamında olan firmalara belirli bir süre verilerek söz konusu uygulamaların ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin uygulanmasının talep edilebileceği, alınan önlemlerin etkisiz kalması durumunda resmi makamlar tarafından yasa kapsamındaki firmalara tedarikçilerini değiştirmesini teklif edilebilecekleri, ancak bu uygulamanın son çözüm olarak değerlendirileceği bildirilmektedir. Alman resmi makamları tarafından hazırlanan soru-cevap metinleri örnekleri ile anılan yasanın gayriresmi İngilizce tercümesi ekte yer almaktadır.

Ek-6: Soru Cevap Metni 1 (4 sayfa)

Ek-7: Soru Cevap Metni 2 (6 sayfa)

Ek-8: Gayriresmi İngilizce Tercüme (23 sayfa)

7. Ülkemizden İhraç Edilecek Gıda Ürünlerinin Çin Gümrükleri Singlewindow Sistemine Kayıt Edilmesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, Çin Gümrükler Genel İdaresi (GACC) tarafından yürürlüğe konulan singlewindow kayıt sisteminin 1 Ocak 2022 tarihinden bu yana uygulandığı, Çin'e gıda ürünleri ihraç eden firmaların çoğunluğunun sisteme kayıt olmakla birlikte; bazı firmaların sisteme bir kez kayıt olunca ürettikleri tüm ürünlerin kaydedilmiş olduğuna dair yanlış bir bilgiye sahip olduğu bildirilmektedir.

Singlewindow sistemindeki söz konusu kayıtların işletme ve ürün bazında olduğu ve sisteme hem işletmenin hem de 10'lu GTİP bazında ürünlerin kayıt edilmesinin gerektiği ifade edilmektedir. Ayrıca, firmaların Çin'e gıda ürünü ihraç etmek istemeleri durumunda ihracat öncesinde Çin'deki ithalatçıları ile singlewindow kayıtlarının ilgili ürünü kapsadığı hususunu teyit etmelerinin ve mezkûr sistemde kayıtlı olmayan ürünlerinin kayıt işlemini tamamlayarak ilgili ürün için CTUR ile başlayan kayıt numaralarını sistemden almadan ihracat işlemlerine başlamamalarının faydalı olacağı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, Çin'e gıda ürünü ihraç etmek isteyen ancak singlewindow sisteminde hiç kaydı olmayan firmaların işletme ve ürün kayıtlarını en kısa zamanda tamamlamaları gerektiği ifade edilmektedir.

8. TSE'nin Sudan'a İhraç Edilecek Ürünlerin PSI Faaliyetlerinde Yetkilendirilmesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığından alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, TSE'nin, firmaların ticari faaliyetlerindeki teknik engellerinin kaldırılmasına yardımcı olabilmek amacıyla yurtiçinde olduğu gibi yurtdışında da uygunluk değerlendirme (test, belgelendirme, muayene) faaliyetlerini yürüttüğü ifade edilmektedir.

Sudan'daki muadil kuruluşları olan Sudan Standartlar ve Metroloji Teşkilatı (SSMO) ile TSE arasında, 26 Mayıs 2022 tarihinde Mutabakat Zaptı ve Sevkiyat Öncesi Muayene (PSI) Uygulama Programlarının imzalandığı, söz konusu Mutabakat Zaptı ve PSI Uygulama Programı çerçevesinde TSE'nin; Türkiye'den Sudan'a ihraç edilecek olan düzenlenmiş belirli ürün gruplarının sevkiyat öncesi muayene hizmetleri kapsamında tek yetkili uygunluk değerlendirme kuruluşu olarak atandığı bildirilmektedir.

Bununla birlikte, TSE'nin, Türkiye'den Sudan'a ihraç edilecek ürünlerin PSI hizmetleri kapsamında tek yetkili olduğu hususunun SSMO tarafından ilgili gümrük ve kontrol noktalarına bildirildiği, konuya ilişkin olarak Ticaret Bakanlığının da ayrıca bilgilendirildiği belirtilmektedir. SSMO tarafından ilgili gümrük ve kontrol noktalarına iletilen yazı ekte yer almaktadır.

Ek-9: SSMO'nun Gümrük ve Kontrol Noktalarına İlettiği Yazı (1 sayfa)Ekler:
ek-1.jpg

ek-2.pdf

ek-3.pdf

ek-4.pdf

ek-5.pdf

Ek-6.pdf

Ek-7.pdf

Ek-8.pdf

Ek-9.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.